கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்:1449 அநாதி தேவன் உன்னை அழைக்கும் சத்தம்!!!!

2 சாமுவேல் 12:1  கர்த்தர் நாத்தானைத் தாவீதினிடத்தில் அனுப்பினார். இவன் அவனிடத்தில் வந்து, அவனை நோக்கி….

தாவீது, பத்சேபாள் இருவருடைய வாழ்விலும் முக்கியமான ஒரு இடத்தைப் பிடித்தவர் தான் இந்த தேவனுடைய மனுஷனான நாத்தான்.

இன்றைய வேதாகம வசனம் நமக்கு  மூன்று காரியங்களை கூறுகிறது.

அனுப்பினார்,  வந்து,  நோக்கி என்ற மூன்று வார்த்தைகளை கவனியுங்கள்!

தாவீது பத்சேபாளின் கணவனாகிய உரியாவை நடத்திய விதம் கர்த்தரின் மனதை புண்படுத்தியது. தாவீது செய்த எல்லா அநியாயங்களும் கர்த்தரின் பார்வையில் பட்டன. ஆதலால் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசியான நாத்தானை தாவீதினிடத்தில் அனுப்பினார்.

ஒருவேளை கர்த்தர் இன்று உன்னை அழைத்து நம்முடைய பிரதம மந்திரியை சந்தித்து ஒரு செய்தியை வெளிப்படையாக சொல்ல சொன்னால் நமக்கு எப்படியிருக்கும்?  நல்லவேளை நாத்தானுக்கு தாவீதை நன்கு தெரியும். நாத்தான் தாவீதுடைய அரண்மனையில் இருந்த தீர்க்கதரிசி, கர்த்தருடைய வார்த்தையை தாவீதுக்கு எடுத்துரைத்தவன்.

தாவீது நாத்தானை அதிகமாக நம்பியதுடன் அவன் மீது அதிக மரியாதையும் வைத்திருந்தான். ஆனாலும் இவை எதுவும் நாத்தானுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வேலையை சுலபமாக்கவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம்.  ஒரு வல்லமையுள்ள ராஜாவிடம் போய் அவன் செய்த தவறை சுட்டிக் காட்டுவது சுலபமல்ல.

நான் அன்று நாத்தானுடைய இடத்தில் இருந்திருந்தால், கர்த்தர் எதைப்பற்றி தாவீதிடம் பேச சொல்கிறார் என்று அறிந்தவுடன், கர்த்தர் வேறு யாரையாவது அனுப்பட்டுமே என்று ஒருவேளை பின்வாங்கியிருப்பேன் என்றுதான் நினைக்கிறேன்.

ஆனால் சரித்திரத்தின் அந்தக்கட்டத்தில் கர்த்தருக்கு நாத்தானின்  சேவை தேவைப்பட்டது. அவன் தேவனுடைய செய்தியை தாவீதிடம் அறிவிக்க தேவனால் அனுப்பப்பட்ட தேவ மனிதன்.  கர்த்தர் இன்றும் நாத்தானைப் போன்ற தேவனுடைய மனிதரைத் தேடுகிறார். தேவனுடைய சேவையை செய்ய பெரியத்தகுதி வாய்ந்தவர்கள் தேவையில்லை. தேவன் தாமே தாம் தெரிந்துகொள்பவர்களை தகுதிப்படுத்துவார். நாத்தான் தேவனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டான். கர்த்தர் தாவீதை சந்தித்து பேசும் பெரிய வேலைக்கு அவனைத் தகுதிப்படுத்தினார்.

இன்று நாத்தானைப்போல தேவனுடைய அழைப்பை மறு பேச்சு பேசாமல் ஏற்றுக்கொண்டு தேவன் காட்டும் இடத்துக்கு செல்ல நம்மில் எத்தனைபேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம்?

கர்த்தருக்கு இன்று ஒரு நாத்தான் தேவை! அவருடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து, அவருடைய அழைப்பை ஏற்று, அவருடைய காரியமாய், அவருடைய செய்தியை சுமந்து செல்லும் ஒரு நாத்தான் தேவை! அது இன்று நீயாகக்கூட இருக்கலாம்.

இன்று கர்த்தர் உங்களை அழைப்பாரானால், ஒன்றை மட்டும் மறந்துபோக வேண்டாம்!  கர்த்தருடைய சித்தம் உன்னை என்றுமே கர்த்தருடைய  கிருபை இல்லாத இடத்துக்கு அழைத்துச் செல்லாது!

அவருடைய அழைப்பின் சத்தம் உன் செவிகளில் கேட்கின்றதா? உடனே நாத்தானைப்போல் கீழ்ப்படி!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s