கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்: 1172 நீ குளிருமல்ல! அனலுமல்ல!

நியா: 4: 24 “இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கை கானானியரின் ராஜாவாகிய யாபீனை நிர்மூலமாக்குமட்டும் அவன் மேல் பலத்துக் கொண்டேயிருந்தது.”

இன்று காலை ஒரு கப் தேநீரை சூடுபண்ணி வைத்துவிட்டு , சற்று நேரம் ராஜாவின் மலர்களுக்காக டைப் செய்து கொண்டிருந்தேன். அருகில் வைத்த தேநீரை மறந்து விட்டேன். திடீரென்று ஞாபகம் வர, தேநீர் கப்பை எடுத்து வாயில் வைத்தேன்! அது வெதுவெதுப்பாகி  ருசியற்று இருந்தது.

 உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன்; நீ குளிருமல்ல அனலுமல்ல; நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும்.” (வெளி: 3:15 ) என்று கர்த்தர் லவோதிக்கேயா திருச்சபை மக்களைப் பார்த்து கூறுகிறதைக் காண்கிறோம். பரலோகத்திலிருந்து கவனிக்கும் தேவனின் கண்களில் இந்த திருச்சபை மக்கள் எதிலும் முழுமனதோடு ஈடுபடாமல் இருந்தனர். அவர்கள் ஆத்துமாவில் அக்கினி இல்லை.  அதனால் கர்த்தர் அவர்கள் அக்கினி போல அனலாயாவது, உறைபனி போல குளிராயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும், இரண்டும் இல்லாமல், வெதுவெதுப்பாய், ஆறிப்போன வெந்நீரைப்போல இருக்கிறீர்களே என்று குறைபடுவதைப் பார்க்கிறோம்.

நாம் தெபோராள், பாராக், யாகேல் இந்த மூவர் கொண்ட அணியைப் பற்றியல்லவா படித்துக்கொண்டிருந்தோம்! இன்று வெதுவெதுப்பான தேநீரும், வெதுவெதுப்பான சபையும் பற்றி நாம் இந்த நியாதிபதிகள் புத்தகத்தில் என்ன படிக்கப் போகிறோம் என்று ஒருவேளை எண்ணலாம்.

நியாதிபதிகளின் புத்தகம் 1 லிருந்து 4 வரை, எப்பொழுதெல்லாம் இஸ்ரவேலில் நல்ல தலைவர்கள் இருந்தனரோ அப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் கர்த்தரை முழுமனதோடு பின்பற்றினர் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் 4: 1 கூறுகிறது “ஏகூத் மரணமடைந்தபின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பக் கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்து வந்தார்கள்.”என்று.

இஸ்ரவேலின்  மக்களின் வெதுவெதுப்பான இந்த மனநிலை ஆச்சரியப்படும்படியாக இருக்கிறது அல்லவா? தேவன் அவர்களுக்கு எவ்வளவு நன்மைகளும், அற்புதங்களும் செய்திருக்கிறார், எப்படி இவ்வாறு பின்வாங்க முடிகிறது என்றுதானே எண்ணுகிறோம். அவர்களது மனநிலையைக் குறித்து நாம் கணக்கு போடுமுன்னர் நம்முடைய நிலையை சற்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம்!

ஞாயிறு காலை ஆராதனை முடிந்து வரும்போது, இன்று செய்தி கொடுத்த போதகர் மிகவும் மேலாகப் பேசினார், ஆழமாக ஒன்றுமேயில்லை என்று எண்ணுகிறோம். நம்மை ஆவிக்குரிய வழியில் நடத்த நல்ல போதகர்கள் தேவைதான்! இல்லையென்று சொல்லவில்லை! அவர்களுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்! ஆனால் நாம் கிறிஸ்துவில் வேரூன்றி நிற்கவும், நிலைத்து நிற்கவும், நல்ல போதகம் மாத்திரம் இருந்ததால் போதாது! நாம் நேரம் எடுத்து வேதத்தை ஆராய்ந்து படிக்க வேண்டும். அதுமட்டுமல்ல தேவனுடைய சமுகத்தில் நாம் அதிக நேரம் தனிமையில் செலவிட வேண்டும்!

ஒருவாரம் முழுவதும்  வேதத்தை ஆராயாமல், ஒருநாள் போதகத்தால் நம்மை நிரப்ப ஆசைப்படுவது, ஒரு வாரம் முழுவதும் பட்டினியாய் இருந்துவிட்டு, ஒருநாள் மாத்திரம் அறுசுவை உணவால் நம்மை போஷிக்க ஆசைப் படுவது போல ஆகும்!

ராஜாவின் மலர்கள் மூலம் வேதத்தை ஆராய்ந்து படிக்கும் ஆவலை உங்களுக்குள் ஏற்படுத்துவது தான் என்னுடைய ஆவல்!

வேதத்தைப் படிக்கும் போதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அனல் மூட்ட முடியும். அந்த அனல் கொழுந்து விட்டு எரியும்போது , நாம் கிறிஸ்துவின் நோக்கத்தை பூமியில் நிறைவேற்றும் ஆவலும் உண்டாகும், அதற்கு தடையாயிருக்கும் யாவாற்றையும் தகர்த்தெரியும் பெலனும் நமக்குக் கிடைக்கும்.

நியா: 4: 24 ல் இன்று நாம் பார்க்கிற இஸ்ரவேல் மக்களின் கரம் யாபீனையும், சிசெராவையும், அவனுடைய 900 இருப்பு ரதங்களையும்  நிர்மூலமாக்குமட்டும் அவன் மேல் பலத்ததுபோல , நாமும் முழுமனதோடும், அனலோடும், அக்கினியோடும், தேவனுடைய சித்தத்தை பூமியில் நிறைவேற்றுவோம்!

வெதுவெதுப்பான வெந்நீராய் இராதே!

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s