Tag Archive | தாமார்

இதழ்: 813 உன்னைக் காணும் கண்கள்!

ஆதி:  38:6,7  யூதா தன் மூத்த மகனாகிய ஏர் என்பவனுக்கு தாமார் என்னும் பேருள்ள ஒரு பெண்ணைக் கொண்டான்.

யூதாவின் மூத்த மகனாகிய ஏர் என்பவன் கர்த்தரின் பார்வைக்குப் பொல்லாதவனாயிருந்ததினால் கர்த்தர் அவனை அழித்து போட்டார்.

 நேற்று நாம் தீனாள் என்றப் பெண்ணைப் பற்றி படித்தோம்! இன்று இங்கு  தாமார் என்ற பெண்ணின் கதையை வாசிக்கிறோம். நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாற்றில்  (மத்: 1:3)  இடம் பெற்ற இந்த பெண் யார்? இவள் கதை எதனால் வேதத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது? நமக்கு என்ன போதிக்கிறது? என்று நாம்  தியானிப்போம்.

ஆதி: 49:10  யூதாவின் குலத்தில் சமாதான கர்த்தர் உதிப்பார் என்று கூறுகிறது. அதனால் யூதாவின் குடும்பத்தில் நடந்த எல்லா சம்பவங்களுமே ஆதியாகமத்தில் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளன. ஆதி 37 ல் யோசேப்பு விற்க படுவதையும்,   39 ல் அவன் கதை போத்திபார் வீட்டில் தொடர்வதையும் படிக்கிறோம். ஆனால் இடையில் இந்த   38 ம் அதிகாரம், யூதா, தாமார் கதையை நமக்கு கூறாமல் இருக்குமானால், மத்தேயு இயேசுவின் வம்ச வரலாறு எழுதியதில் இடம் பெற்ற தாமார், பாரேஸ் இவர்கள் யாரென்று நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும்.

தயவு செய்து நினைவு படுத்தி பாருங்கள்! யாக்கோபின் புத்திரர், அவர்கள் சகோதரி தீனாளை கெடுத்த சீகேமை, அவன் அவளை திருமணம் செய்ய தயை செய்யுமாறு வேண்டி நிற்கையில், அவன் கானானியன் என்பதால், அவனையும், அவன் பட்டணத்தார் அனைவரையும் பட்டய கருக்கினால் வெட்டி கொலை பண்ணினார்கள்.சில அதிகாரங்களே கடந்து வருகிறோம்! இங்கு யாக்கோபின் புத்திரனாகிய யூதா ஒரு கானானியப் பெண்ணாகிய சூவாவை கண்டு, விவாகம் பண்ணி, அவளோடே சேர்ந்தான் என்று பார்க்கிறோம். இவனுக்கும், தீனாவை விரும்பிய சீகேமுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆபிரகாமும், ஈசாக்கும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கானானியரில்  பெண் கொள்ளக் கூடாதென்று அக்கறை காட்டினர், ஏனெனில் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாகிய இவர்கள், கானானியருடைய விக்கிரகங்களுக்கும், விபசாரங்களுக்கும் அடிமையாகக் கூடாது என்பதால் தான்.

ஆனால் யாக்கோபின் புத்திரர் தங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமும், ஈசாக்கும் வெறுத்த பாவத்தை செய்தனர் என்று பார்க்கிறோம்.

யூதாவுக்கு மூன்று புத்திரர் பிறந்தனர். மூத்தவன் ஏர் , திருமண வயதான போது, யூதா அவனுக்கு தாமார் என்ற பெயருள்ள பெண்ணை திருமணம் செய்து வைக்கிறான்.ஆதி 38:7 ல் வேதம் கூறுகிறது,  கர்த்தர் ஏர் என்பவனை அழித்துபோட்டார் ஏனெனில் அவன் கர்த்தர் பார்வைக்கு பொல்லாதவனாய் காணப் பட்டான் என்று. தேவனுடைய இந்த நியாயத்தீர்ப்பை பெரும் அளவுக்கு அவன் என்ன பாவம் செய்தான் என்று தெரியாது! அவன் உயிர் வாழும் தகுதியை இழந்தான் என்று அறிகிறோம்.

தேவன் தம்முடைய கரத்தினால் அவனை அழிக்கும்படி வாழ்ந்த அவன் தன் மனைவியை எப்படி நடத்தியிருப்பான்? ஒரு கணம் சிந்தியுங்கள்!  இதைப் பற்றி வேதம் நமக்கு கூறாவிட்டாலும், கர்த்தர் இந்தப் பெண் தாமாரின் மேல் காட்டிய மிகுந்த கிருபைக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அல்லவா? இந்த பெண்ணை அவன் இரக்கமில்லாமல் நடத்தியதால் கர்த்தர் அவனை அழித்திருப்பாரோ?

