Tag Archive | எதிர்பார்த்தல்

இதழ்: 677 எதிர்பார்த்தல் 4: பொறுப்பு!

மத்தேயு:10:29    ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தமில்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது.

ஒருநாள் மலையிலிருந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது ஒரு கூட்டம் ( பைசன்) காட்டு எருமைகளைப் பார்த்தோம். உடனே  காரை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு போட்டோ எடுக்க  ஆரம்பித்தோம். அப்பொழுது பின்னால் இருந்த கூட்டத்துக்கு தலைவர் போல இருந்த ஒரு பலமான தோற்றம் கொண்ட ஒரு மாடு தலையை உயர்த்தி எங்களுடைய காரை முறைத்து பார்க்க ஆரம்பித்தது. காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்த என் மகன் உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டான்! அந்த மலையில் வாழும் விலங்குகளைப் பற்றி ஆராய்ந்திருந்த அவன் இந்த விலங்குகள் எப்பொழுதும் ஒரு தலைமையை வைத்திருக்கும் என்றும், தனக்கு பின்னால் உள்ள கூட்டத்துக்கு அந்த தலைமை விலங்கே பாதுகாப்பு அளிக்கும் என்று சொன்னான். நாங்கள் காரிலிருந்து அவைகளைப் பார்க்கிறோம் என்று தெரிந்தவுடன் தன் தலையை உயர்த்தி எங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்த அந்த ஒரு பைசன் என் கண்களை விட்டு அகன்றதே இல்லை!

தன்னை நம்பியவர்களைக் காப்பாற்றும் பொறுப்பு  விலங்குகள் மத்தியிலும் காணப்படுகிறது!  இந்த சம்பவத்தை நினைக்கும் போதெல்லாம், தான் படைத்த விலங்குக்கே இப்படிப்பட்ட குணத்தைக் கொடுத்த தேவன் தம்மை அண்டினவர்களை எவ்விதம் பாதுகாத்து வழிநடத்துவார் என்று யோசிப்பேன்.

நாங்கள் எகிப்தின் வனாந்திரம் வழியாக இஸ்ரவேலுக்குள் செல்லும்போதுதான் கர்த்தர் ஏன் இஸ்ரவேல் மக்களை இரவில் அக்கினி ஸ்தம்பமாகவும், பகலில் மேக ஸ்தம்பமாகவும் முன் சென்று வழிநடத்தினார் என்பது புரிந்தது. அந்த வனாந்தரத்தில் பகலில் கொடும் வெயில் அடிக்கிறது அதனால் அவர்களை மேகத்தினால் மூடியும், இரவில் குளிர்ந்த காற்று அடித்து நடுக்க செய்வதால் அக்கினி ஸ்தம்பத்தால் அனல் அளித்தும் அவர்களுடைய பிரயாணம் அவர்களுக்கு களைப்பைக் கொடுக்காதபடி ஒரு ஏர்கண்டிஷனை அல்லவா ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருந்தார்!

கர்த்தராகிய இயேசு கூறுவதைப் பாருங்கள்! வானத்து பறவைகளை கவனிக்கும் தேவன் நம்மை மறந்துவிடுவாரா என்ன? உன் ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உன்னோடிருப்பேன் என்று சொன்னவர் நம்மை கைவிட்டு விடுவாரா என்ன?

அவரை முழுமனதோடும் நேசிக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்து, போஷித்து வழிநடத்தும் பொறுப்பு நம்முடைய தேவனை சார்ந்தது அல்லவா?

கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்! நாம் இந்த நான்கு நாட்களும் பார்த்த விதமாக நம்முடைய் கர்த்தராகிய இயேசு உண்மையுள்ளவர், நம்பத்தகுந்தவர், மாறாதவர், பொறுப்புள்ளவர்! அவரோடு நாம் கொள்ளும் உறவு மட்டுமே என்றும் நிலைத்திருக்கும்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

இதழ்: 673 உன் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

சங்கீதம் 62:5  என் ஆத்துமாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திரு, நான் நம்புகிறது அவராலே வரும்.

பல வருடங்களுக்கு முன்பு என்னுடைய கம்பெனியின் தேவைக்காக ஒருவரை அணுகினோம். அவர் நேரில் வந்து எங்களோடு பேசிய பின்னர் எங்களுக்கு உதவுவதாக வாக்குக்கொடுத்தார்.  ஆனால் அதன்பின்னர் நாங்கள் பலமுறை அணுகியும் அவர் வாக்குக்கொடுத்ததை காப்பாற்றவில்லை. நாங்கள் அவரை நம்பி ஏமாந்தது தான் மிச்சம்.  இதைப்பற்றி நான் அடிக்கடி யோசிப்பதுண்டு!  இந்த என்னுடைய ஏமாற்றத்துக்கு காரணம்  நான் கேட்டது கிடைக்காததினால் அல்ல நான் அதை அதிகமாக எதிர்பார்த்ததினால்தான் என்று உணர்ந்ததும் உண்டு!

இன்னும் சில நாட்கள் நான் இந்த எதிர்பார்ப்பு என்ற தலைப்பில் இங்கு எழுதலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஏனெனில் இதை நான் படிக்க ஆரம்பித்தபோது  எப்படி நம்முடைய நான்கு விதமான எதிர்பார்ப்புகள் நாமுடைய உறவை பாதிக்கின்றன என்று காண முடிந்தது.  தாவீது பத்சேபாளுடன் கொண்ட உறவில் நிரைவேறாத எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. அதனால்தான் நாம் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் நம்முடைய உறவுகளை எப்படி பாதிக்கும் என்று பார்க்கப்போகிறோம்.

எதிர்பார்ப்பு 1  உண்மை,  எதிர்பார்ப்பு 2: நம்பகம்,   எதிர்பார்ப்பு 3: திடம் ,   எதிர்பார்ப்பு: 4 பொறுப்பு என்ற தலைப்புகளில் திங்கள் முதல் வியாழன் வரை படிக்கப்போகிறோம், தவறாமல் வாசியுங்கள்!

இந்த நான்கு விதமான எதிர்பார்ப்பையும்பற்றி படித்த நான்  இந்த எல்லா எதிர்பார்ப்புக்கும் பாத்திரரான ஒருவரை இதுவரை சந்தித்துள்ளேனா என்று யோசித்துப் பார்த்தேன். என்னுடைய பதில் ‘ ஒருவர் மட்டுமே’.

ஆம் என்னுடைய பரலோகத் தந்தை மட்டுமே! எனவே நாம் இந்த எதிர்பார்ப்புகளைப் பற்றி படிக்கும்போது, தேவனாகிய கர்த்தர் எப்படி நம்முடைய ஒவ்வொரு எதிர்பார்த்தலையும் சந்திக்கிறார் என்றும் பார்ப்போம்.

இந்த நான்கு நாட்களுக்கு பின்னர் நீங்களும் நானும் பரிசுத்த பவுலோடு சேர்ந்து,

நாம்  வேண்டிகொள்கிறதற்கும், நினைக்கிறதற்கும்,மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியைசெய்கிற வல்லமையின்படியே, நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு    ( எபே: 3:20) நாம் சகல மகிமையையும் செலுத்தக்கூடியவர்களாக வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஜெபம்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்