கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ் :738 அழிந்து போகும் ஆஸ்தி ஒரு தடையாகிறதா?

2 சாமுவேல் 12: 2   ஐசுவரியவானுக்கு ஆடுமாடுகள் வெகு திரளாயிருந்தது.

சென்னையில் வெள்ளம் வந்தபோது தன்னுடைய இரண்டு மாடி வீட்டில் இருந்த அனைத்து பொருட்களையும், இரண்டு கார்களையும் இழந்த ஒரு தம்பதியர் நாங்கள் ஒருவரையொருவர் இழக்கவில்லையே என்று கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னது என் நினைவை விட்டு விலகவில்லை!

இன்றைய வேதாகம வசனம் ஆடுமாடுகள் வெகு திரளாயிருந்த ஒரு ஐசுவரியவானைப் பற்றி கூறுகிறது. இவன் வெறும் ஆடுகளை மாத்திரம் வைத்திருந்ததாகவோ அல்லது மாடுகளை வளர்த்தவனாகவோ அல்ல ஆடுகளும்,மாடுகளும்  வெகு திரளாய் வைத்திருந்ததாக வேதம் கூறுகிறது. அளவுக்கு மீறிய ஆஸ்தி உள்ளவனாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாக இருந்த இந்த ஐசுவரியவானிடத்தில் குணம் மட்டும் மிகவும் குறைவாக இருந்தது. நற்குணம் இல்லாதவனிடத்தில் உள்ள ஆஸ்தி நிச்சயமாக அழிவுக்குள் நடத்தும் என்பது உண்மை அல்லவா?

லூக்கா 18:18-25 ல் கர்த்தராகிய இயேசுவிடம் வந்த ஒரு பண்க்கார வாலிபனைப்பற்றி படிக்கிறோம். அவனுக்கு நித்திய ஜீவனைப் பெற்றுக்கொள்ள ஆவல் இருந்தது. அவன் எல்லா கற்பனைகளையும் தவறாமல் பின்பற்றுவதாக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கூறினான்.  ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசுவோ நீ உன்னுடைய எல்லா ஆஸ்தியையும் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு, பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னபோது அவனுடைய முகம் சுருங்கி போய்விட்டது!

ஏனெனில் அவன் ஒரு பெரிய  ஐசுவரியவான். ஒருவேளை அவனுடைய அழகான மாளிகைகளோ, அல்லது ஆடுகளோ, மாடுகளோ, நிலங்களோ, வயற்காடுகளோ அல்லது விலையுயர்ந்த பொன் வெள்ளியோ ஏதோ ஒன்று அவனைத் தடுத்தது! திணறிப்போய் விட்டான். பரலோகமா? பூலோகமா? தேவனாகியக் கர்த்தரைப் பின்பற்ற இந்த பூமியில் அவனுக்கு இருந்த சொத்து சுகம் ஒரு தடையாயிருந்தது.

இன்று ‘ என்னைப் பின்பற்றிவா’ என்ற கர்த்தரின் சத்தம் உன் காதுகளில் விழுகிறதா? அவரைப் பின்பற்ற என்ன தடையாயிருக்கிறது? உன்னுடைய வேலையா? உன்னுடைய ஆஸ்தியா?  நீ சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணமா?இவை உன் வாழ்க்கையை அடிமைப்படுத்தி இருக்கின்றனவா? இவை உனக்கு திருப்தி அளிக்கின்றனவா? இவை ஒருநாள் அழிந்து போகும் என்பதை உணர்வாயா?

கர்த்தரின் சத்தத்துக்கு செவிகொடு!  அழிந்து போகும் செல்வத்துக்காக அழியாத நித்திய வாழ்வை இழந்து விடாதே!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s