ஏரை தேவன் அழித்த பின், யூதா தன் இரண்டாவது குமாரன் ஓனானை தாமாரின் மூலமாய் அவன் தமையனுக்கு சந்ததி உண்டாக்க சொல்கிறான். அவன் தாமாருக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுக்க விரும்பாமல், அவளை பாலியலினால் அவமதிக்கிறான். அவனுடைய செயல் கர்த்தருடைய பார்வையில் பொல்லாததாயிருந்ததால் அவனையும் அழித்துபோட்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது.

இப்பொழுது யூதாவுக்கு மிஞ்சியது ஒரே ஒரு குமாரன் சேலா என்பவன் தான். அவனும் அழிந்து விடுவானோ என்ற பயத்தில் யூதா, தாமாரை நோக்கி, சேலா பெரியவனாகும் வரைக்கும் உன் தகப்பன் வீட்டிலேயே கைம்பெண்ணாக தங்கியிரு என்று சொன்னான். சேலா பெரியவனான பின்பும், யூதா அவன் சொன்ன வார்த்தையை காப்பற்ற வில்லை. அவள் விதவையாக, பிள்ளையில்லாதவளாக, மரித்து,  எல்லோராலும் மறக்கப் பட வேண்டும் என்பது அவன் எண்ணம். அப்படி நடந்ததா? தாமாரின் பெயர் இன்று இயேசு இரட்சகரின் வம்ச வரலாறில், வேதத்தில் அல்லவா இடம் பெற்றிருக்கிறது! எவ்வளவு பெரிய கிருபையை அவர் தாமார் மீது காட்டியிருக்கிறார்.

பெண்களுக்கு சரீரரீதியாகவோ, மனரீதியாகவோ இழைக்கப்படும் துன்பத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறார். பெண்களே! இது உங்கள் மனதில் பதியட்டும்! இரக்கமுள்ள கர்த்தர், உன் உள்ளத்தை வார்த்தைகளால்  குத்துகிறவனைப் பார்க்கிறார்! உன்னை காலால் உதைப்பவனைப் பார்க்கிறார்!  உன்னை சரீரரீதியாய் வதைக்கிறவனைக் காண்கிறார்! பயப்படாதீர்கள்! அவருடைய இரக்கம் உன்னை விட்டு விலகாது. தாமாரைக் கண்ட தேவன் உன்னையும் காண்கிறார்!

 ஜெபம்: ஆண்டவரே! உம்முடைய இரக்கத்துக்கு அளவே இல்லை! நீர் என்னைக் காண்கிற தேவன்! ஸ்தோத்திரம்! ஆமென்!

இதழ்: 777 வாயில் தேன்! மனதிலோ நஞ்சு!

2 சாமுவேல் 13: 21,22  தாவீதுராஜா இந்த செய்திகளையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட போது, வெகு கோபமாயெரிந்தான். அப்சலோம் அம்னோனிடம் நன்மையாகிலும் தீமையாகிலும் பேசவில்லை. தன் சகோதரியாகிய தாமாரை அம்னோன் கற்பழித்த காரியத்தினிமித்தம் அப்சலோம் அவனைப் பகைத்தான்.

ஒருநாள் ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். எதிர்மாறான கட்சிக்காரர் இருவர் பேச ஆரம்பித்தபோது அங்கிருந்த நடுவரால் அவர்களை அடக்கவே முடியவில்லை. அவர்கள் சத்தமாக ஒருவரையொருவர் பேசவிடாமல் தடுத்து கூச்சலிட ஆரம்பித்தனர்! இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்! ஒருவரை மற்றொருவர் பேசவிடாமல் தடுப்பதுதான் இவர்கள் உள்நோக்கமா என்று நினைக்கத்தோன்றியது!

நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலிலும் நம்முடைய உள்நோக்கம் வெளிப்படும் என்பது உண்மை அல்லவா! சில நேரங்களில் நம்முடைய உள்நோக்கத்தை நாம் மூடி மறைத்தும் வாழ்கிறோம்.

இன்றைய வேதாகமப்பகுதி கூறுகிறது, தாவீதுராஜா அம்னோன் தாமாரை ஏமாற்றி கற்பழித்த விஷயத்தைக் கேள்விப்பட்டபோது கோபமாயெரிந்தான் என்று. ஆனால் அவன் அம்னோனைக் கூப்பிட்டு இந்த விஷயத்தைப் பற்றிக் கண்டித்ததாக வேதம் எங்குமே கூறவில்லை. தன்னுடைய வீட்டுக்குள் நடந்த இந்தப் பாவத்தைத் தட்டி கேட்க அவனால் ஏன் கூடாமல் போயிற்று என்று என்னால் இன்னும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை! அவன் பத்சேபாளுடன் செய்த பாவத்தால் அவனுடைய வீட்டிலும், நாட்டிலும் நீதி குறைவுபட்டுவிட்டது என்றே சொல்லலாம்.

