மலர் 1 இதழ் 1 கைவிடாத தேவன்

ஆதி: 3:17     தயவுசெய்து வேதாகமத்தை வாசியுங்கள்.

தேவனால் ஆண்களுக்கு துணையாக படைக்கப்பட்ட பெண்களாகிய நாம் அன்பையும், ஆதரவையும், பாசத்தையும்  அள்ளி வழங்கும் ஆற்றலோடு உருவாக்கப்பட்ட நாம் எவ்வள்ளவு ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தாலந்துகளை ஆக்கும் சக்தியாக பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த சக்தியை அழிவிற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்கு இந்த வேதாகமப் பகுதியே பாடமாக அமைகிறது.

ஒரே ஒரு நிமிடம் ஏதேன் தோட்டத்துக்குள் வாருங்களேன்!

ஏவாள் தன கையில் ‘ புசிப்புக்கு நல்லதும், பார்வைக்கு இன்பமும், புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்கதும்’ என்று எண்ணி ஒரு விருட்சத்தின் கனியை தானும் புசித்து, அதை தன் கையில் ஏந்தி ஆதாமை நோக்கி ‘ இங்கே வாருங்களேன்! இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு பாருங்க! என்ன ருசி! அப்பா, மூளையின் அணுக்களைத் தட்டி எழுப்பி விடுகிறது, தேவர்களைப் போல உணர்வு கொடுகிறது. ஆதாம் தயவு செய்து இந்த பழத்தை சாப்பிடுங்க! இதற்காக வருந்த மாட்டிங்க!’  என்று கூற, ஆதாமும் மறு பேச்சில்லாமல் அந்த கனியை அவளிடத்தில் வாங்கிப் புசிக்கிறான். தேவன் இதை புசிக்க வேண்டாமென்று கட்டளையிட்டரே என்ற சிறு எண்ணம் கூட அப்போது அவனுக்கு தோன்றவில்லை.

மனைவியைப் பிரியப்படுதியதால் பாவத்தில் விழுந்தான் ஆதாம். ஒரு வேளை அவன் மனதில் ‘ இவள் இந்த கனியை சாப்பிட்டுவிட்டதால் என்ன ஆகுமோ? என் அருமை மனைவியை நான் இழக்க வேண்டியதாகிவிடுமோ? இவள் இல்லாமல் நான் தனிமையாக எப்படி வாழ்வேன்? என்ன வந்தாலும் சரி, நானும் சாப்பிடுகிறேன்’ என்று எண்ணியிருக்கலாம்.

ஆதாமைப்போன்ற, பலவீனமான, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத, முதுகெலிம்பில்லாத ஆண்கள் பலர், பெண்களின் அழகிய தூண்டுதலுக்கு  ஆளாகி, கண்மூடித்தனமாய் பாவத்தில் விழுகிறார்கள்.

சகோதரிகளே! நாம் எத்தனைமுறை பெண்மை என்ற தூண்டுகோலைப் பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையானதை சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

சற்று கவனியுங்கள்!

ஏவாளின் பெண்மை, ஆதாமை பாவத்துக்குள்ளாக்கியது!

தெலிலாளின் பெண்மை சிம்சோனை வீழ்த்தியது!

ஆனால் எஸ்தர் ராணியின் பெண்மையோ தேவனுடைய மக்களை அழிவிலிருந்து காத்தது.

சிந்தித்து பார்ப்போம்! ஒவ்வொரு நொடியும் தேவனுடைய மகிமைக்காக வாழ முயற்சி செய்வோம்!

ஜெபம்:

“ ஆண்டவரே! உமக்கு பிரியமில்லாத எண்ணங்கள், செயல்கள், எல்லாவற்றையும் என்னை விட்டு அகற்றும். உம்முடைய பரிசுத்த சித்தத்திற்கு கீழ்படிந்து வாழ எனக்கு உதவி செய்யும்” ஆமென்.

தொடர்ந்து மலரும் ……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s