Tag Archive | தனிமை

இதழ்: 775 பாழான நிலம் பயிர் கொடுக்கும்!

2 சாமுவேல் 13:20 அப்பொழுது அவள் சகோதரனாகிய அப்சலோம் அவளைப்பார்த்து: உன் சகோதரனாகிய அம்னோன் உன்னோடிருந்தானோ? இப்போதும் என் சகோதரியே, நீ மவுனமாயிரு.அவன் உன்னுடைய சகோதரன். இந்தக் காரியத்தை உன் மனதிலே வைக்காதே என்றான்.  அப்படியே தாமார் தன் சகோதரனாகிய அப்சலோமின் வீட்டில் தனித்துக் கிலேசப்பட்டுக்கொண்டிருந்தாள்.

தாமாருக்கு பொல்லாப்பு இழைக்கப்பட்டது. அவளை உபயோகப் படுத்திய பின்னர் அம்னோன் அவளைத் தன் அறையிலிருந்து வெளியேற்றி கதவைப் பூட்டினான். அதுவரை கலகலப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ராஜகுமாரத்தியான தாமார் இப்பொழுது தனித்துக் கிலேசப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள். அல்லது தனிமையில் தள்ளப்பட்டாள்!

அவளுடைய அண்ணனாகிய அப்சலோம் அவளை நோக்கி இந்தக் காரியத்தை மனதில் வைக்காதே என்று கூறி அவளைத் தன் வீட்டில் தனிமையில் வைக்கிறான்.

மனதில் வைக்காதே என்று அப்சலோம் கூறிய இந்த வார்த்தைகள்  எபிரேய  மொழியில் எந்த உணர்வுகளையும் மனதில் வைக்காதே  என்று அர்த்தமாகும். அப்சலோம் தன்னுடைய தங்கை தாமாரிடம்  தன்னுடைய உணர்வுகளை ஒதுக்கி விட்டு வாழும்படி கூறுகிறான். அவள் அனுபவித்தது எத்தனை பெரிய அவமானம் எவ்வளவு கேவலம்! எப்படி அந்த உணர்வுகளைத் தள்ளி வைக்க முடியும்.

நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன்!  நம்மில் சிலர் இதை அனுபவித்திருக்கிறோம் அல்லவா? நம்முடைய இருதயத்தில் கத்தியால் குத்தி நம்முடைய மனதை இரண்டாய்ப் பிளந்த மாதிரி ஒரு துக்கம் நம் தொண்டையை அடைக்கும்போது,  யாராவது வந்து எதையும் மனதில் வைக்காதே அது தானாய்ப் போய்விடும் என்று இலகுவாகச்  சொன்னால் எப்படியிருக்கும்? தாமாருடைய இருதயம் இரண்டாய் பிளந்திருத்ந்தது! அவளுடைய சகோதரன் அவளை உபயோகப்படுத்தி தூக்கி எறிந்திருந்தான். அவள் இருதயத்தில் இரத்தம் வடிந்துகொண்டிருந்தது! அவளால் எப்படி எல்லாவற்றையும் மறக்க முடியும்? அப்சலோம் அவளுடைய உணர்வுகளுக்கு மூடி போட்டு மூடப்பார்க்கிறான்! அப்படியானால் அது ஒருநாள் வெடித்து விடும் அல்லவா?

தாமாரைப்போல தனிமையே வாழ்க்கையான எத்தனை பேர் நம்மில் உண்டு!  மனதின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியாமல் மூடி போட்டு அடைத்து விட்டு வாழ்ந்து வருபவர்கள் எத்தனை பேர் உண்டு? தாமாரைப்போல தனிமையில் ஐயோ என் வாழ்க்கையே பாழாகிவிட்டதே எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இனி வாழ்கையில் இல்லை என்று கதறும் உங்களுக்கு இன்று ஒரு நற்செய்தி!

பாழாய்க்கிடந்த இத்தேசம் ஏதேன் தோட்டத்தைப் போலாயிற்றென்றும், அவாந்தரமும் பாழும் நிர்மூலமுமாயிருந்த பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் குடியேற்றப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றும் சொல்வார்கள். 

கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளைக் கட்டுகிறேன் என்றும், பாழானதைப் பயிர் நிலமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களைச் சுற்றிலுமுள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள், கர்த்தராகிய நான் இதைச் சொன்னேன், இதை செய்வேன்.    ( எசே: 36: 35,36)

தனித்து  வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நீ தைரியமாயிரு! பாழாயிருக்கும் உன் வாழ்க்கையை கர்த்தர் பயிர் நிலமாக்குவேன் என்று வாக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 692 நம்மைக் கொல்லும் தனிமை!