தாமாரின் அண்ணனாகிய அப்சலோம் தன்னுடைய தங்கையை யாரிடமும் இதைப்பற்றி பேசாதே என்று சொல்லித் தன் வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுத்து வைக்கிறான். அப்சலோம் அம்னோனிடம் இதைக்குறித்து பேசவில்லை ஆனால் அம்னோனை வஞ்சம் தீர்க்கும் உள்நோக்கம் அவனுக்குள் மறைந்திருந்தது.

நம்மில் எத்தனைபேர் இன்று கர்த்தருடைய சித்தத்திற்கு மாறாக வஞ்சம் என்ற உள்நோக்கத்தை மறைத்து வைத்திருக்கிறோம். என்றைக்காவது ஒருநாள் தருணம் கிடைக்கும்போது அவன் எனக்கு செய்ததை இரண்டுமடங்காக கொடுத்து விடுவேன், நான் அனுபவித்ததை அவன் அனுபவித்தே ஆகவேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லையா? அதை மறைத்துக்கொண்டு ஒன்றுமே நடக்காதுபோல் நாம் நடந்து கொள்வதில்லையா? வார்த்தையில் ஒன்று மனதில் ஒன்று வைத்து பேசுபவர்களில் நாமும் ஒருவரா? வாயில் தேன்! மனதிலோ நஞ்சு!

நம்முடைய எண்ணமும் செயலும் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லாமல் பரிசுத்தமானவைகளாய் இருக்கவேண்டுமானால் நமக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு.  வேதத்தில் யோவான் 16:13 ல்

சத்திய ஆவியாகிய அவர்வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்.

என்று பார்க்கிறோம். சத்திய ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் பண்ணும்போது நமக்குள் சத்தியம் அல்லது உண்மை நிலைத்திருக்கும். எந்த ஒளிவு மறைவுக்கும் இடம் இருக்காது. நம்முடைய செயல்களும், நம்முடைய உள் நோக்கங்களும் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்குள் அடங்கியுள்ளன என்ற நிச்சயத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டுமே நமக்குக் கொடுக்க முடியும்!

என் பிள்ளைகளே வசனத்தினாலும் நாவினாலுமல்ல, கிரியையினாலும், உண்மையினாலும் அன்புகூறக்கடவோம். ( 1 யோவான் 3:18)

கர்த்தர்தாமே இந்த வேத வசனங்கள் மூலமாய் உங்களை இன்று ஆசீர்வதிப்பாராக!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர்ராஜ்

 

 

 

 

இதழ்: 776 தாமார் என்னும் பேரீச்சைமரம்!

2 சாமுவேல் 14:27  அப்சலோமுக்கு மூன்று குமாரரும், தாமார் என்னும் பேர் கொண்ட குமாரத்தியும் பிறந்திருந்தார்கள். இவள் ரூபவதியான் பெண்ணாயிருந்தாள்.

கடந்த சில நாட்கள் நாம் அம்னோன் தாமார் என்ற தாவீதின் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். தாமாரைப்போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பலர் நம்மில் உண்டு! அவர்களுக்கு தாமாரின் வாழ்க்கை என்ன அர்த்தத்தைக் கொடுக்கும் என்று சற்று ஆழமாகப் படிக்கும்போதுதான் என்னுடைய ஆத்துமாவுக்கு செழிப்பூட்டிய சில உண்மைகளைப் பார்த்தேன்.

தாமாரைப்பற்றி அதிகம் படிக்க எனக்கு ஆசை வந்ததின் காரணம் அந்தப் பெயரின் அர்த்தம்தான்! அது மட்டுமல்ல தாமார் என்ற இந்தப் பெயரில் வேதத்தில் இடம்பெற்ற இன்னும் இருவரைப் பற்றிப் படித்ததும்தான்!

தாமார் என்ற பெயருக்கு பேரீச்சை என்ற அர்த்தம். பேரீச்சம் மரம் நம்முடைய பனை மரங்கள் வகையை சேர்ந்தது! நம்முடைய தென்னை மரங்களும் அதே குடும்பத்தை சேர்ந்தவைதான்!  202 நாடுகளில் இந்தக் குடும்பத்தை சேர்ந்த 2600 வகை மரங்கள் உள்ளன. பாலைவனத்தில் வளரும் வகையும் உண்டு, கடலோரத்தில் வளரும் ஜாதியும் உண்டு, மலைப்பகுதிகளில் வளரும் வகையும் உண்டு! ஆனால் இவை எல்லாமே மிகுந்த பயனைக் கொடுக்கும் மரங்கள்! இவை சரித்திரத்தில் செழிப்பு, வெற்றி, சமாதானம் என்பவற்றுக்கு அடையாளமாக இருந்தன!

