கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்:1286 உன்னில் தேவை அந்த எழுப்புதல்!

1 சாமுவேல்: 6:1 கர்த்தருடைய பெட்டி பெலிஸ்தரின் தேசத்தில் ஏழுமாதம் இருந்தது.
1 சாமுவேல்: 7:2 பெட்டி கீரியாத்யாரீமிலே அநேக நாள் தங்கியிருந்தது; இருபது வருஷம் அங்கேயே இருந்தது; இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரெல்லாம் கர்த்தரை நினைத்து, புலம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள்.

பெலிஸ்தர் யுத்தத்தில் இஸ்ரவேலரை வென்றது மட்டுமல்லாமல் வீட்டுக்குத் திரும்பும்போது பெரிய பதக்கம் போல கர்த்தருடைய உடன்படிக்கைப் பெட்டியை சுமந்து சென்றனர் என்று நாம் நேற்று பார்த்தோம். அவர்கள் அதை தாகோனின் கோவிலிலே வைத்தார்கள். ஆனால் இரண்டே நாளின் தாகோனுக்குத் தலையும் இல்லை, கைகளும் இல்லை! முகங்குப்புற கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன்பாக விழுந்து கிடந்தது!

அதுமட்டுமல்லாமல் கர்த்தரின் பெட்டி இருந்த அஸ்தோத் ஊரார் அனைவரையும் கர்த்தர் மூல வியாதியால் வாதித்தார். இதை உணர்ந்த ஊரார், கர்த்தருடைய கை நமக்கு விரோதமாக உள்ளதால், இந்தப் பெட்டி நம்மிடத்தில் இருக்கலாகாது என்றனர். அங்கிருந்து அது காத் பட்டணத்துக்கும், அங்கே கர்த்தர் மூல வியாதியினால் அவர்களை பாதித்ததால் பின்னர் எக்ரோனுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. ஆனால் எக்ரோன் ஊரார் கூடி எங்களைக் கொல்லவா இது இங்கே கொண்டு வரப்படுகிறது, அந்தப் பெட்டியை அதனுடைய ஊருக்கே அனுப்பி விடுங்கள் என்றதாக வேதம் கூறுகிறது.( 1 சாமுவேல் 5 : 6 – 12).

அதனால் கர்த்தருடைய பெட்டியை குற்ற நிவாரண பலிகளோடு பெலிஸ்தர் அனுப்பி விட்டனர், பெட்டியை சுமந்து வந்த வண்டி இஸ்ரவேலில், பெத்ஷிமேசில் வந்து நின்றது. அங்குள்ளவர்கள் பெட்டியை எட்டிப்பார்த்ததால் கர்த்தரால் கொல்லப்பட்டதால் பின்னர் கீரியாத்யாரீமில் வைக்கப்பட்டது. அந்தப் பெட்டியை சீலோவுக்கு கொண்டு செல்லுமுன் இருபது வருடங்கள் ஆகி விட்டது என்று இன்றைய வேதாகமப் பகுதி கூறுகிறது.

ஏன் இத்தனை தாமதம்? இஸ்ரவேல் மக்கள் தாங்கள் கர்த்தரை விட்டு வழிவிலகிப் போனதை நினைத்து, துக்கித்து அழ இருபது வருடங்கள் ஆகியது! என்ன பரிதாபம்! பெலிஸ்தர் கர்த்தரின் மகா வல்லமையை ஏழே மாதத்தில் உணர்ந்து கொண்டு பெட்டியை இஸ்ரவேலுக்கு அனுப்பிவிட்டனர்! ஆனால் கர்த்தருடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலோ தாங்கள் மகா பெரிய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாவம் செய்ததை உணர இருபது வருடங்கள் எடுத்துக் கொண்டனர்!

பின்னர் சாமுவேல் மக்களை கர்த்தருக்கு தங்களை முழுவதுமாய் ஒப்புக்கொடுக்க வழிநடத்தினார் என்று (1 சாமுவேல் 7:3) பார்க்கிறோம்.

எதற்காக இந்த ஜனங்கள் இத்தனை வருடம் காத்திருந்தனர்? அவர்கள் இப்படியிருக்கிறார்கள், இவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள், நாங்களும் இப்படித்தான் இருப்போம் என்று இருந்தார்களா? யாராவது முதலில் தேவனைத்தேடி கூக்குரலிட்டு அழுது மனந்திரும்பும்படி மற்றவர்களும் காத்திருந்தார்களா? கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இல்லாத வாழ்க்கை எப்படியிருன்திருக்கும்? சாமுவேலைத் தவிர இஸ்ரவேலரில் யாருடைய இருதயம் கர்த்தரை முதலில் தேடியிருக்கும் என்றெல்லாம் நான் எண்ண ஆரம்பித்தேன்! இருபது வருடம் தேவனில்லாமல் வாழ்ந்த அவர்கள் மத்தியில் எப்படி எழுப்புதல் வந்தது என்று யோசித்தேன்!

முதலில் யாரோ ஒருவர் மனந்திருந்தி அழுது, ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையும், வல்லமையும் இல்லாமல் நாங்கள் வெறுமையானர்கள் என்று தன்னை தாழ்த்தியவுடன், மற்றொருவர்… மற்றொருவர்…மற்றொருவர் என்று தங்களைத் தாழ்த்த ஆரம்பித்தவுடன் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதல் வந்ததிருக்கும்! கடைசியில் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி புலம்பினார்கள் என்று வேதம் கூறுகிறது!

உன்னுடைய குடும்பத்தில் எழுப்புதல் இல்லையா? உன்னுடைய சபையில் எழுப்புதல் இல்லையா? யாரோ ஒரு ஊழியர் சொன்ன விதமாய், உன் அறையைப் பூட்டி, உன்னை சுற்றி ஒரு வட்டம் போட்டுக் கொண்டு முதலில் உனக்குள் எழுப்புதல் வரும்படி அழுது ஜெபி! மற்றவர்கள் வாழ்க்கையில் எழுப்புதல் வரவேண்டும் என்று காத்திருக்காதே!

எழுப்புதல் என்பது வேறொன்றுமல்ல, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவோம் என்று நாம் மேற்கொள்ளும் புதிய உடன்படிக்கை தான்! ஏன் காத்திருக்கிறீர்கள்! இன்று உங்களில் ஆரம்பிக்கும் எழுப்புதல் உங்கள் குடும்பத்திலும் பற்றி எரியும்! என்னுடைய சபையில் எழுப்புதலே இல்லை என்று குறை சொல்லாதே! உன் வாழ்க்கையில் இன்று அந்த எழுப்புதல் கொழுந்து விடட்டும்!

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s