கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்: 1413 நீ கொடுப்பதின் மூலம் மகிமைப்படும் தேவன்!

2 சாமுவேல் 8: 10 – 12  …. மேலும் யோராம் தன் கையிலே வெள்ளியும் பொன்னும் வெண்கலமுமான தட்டு முட்டுகளைக் கொண்டு வந்தான். அவன் கொண்டு வந்தவைகளைத் தாவீது ராஜா கீழ்ப்படுத்தின சீரியர், மோவாபியர், அம்மோன் புத்திரர் , பெலிஸ்தர்,அமலேக்கியர்,என்னும் சகல்ஜாதியார்களிடத்திலும் ….. சோபாவின் ராஜாவினிடத்திலும் கொள்ளையிட்டதிலும்  எடுத்து, கர்த்தருக்கு நியமித்த வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் கூடக் கர்த்தருக்கு பிரதிஷ்டைப்பண்ணினான்.

இன்று காலையில் ஒரு உண்மையை சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் இந்த 2 சாமுவேல் 8 போன்ற அதிகாரங்களை என்றுமே கவனம் செலுத்தி படித்ததேயில்லை. ஆனால் மிக சிறிதே கவனம் செலுத்தப்படும் இந்த அதிகாரம் என்னை முற்றிலும் மாற்றியது என்றே சொல்லலாம்.

நாம் முன்பு படித்தது போல தாவீது கர்த்தரால் விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருந்தான். கர்த்தர் அவனை பல விதங்களில் ஆசீர்வதித்ததை மக்கள் கண்கூடாகக் கண்டனர்.   தாவீதின் குடும்பம் மட்டுமல்ல, இஸ்ரவேல் அனைத்தும் தாவீதை ஒரு சாட்சியாகப் பார்த்தனர்.  பூலோகம் மட்டுமல்ல பரலோகமும் கூடத்தான்! ஏனெனில் கர்த்தர் தாவீதைத் தம்முடைய இருதயத்திற்கேற்றவன் என்று சாட்சி பகர்ந்ததால்.

தாவீதால் பரலோகத்தின் வாசலை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தட்டி தன்னுடைய காரியத்தை சாதிக்க முடியும் என்பது அவன் செய்த யுத்தங்களையும், அவன் அடைந்த வெற்றிகளையும் பார்க்கும்போது தெரிகிறது அல்லவா?

அவனை சுற்றியிருந்த கானானியர் இந்த அற்புதத்தைக் கண்ட போது, ஒருவன் மாத்திரம் பொன்னையும், வெள்ளியையும் பலவிதமான பரிசுகளையும் கொண்டு வந்து தாவீதைப் பிரியப்படுத்தினான். தாவீது இதில் அவ்வளவு சந்தோஷப்படவில்லை என்று அந்த அதிகாரம் விளக்கினாலும், இதில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய கருத்து ஒன்று உள்ளது.

தாவீது இந்தப் பரிசுகளைப்பெற்று தன்னுடைய குடும்ப சொத்தோடு சேர்த்திருக்கலாம்! அவை ராஜாவிற்கு அளிக்கப்படவை!  அதைக்குறித்து யாரும் எதுவும் பேசியிருக்க மாட்டார்கள்! அவன் இஸ்ரவேலுக்காக கடினமாக யுத்தங்களை மேற்கொண்டிருந்தான்.

ஆனால் தாவீது அப்படி செய்யவில்லை! யோராம் கொண்டு வந்த பரிசுகளை மட்டும் அல்ல,  தன்னுடைய எல்லா யுத்தங்களில் கிடைத்த பொருட்களையும் அவன் தேவனுக்கு சொந்தமாக்கினான்! ஒன்று விடாமல் அத்தனையையும் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான்.

ஏன் அப்படி செய்தான்? ஏனெனில் தன்னுடைய வெற்றி அனைத்தும் தன்னுடைய பெலத்தால் அல்ல, கர்த்தருடைய பெலத்தால் கிடைத்தவை என்று அவன் அறிவான். அவனுடைய இந்த விசேஷமான செயல் அவன் விசேஷமான பரலோகத்தின் தேவன் மேல் வைத்திருந்த அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கையை காட்டியது.

பரிசுகளை தனக்கு சொத்துக்களாக குவிக்காமல் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்ததைக் கண்ட இஸ்ரவேலரும், கானானியரும் யார் இந்த வெற்றிக்கு காரணம், யார் தாவீதோடு இருக்கிறார், யார் இந்த தேவன்  என்பதை புரிந்து கொள்ள ஒரு சாட்சியாக அமைந்தது.

உன்னிடம் கர்த்தருக்கு கொடுப்பதில் பெருந்தன்மை காணப்படுகிறதா? எத்தனை கிருபைகளை நமக்கு அளித்திருக்கும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம்? எதைக் கொடுத்திருக்கிறோம்? நாம் கொடுப்பதின் மூலம் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறதா என்று சிந்தித்து பாருங்கள்.

சிந்தித்து ஜெபியுங்கள்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s