வேதத்தில் மூன்று பெண்கள் தாமார் என்ற பெயருடன் வாழ்ந்தனர். முதலாவது வாழ்ந்த தாமாரைப்பற்றி ஆதியாகமம் 28ல் படிக்கிறோம். அவள் யாக்கோபின் குமாரனான யூதாவின் மருமகள்.  அவளை ஒரு வேசி என்று எண்ணி அவளுடைய மாமனார் அவளைத் தன் இச்சைக்காக உப்யோகப்படுத்துகிறான். ஆனால் அவளுடைய கடந்த காலம் அவளுடைய எதிர்காலத்துக்கு ஒரு தடையாகவே இல்லை. மத்தேயு 1:3-6 ல் தாமாரின் குமாரனாகிய பாராஸ் வம்சமாய் வந்தவன் தான் தாவீதும், பின்னர் கர்த்தராகிய இயேசுவும். இதைப்படிக்கும்போது புன்னகை வந்தது. எத்தனைபேர் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய கடந்த காலத்தின் அளவு கோலால் அளக்கின்றனர். யூதாவும் அவளோடிருந்தவர்களும் அவளை வேசி என்று கணித்தபோது, அவளுடைய சந்ததியில்தான் மேசியா பிறப்பார் என்று யாருமே நினைக்கவில்லை! ஆனால் கர்த்தர் அவளை ஒரு உயர்ந்த, தலை நிமிர்ந்து நின்ற, அன்பு உள்ளம் கொண்ட ஒரு  பேரீச்சையாகப் பார்த்தார்!

அடுத்தது நாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற தாவீதின் மகளான தாமார்! தன்னுடைய சகோதரனால் கற்பழிக்கப்பட்டு, வெட்கத்தால் நாணி, கூனி குறுகி தனிமையில் நின்ற தாமார்!  ஐயோ என்னை விட்டுவிடு என்று கதறிய உனக்கு, வெட்கத்தால் குறுகிப்போன உனக்கு,  கறையான வாழ்க்கையோடு தனிமையில் வாடும் உனக்கு, ஒரு ஆறுதலைத் தரும் தாமார்! இன்று இந்தத் தாமாரின் வாழ்க்கை எத்தனை பேருடைய வலிக்கு மருந்தாக இருக்கிறது!

மூன்றாவது அப்சலோமின் மகள் தாமார்! தாவீதின் குமாரனாகிய அப்சலோம் கற்பை அம்னோனிடம் இழந்து கிழிந்த வஸ்திரத்தோடு, த்லையில் சாம்பலோடு ஓடி வந்த தாமாரை ஆறுதல் பேசி தன்னுடைய வீட்டில் தங்க வைத்தது மட்டுமல்லாமல் அவனுக்கு பிறந்த குமாரத்திக்கு தன்னுடைய தங்கையின் பெயரை சூட்டினான். அது அவன் மனம் புண்பட்ட தன்னுடைய அழகிய தங்கைக்கு  கொடுத்த மரியாதை. அதுமட்டுமல்ல வேதம் சொல்கிறது அப்சலோமின் குமாரத்தியாகிய இந்தத் தாமார் மிகவும் ரூபவதியானவள் என்று!

இன்று பேரீச்சையை தாமார் என்ற பெயரோடு சேர்த்து பார்க்கும்போது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளான இவர்கள் பல்வேறு வகைகளாக இருந்தாலும் தங்கள் சந்ததிக்கு, இவர்களைப்பற்றி படிக்கும் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை விட்டு சென்றனர். நாம் ஒவ்வொருவரும்கூட நமக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கு ஒரு மாதிரியாக, ஆசீர்வாதமாக வாழ முடியும்!

பாலைவனமோ, கடலோரமோ, மலைப்பகுதியோ எங்காயிருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர் படிக்கும் ஒரு ஏற்பாடு போன்ற புத்தகமாக மாற முடியும்!

கர்த்தர்தாமே இந்த வார்த்தைகளின் மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 775 பாழான நிலம் பயிர் கொடுக்கும்!

2 சாமுவேல் 13:20 அப்பொழுது அவள் சகோதரனாகிய அப்சலோம் அவளைப்பார்த்து: உன் சகோதரனாகிய அம்னோன் உன்னோடிருந்தானோ? இப்போதும் என் சகோதரியே, நீ மவுனமாயிரு.அவன் உன்னுடைய சகோதரன். இந்தக் காரியத்தை உன் மனதிலே வைக்காதே என்றான்.  அப்படியே தாமார் தன் சகோதரனாகிய அப்சலோமின் வீட்டில் தனித்துக் கிலேசப்பட்டுக்கொண்டிருந்தாள்.

தாமாருக்கு பொல்லாப்பு இழைக்கப்பட்டது. அவளை உபயோகப் படுத்திய பின்னர் அம்னோன் அவளைத் தன் அறையிலிருந்து வெளியேற்றி கதவைப் பூட்டினான். அதுவரை கலகலப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ராஜகுமாரத்தியான தாமார் இப்பொழுது தனித்துக் கிலேசப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள். அல்லது தனிமையில் தள்ளப்பட்டாள்!

