கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்: 739 இரக்கமுள்ள இதயம்!

2 சாமுவேல் 12: 3   தரித்திரனுக்குத் தான் கொண்டு வளர்த்த ஒரே ஒரு சின்ன ஆட்டுக்குட்டியைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லாதிருந்தது. அது அவனோடும் அவன் பிள்ளைகளோடுங்கூட இருந்து வளர்ந்து, அவன் வாயின் அப்பத்தைத் தின்று, அவன் பாத்திரத்திலே குடித்து, அவன் மடியிலே படுத்துக் கொண்டு, அவனுக்கு ஒரு மகளைப்போல இருந்தது. 

வேதம் எனக்கு மிகவும் பிரியமான புத்தகமாயிருப்பதின் காரணங்களில் ஒன்று வேதத்தில் காணும் நிஜ வாழ்க்கை மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடங்கள் தான்! ஏனெனில் அன்று அந்த நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்த ஒவ்வொன்றும் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கின்றது அல்லவா?

முதன் முதலில் நாம் காயீன், ஏபேல் என்ற இரண்டுபேருடைய  மாறுபட்ட  வாழ்க்கையைப்  பார்த்தோம். பின்னர் ஏசா, யாக்கோபு என்ற இரண்டு மாறுபட்ட இரண்டு நபரைப் பார்த்தோம். ஆகார், சாராள் மற்றும் லேயாள், ராகேல் என்ற மாறுபட்ட பெண்களையும் கூட பார்த்தோம். இந்த மாறுபட்ட குணங்கள் உள்ளவர்களைப் பற்றி நாம் ஒப்பிட்டு  படிக்கும்போது ஒளிந்திருக்கும் நம்முடைய   குணம் வெளிச்சத்தில்  தெரிகிறது அல்லவா?

அதனால் தான் கர்த்தராகிய இயேசுவும் சில உவமைகளை ஒப்பிட்டு நாம் பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் பற்றிய உண்மைகளை தெளிவாகக் கூறினார். புத்தியுள்ள கன்னிகை, புத்தியில்லாத கன்னிகை, கற்பாறையின்மேல் கட்டிய புத்தியுள்ளவன், மணலின்மேல் கட்டிய புத்தியற்றவன் என்ற உவமைகளை நாம் மறக்கமுடியுமா? அதுமட்டும் அல்ல கர்த்தராகிய இயேசு, ஒரு பணக்காரனையும் அவனுடைய வாசலில் இருந்த ஒரு ஏழை லாசருவையும் பற்றி கூட ஒப்பிட்டு கூறியதை மறக்க முடியாது.

இங்கு நாத்தானும்ஐ, அநேக ஆடுமாடுகள் வைத்திருந்த ஐசுவரியவானுக்கும், ஒரே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வைத்திருந்த தரித்திரனுக்கும்  உள்ள வித்தியாசத்தை ஒப்பிட்டு பேசுகிறான்.

இன்றைய வேதாகமப்பகுதியில் நான் தரித்திரனுடைய ஆட்டுக்குட்டியைப் பற்றி படிக்கும்போது என் உள்ளம் நெழ்ந்தது!  ஐசுவரியவானுடைய ஆடுமாடுகள் மந்தை மதையாயிருந்தன! ஒருவேளை ஒரு காட்டு மிருகம் வந்து ஒரு ஆட்டை தூக்கிவிட்டாலும் அங்கு மந்தையாக பல ஆடுகள் இருந்தன. ஆனால் தரித்திரனோ ஒத்தை ஆடுதான் வைத்திருந்தான். அது ஒரு பெண் ஆட்டுக்குட்டி ஏனெனில் அது அவனுக்கு மகளைப் போல இருந்தது என்று வேதம் சொல்கிறது. அவனுடைய வீட்டின் சொத்து அந்த ஆட்டுக்குட்டி.  அடிக்கப்படுவதற்காக வளர்க்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி அல்ல அது! ஒரு இரக்கமுள்ள தயவுள்ள மனிதன் தான் இப்படியாக  ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வளர்க்க முடியும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் அதுதான் உண்மையும் கூட. அப்படியானால் இந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட தரித்திரன் மிகுந்த இரக்க குணமுள்ளவன்!

கர்தருடைய இரக்கமுள்ளவராக இருப்பது போல நாமும் இரக்கம் காண்பிக்கும்போதுதான் நாம் அவருடைய குணாதிசயத்தை இந்த உலகத்துக்கு காட்ட முடியும். இரக்கமும் தயையும் இருக்கும் இடத்தில் மன திருப்தியும்,சந்தோஷமும் இருக்கும்!

இந்தக் கதையை நாம் தொடருமுன் இன்று உன்னுடைய இதயத்தில் இரக்கமும், தயையும் காணப்படுகிறதா என்று சிந்தித்து பார்!  அதை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறாய் என்று சற்று யோசி?

நம்மை சுற்றி எவ்வளவு மக்கள் தேவையில் வாழ்கிறார்கள்? நாம் எப்படி உதவி செய்கிறோம்?

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s