2 சாமுவேல் 6: 23 அதினால் சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளுக்கு மரணமடையும் நாள் மட்டும் பிள்ளை இல்லாதிருந்தது.

தனிமை என்னைக் கொல்கிறது என்று சொல்லும் அநேகரைப் பார்த்திருக்கிறேன். வாழ்க்கையின் கொடுமையால் தனிமைக்குள் தள்ளப்பட்டவர்கள், பிள்ளைகளோடு வாழ மறுத்து தனிமையைத் தெரிந்து கொண்டவர்கள் என்று பலரைப் பார்த்திருக்கிறேன்.

இந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வசனமாகிய இன்றைய வசனம் கூறுகிறது, சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளுக்கு குழந்தை இல்லை என்று.

மீகாள் என்ற பெயரின் அர்த்தம், ஒரு நீரோடை என்பதுதான். அவள் வாழ்க்கையில் நீரோடை போன்ற கட்டுக்கடங்காத அன்பும் காதலும் ஒருகாலத்தில் தாவீது மீது இருந்ததை நாம் அறிவோம். அநேகப் பெண்களைப் போல அவளால் தன் காதலை மறைக்க முடியவில்லை. அவள் முகம் பிரகாசித்தது. ஆனால் அவளுடைய நீரோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதுபோல் ஏற்பட்டன பல பிரச்சனைகள்.  அவள் அன்பு கணவனைக் காப்பாற்ற தன் தகப்பனை ஏமாற்றி பொய் சொல்லி நாடகமாடவேண்டியிருந்தது.

அவள் தாவீதை ஜன்னலின்வழியாய் இறக்கி விட்ட நாளுக்கு பின் அவனைக் காணவே முடியவில்லை. அவள் முகம் வெளிப்படுத்திய அன்பையும் ஏக்கத்தையும் அவள் தகப்பனாகிய சவுல் காணத்தவறவில்லை. அவள் தகப்பன்  இன்னொருவனுக்குத் திருமணம் செய்து கொடுத்தான். அவள் தகப்பனுடைய மறைவுக்குபின் அவளுடைய சகோதரன் இஸ்போசேத் அவளைத் தன் கணவனிடமிருந்து பிரித்து வந்து தாவீதிடம் ஒப்புவித்தான். அந்த சமயத்தில் தாவீதுக்கோ பல மனைவிகளும், மறுமனையாட்டிகளும் இருந்தனர்.

மீகாளின் மன நிலையை சற்று யோசித்து பாருங்கள்! ஒருகாலத்தில் அவள் மட்டுமே தாவீதுக்கு சொந்தமாக இருந்தாள். ஆனால் இப்பொழுது தாவீது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கை அவளுக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? மனதில் கசப்பையும் வெறுப்பையும் ஏந்தத்துவங்கினாள். தாவீது கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக நடனமாடிக்கொண்டு வந்ததைக் கண்டு அவதூறான வார்தைகளைப் பேசினாள்.

அதன் பின்னர் மீகாளுக்கு குழந்தை இல்லை என்றுதான் நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம். இன்று எத்தனையோபேருக்கு மருத்துவரீதியாக குழந்தைப்பேறு இல்லாமல் இருக்கிறது. அதை எல்லோரும் சாபமாகப் பார்க்கிறார்கள்  வேதத்தில் கூட பல இடங்களில்  கர்த்தர் கர்ப்பத்தை அடைத்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆனால் வேதத்தின் பல  மொழியாக்கங்களை நான் படிக்கும்போது எங்குமே கர்த்தர் மீகாளின் கர்ப்பத்தை அடைத்தார் என்று சொல்லவேயில்லை. அப்படியானால் இதை மீகாள் தான் தெரிந்துகொண்டாள் என்றுதானே அர்த்தம்? இந்த கசப்பான வாக்குவாதத்துக்கு பின்னர் அவள் தன் கணவனோடு சேர்ந்து வாழவே இல்லை என்று அர்த்தம். தனிமையை அவளே தெரிந்துகொண்டாள் என்று  அர்த்தம்!

சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்குள்ளிருந்து ஊறி வரும் அன்பு என்னும் நீரோடையை வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளோ அல்லது வாழ்க்கையில் உள்ள எவருமோ தடை போடாதபடி காத்துக்கொள்ளுங்கள். பிரச்சனைகளை ஒரு சாலைத்தடையைப் போல பார்க்காமல், அதை ஒரு பாலமாகப் பாருங்கள்.  இந்த அணுகுமுறையோடு நாம் வாழும்போது தனிமை நம்மைக் கொல்லாது! மீகாளின் தனிமையான வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு பாடமாக அமையட்டும்.

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்