அவளுடைய அண்ணனாகிய அப்சலோம் அவளை நோக்கி இந்தக் காரியத்தை மனதில் வைக்காதே என்று கூறி அவளைத் தன் வீட்டில் தனிமையில் வைக்கிறான்.

மனதில் வைக்காதே என்று அப்சலோம் கூறிய இந்த வார்த்தைகள்  எபிரேய  மொழியில் எந்த உணர்வுகளையும் மனதில் வைக்காதே  என்று அர்த்தமாகும். அப்சலோம் தன்னுடைய தங்கை தாமாரிடம்  தன்னுடைய உணர்வுகளை ஒதுக்கி விட்டு வாழும்படி கூறுகிறான். அவள் அனுபவித்தது எத்தனை பெரிய அவமானம் எவ்வளவு கேவலம்! எப்படி அந்த உணர்வுகளைத் தள்ளி வைக்க முடியும்.

நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன்!  நம்மில் சிலர் இதை அனுபவித்திருக்கிறோம் அல்லவா? நம்முடைய இருதயத்தில் கத்தியால் குத்தி நம்முடைய மனதை இரண்டாய்ப் பிளந்த மாதிரி ஒரு துக்கம் நம் தொண்டையை அடைக்கும்போது,  யாராவது வந்து எதையும் மனதில் வைக்காதே அது தானாய்ப் போய்விடும் என்று இலகுவாகச்  சொன்னால் எப்படியிருக்கும்? தாமாருடைய இருதயம் இரண்டாய் பிளந்திருத்ந்தது! அவளுடைய சகோதரன் அவளை உபயோகப்படுத்தி தூக்கி எறிந்திருந்தான். அவள் இருதயத்தில் இரத்தம் வடிந்துகொண்டிருந்தது! அவளால் எப்படி எல்லாவற்றையும் மறக்க முடியும்? அப்சலோம் அவளுடைய உணர்வுகளுக்கு மூடி போட்டு மூடப்பார்க்கிறான்! அப்படியானால் அது ஒருநாள் வெடித்து விடும் அல்லவா?

தாமாரைப்போல தனிமையே வாழ்க்கையான எத்தனை பேர் நம்மில் உண்டு!  மனதின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியாமல் மூடி போட்டு அடைத்து விட்டு வாழ்ந்து வருபவர்கள் எத்தனை பேர் உண்டு? தாமாரைப்போல தனிமையில் ஐயோ என் வாழ்க்கையே பாழாகிவிட்டதே எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இனி வாழ்கையில் இல்லை என்று கதறும் உங்களுக்கு இன்று ஒரு நற்செய்தி!

பாழாய்க்கிடந்த இத்தேசம் ஏதேன் தோட்டத்தைப் போலாயிற்றென்றும், அவாந்தரமும் பாழும் நிர்மூலமுமாயிருந்த பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் குடியேற்றப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றும் சொல்வார்கள். 

கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமானவைகளைக் கட்டுகிறேன் என்றும், பாழானதைப் பயிர் நிலமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களைச் சுற்றிலுமுள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள், கர்த்தராகிய நான் இதைச் சொன்னேன், இதை செய்வேன்.    ( எசே: 36: 35,36)

தனித்து  வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நீ தைரியமாயிரு! பாழாயிருக்கும் உன் வாழ்க்கையை கர்த்தர் பயிர் நிலமாக்குவேன் என்று வாக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 774 சாம்பலுக்கு பதிலாய் சிங்காரம்!

2 சாமுவேல் 13: 17 – 19  தன்னிடத்தில் சேவிக்கிற தன் வேலைக்காரனைக் கூப்பிட்டு  நீ இவளை என்னைவிட்டு வெளியேத் தள்ளி கதவைப்பூட்டு என்றன்….. அவள் பலவர்ணமான வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொண்டிருந்தாள். ராஜகுமாரத்திகளாகிய கன்னிகைகள் இப்படிக்கொத்த சால்வைகளைத் தரித்துக்கொள்வார்கள். அப்பொழுது தாமார்: தன் தலையின்மேல் சாம்பலை வாரிப்போட்டுக்கொண்டு, தான் தரித்திருந்த பலவர்ணமான வஸ்திரத்தைக் கிழித்து, தன் கையைத் தன் தலைமேல் வைத்துக், சத்தமிட்டு அழுதுகொண்டுபோனாள்.

இன்றைய வேதாகமப்பகுதி நமக்கு அம்னோன் தன்னுடைய சகோதரியான தாமாரைக் கற்பழித்தபின் அவளை வீட்டைவிட்டு துரத்தி கதவைப்பூட்டுகிறதைப் பார்க்கிறோம்.

அந்தக் காலத்தில் ராஜகுமாரத்திகளாகிய கன்னிப்பெண்கள் பலவர்ணமான வஸ்திரத்தை அணிந்து கொள்வார்கள்.  ராஜகுமாரத்திகளாயிற்றே! அவர்களுடைய தகுதிக்கு தக்க வஸ்திரம் அணிந்து கொள்வதுதானே வழக்கம்.

அம்னோன் அவளை பலவந்தப்படுத்திய பின்னர் அவள் இனி கன்னிபெண் என்ற கணக்கில் வரமாட்டாள் அல்லவா அதனால் தாமார் கன்னிப்பெண்கள் உடுத்தும் அந்த பலவர்ணமாகிய வஸ்திரத்தை கிழித்துக்கொண்டு, சாம்பலைத் தன் தலையில் வாரிப்போட்டுக்கொண்டு அழுதுகொண்டே சென்றாள். அவள் இவ்வாறு தன்னுடைய துக்கத்தையும் அவமானத்தையும் வெளிப்படுத்தினாள். அவள் தான்  இந்த வெட்கம் கெட்ட காரியத்துக்கு உடந்தையாக இல்லை என்பதையும் வெளிப்படுத்தினாள்.

இந்தப் பெண்ணின் துன்பத்தையும், அவமானத்தையும் படிக்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒருநாள் நீங்களும் கந்தையை அணிந்து சாம்பலாலால் நிறைந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வரலாம். ஒருவேளை ஏதோ ஒரு சம்பவம் உங்களை மனதளவில் கறைப்படுத்தியிருக்கலாம்!

சகோதர சகோதரியே நீ மட்டும் தனியாக இல்லை! வேதம் சொல்கிறது

நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள்போல இருக்கிறோம். எங்களுடைய நீதிகளெல்லாம் அழுக்கான கந்தைபோல இருக்கிறது. நாங்கள் அனைவரும் இலைகளைப்போல் உதிருகிறோம், எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றைப்போல் எங்களை அடித்துக்கொண்டு போகிறது. (ஏசா:64:6)

என்ன பரிதாபம்! இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்படும்முன்னர் நானும்கூட சுயநீதி என்ற கந்தையை அணிந்துதான் இருந்தேன். பாவக்கறையை நீக்க ஆலயத்துக்கு போவதும், காணிக்கை கொடுப்பதும் போதும் என்று எண்ணினேன்.  ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்ததே நம்முடைய பாவத்திலிருந்து, கந்தையிலிருந்து, சாம்பலிலிருந்து விடுவிக்கவே என்று உணர்ந்த நாள் எனக்கு விடுதலை கிடைத்தது!

…துயரப்பட்டவர்களை சீர்ப்படுத்தவும்,அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாகச் சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் ( ஏசா:61:3)

ஐயோ! எனக்கு இது நடந்தது ஏன்? நான் யாருக்கும் எந்த தவறுமே செய்ததில்லையே பின்னர் ஏன் எனக்கு இப்படி நடந்தது? இந்தக் கறையும், அவமானமும், நிந்தையும் என்னைவிட்டு  அகலுமா? என்றெல்லாம் புலம்புகிறீர்களா?

உங்கள் துயரத்தையும், நிந்தையையும், சீர்ப்படுத்த இயேசு கிறிஸ்துவினால் மட்டுமே முடியும்!

உங்களுக்காக நான் இன்று ஜெபிக்கலாமா? என்னோடு சேர்ந்து ஜெபியுங்கள்!

ஜீவனுள்ள தேவனே! துயரத்தாலும், வேதனையாலும் தாமாரைப்போல கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த சகோதரியை, சகோதரனை சாம்பலுக்கு பதிலாகச் சிங்காரத்தைக் காணச் செய்யும்!  நான் இழந்த பெயர், இழந்த வாழ்க்கை இனி திரும்ப வருமா என்று புலம்புகின்றவர்களை உம்முடைய கிருபையினால் சீர்ப்படுத்தும்! கந்தலுக்கு பதிலாக துதியின் ஆடையினால் அவர்களை அலங்கரியும். எங்களுக்காக அனுப்பப்ட்ட இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

இதழ்: 773 கடந்த காலத்தின் தழும்பு மாறுமா?

2 சாமுவேல் 13: 14-17  அவன் அவள் சொல்லைக் கேட்கமாட்டேன் என்று அவளைப் பலவந்தமாய்ப் பிடித்து, அவளோடே சயனித்து அவளைக் கற்பழித்தான். பிற்பாடு அம்னோன் அவளை மிகவும் வெறுத்தான்……அப்பொழுது அவள் நீர் எனக்கு செய்த அநியாயத்தைப் பார்க்கிலும்  இப்பொழுது என்னைத் துரத்திவிடுகிற அந்த அநியாயம்  கொடுமையாயிருக்கிறது என்றாள்….. தன்னிடத்தில் சேவிக்கிற தன் வேலைக்காரனைக் கூப்பிட்டு: நீ இவளை என்னைவிட்டு வெளியேத் தள்ளிக் கதவைப் பூட்டு என்றான்.

தாமார் தன்னுடைய அண்ணன் சுகவீனப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவனுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்றும் தன் தகப்பனாகிய தாவீது சொல்லி அனுப்பிய வார்த்தைக்கு இணங்கி அம்னோன் இருந்த அறைக்கு வந்தாள்.

ஆனால் அம்னோனின் அறைக்கு வந்தபின்னர் தன்னைக் கற்பழிக்க திட்டமிட்டுப்  போட்ட நாடகம் என்று புரிந்தவுடன் அவள் உள்ளம் எப்படி கொதித்திருக்கும்!

அவன் யாரை அடையாமல் தான் வாழ முடியாது என்று அடம்பிடித்து மெலிந்து நலிந்து போனானோ அவளை அடைந்தவுடன் அவளைக் கோபுரத்தில்  வைத்துக்  கொண்டாடாமல் குப்பையில் தள்ளுவதுபோல வெளியே துரத்துகிறான். அவள் இனி அவனுக்குத் தேவையில்லாத குப்பை போல ஆகிவிட்டாள். அவள் தேவையே இல்லை!  அவள் முகத்தைப் பார்த்தால் வரும் குற்ற உணர்ச்சியும் தேவை இல்லை! அவளை உதறித் தள்ளுகிறான்.

எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் என்றால் இத்தனை பொல்லாப்பான அவன் அவளைக் கொலை செய்யாமல் விட்டானே என்றுதான்!  ராஜகுமாரன் என்ற கர்வத்தில் அவன் அதைக்கூட செய்யத் துணிந்திருக்கலாம்! ஆனால்  அவளைத் தள்ளிவிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்தான்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்றும் தாமார் போலப் பெண்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு,தூக்கி எறியப்படுவதை பார்க்கிறேன். சமீப காலத்தில் கல்லூரிக்கு செல்லும் பெண்களை தங்கள் ஆசைப்படி உபயோகப்படுத்திவிட்டு அதை வீடியோவும் எடுத்து அவர்கள் அதை வெளியே சொல்லாதபடி பயமுறுத்தி வைத்த பெரிய விஷயம் நடந்தது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில்தானே! ஒரு சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டு அடையாளம் இல்லாமல் எரித்து சாம்பலாக்கிய  சம்பவம் நடந்தது என்னுடைய  வீட்டிலிருந்து பத்தே நிமிட தூரத்தில்தான்!  காவல் வேலை செய்த பலர் சேர்ந்து மனவளர்ச்சி குன்றிய ஒரு பெண்ணை கற்பழித்த செய்தி நம்முடைய தமிழ்நாட்டையே கலங்க செய்ததே அதுவும் நான் வாழும் சென்னை நகரில் நடந்ததுதான்!

இன்னும் மனசாட்சியே இல்லாமல் பெண்களைக் கற்பழிக்கும் அம்னோன்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்! தங்களுடைய மானத்தை இழந்து வாழ்க்கையை பறிகொடுத்துவிட்டு கண்ணீருடன் வாழும் தாமார்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நாம் அம்னோன் போன்ற பொல்லாங்கரால் ஏமாற்றப்படுகிறோம். ஆனால் ஒன்றை மட்டும் மறக்க வேண்டாம்! எந்தப் பொல்லாங்கும் கர்த்தருடைய வல்லமையை விட சக்தி வாய்ந்தது அல்லவே அல்ல! 

உபயோகப்படுத்தப்பட்டு, கசக்கப்பட்டு, தூக்கி எறியப்பட்ட தாமாரைப் போல ஒருவேளை இன்று உங்கள் வாழ்க்கை இருக்குமானால் பயப்பட வேண்டாம்! அன்று கல்லெறியப்படும்படி  கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்திரீயை தங்கள் இச்சைக்காக உபயோகப்படுத்திய கும்பல், அவள் மேல் குற்றம் சாட்டினபோது, கர்த்தராகிய இயேசு அவளைப்பார்த்து உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது! இனி பாவம் செய்யாதே என்று ஒரே நொடியில் அவளுக்கு பரிபூரண விடுதலையைக் கட்டளையிட்டார்.  இன்று நீ எதிலிருந்து விடுதலை பெறவேண்டும் என்று ஏங்குகிறாயோ அந்த விடுதலையைக் கொடுக்க இயேசு கிறிஸ்து வல்லவர்!

கடந்த காலத்தின் கசப்பான  வலியையும் தழும்பையும்  மாற்றிப்போட்டு அதற்கு பதிலாக எதிர் காலத்தின் நம்பிக்கையையும், விசுவாசத்தையும் , சந்தோஷத்தையும் தரும்படி இன்று கர்த்தராகிய இயேசுவிடம் ஜெபிப்போம்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 772 அப்பா என்னும் அற்புத உறவு!

2 சாமுவேல் 13:13  …. இப்போதும் நீ ராஜாவோடே பேசு. அவர் என்னை உனக்குத் தராமல் மறுக்கமாட்டார் என்றாள்.

வேதத்தைப் படிக்கும் ஒவ்வொருநாளும் அதில் நான் கண்டெடுக்கும் முத்துக்கள் என்னைத் தொடர்ந்து ஆச்சரியப்படுத்துகிறது என்று நான் மறுபடியும் சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீர்கள் என்று தெரியாது!

இன்றைய வேதாகமப்பகுதி நான் அடிக்கடி நினைக்கும் ‘இதை நான் படித்ததே இல்லையே’  என்று நினைத்த பகுதிகளில் ஒன்று! ஒருவேளை இந்தப்பகுதி உங்களுக்கும் இன்று புதிதாகத் தெரியலாம்!

நேற்று நாம் அம்னோன் தாமாரை வெட்கப்படுத்தும்படி செய்த செயலைப் பார்த்தோம். என் சகோதரனே என்னை அவமானப்படுத்தாதே என்று தாமார் அழுத சத்தம் நமக்குக் கேட்டதே!

இந்தப் பகுதியை நாம் வேகமாக கடந்து சென்று விட்டால் நாம் ஒரு முக்கியமான கருத்தைக் கடந்து போய் விடுவோம்.

தாமார் அம்னோனிடம் நீ ராஜாவிடம் பேசு, அவர் என்னை உனக்குத் தராமல் மறுக்கமாட்டார் என்றாள் என்று வேதம் சொல்கிறது.

தாமாருக்கு ராஜாவைப்பற்றி என்ன தெரியும்? தாவீதை அவள் அப்பா என்று கூட அழைக்கவில்லையே!  அம்னோன் அவளுடைய கற்பை சூறையாட காத்துக்கொண்டிருக்கும்போது அவள் ராஜாவைப்போய்க் கேள் அவர் நீ விரும்புவதை தராமல் மறுக்க மாட்டார் என்கிறாள். இப்படிப்பட்ட பொல்லாப்பை செய்ய ராஜாவாகிய தாவீதால் மட்டுமே  முடியும் என்ற அர்த்தம் தான் அது!

தாவீதின் இந்த இரண்டு வாரிசுகளின் பேச்சு தாவீதுடைய பொல்லாங்கான நடத்தையை பிள்ளைகள் அனைவரும் அறிந்திருந்தனர் என்றே காட்டுகிறது. அந்தப் பொல்லாப்பின் விளைவுதான் பின்னர் தாவீதின் குடும்பத்துக்குள் முளைத்த பழிவாங்குதலும், கொலைகளும்!  தாவீது விதைத்த விதையின் அறுவடை!

தாமார் தன்னுடைய தகப்பனை ‘ராஜா’ என்று அழைத்ததைப் பார்த்தேன். ஒருவேளை அங்கு அவளுடைய அண்ணன் இல்லாமல் வேறொருவர் இருந்திருந்தால் அவள் ராஜா என்று சொன்னதை சற்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அங்கு இருந்த இருவருமே தாவீதின் பிள்ளைகள் ஆனால் அவர்களுக்குள் பேசும்போதும் அப்பா என்ற வார்த்தையையே காணோம். அப்படியானால் தகப்பனுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு இருந்திருக்கும்?  தாமாருக்கும் அவள் தகப்பனுக்கும் இடையில் நல்ல அப்பா மகள் உறவு இருந்தமாதிரியே தெரியவில்லை!

இன்று பிள்ளைகளே உங்கள் உறவு உங்கள் அப்பாவோடு எப்படி இருக்கிறது? தகப்பன்மாரே உங்கள் உறவு பிள்ளைகளோடு எப்படி இருக்கிறது? பிள்ளைகள் உங்களை இவர் என்னுடைய அப்பா என்று பெருமையோடு சொல்ல முடிகிறதா?

அப்பா என்பது ஒரு அற்புதமான உறவு! அப்பா என்றால் ஒரு நல்ல நண்பர், பிள்ளைகளின் மனதை புரிந்தவர், பிள்ளைகளுக்காக உழைப்பவர், ஆலோசனை கொடுப்பவர், பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை கண்டு களிப்பவர் என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

ஒருவேளை இன்று உங்களுடைய அப்பா உங்களோடு இல்லாவிட்டால், அல்லது தாமாரைப்போல உங்களுக்கு நல்ல அப்பா இல்லாதிருந்தால்,  உங்களை இந்த உலகத்தில் அதிகமாக நேசிக்கும் பரம தகப்பன் ஒருவர் உண்டு என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம்! அவரை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கலாம்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்