Tag Archive | தாவீது

இதழ்: 668 மிரட்டிப் பறிக்கும் குணம்!

2 சாமுவேல் 3: 12,13 அப்னேர் தன் நாமத்தினாலே தாவீதினிடத்திற்கு ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி , தேசம் யாருடையது? என்னோடே உடன்படிக்கை பண்ணும். இதோ இஸ்ரவேலையெல்லாம் உம்மிடத்தில் திருப்ப, என் கை உம்மோடிருக்கும் என்று சொல்லச் சொன்னான். அதற்கு தாவீது: நல்லது. உன்னோடே நான் உடன்படிக்கைபண்ணுவேன். ஆனாலும் ஒரேகாரியம் உன்னிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது என்னவெனில் நீ என் முகத்தைப் பார்க்க வரும்போது சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளை நீ அழைத்து வரவேண்டும்.

நான் பலமுறை வேதத்தைப் படித்திருந்தாலும் ராஜாவின் மலர்களுக்கு எழுதுவதற்கு படிப்பதைப்போல என்றும் படித்ததில்லை. அதனால்தானோ என்னவோ இன்றைய வேதாகமப் பகுதி அமைந்துள்ள 2 சாமுவேல் 3 ம் அதிகாரத்தை 5 நாட்கள் படித்தேன்.

இன்றைய வசனங்களை நாம் சாதாரணமாக கடந்து போக முடியும். ஆனால் இது தாவீதின் வாழ்க்கையில் நடந்த மிக முக்கியமான சம்பவங்களை நமக்குக் காட்டுகிறது.

இங்கு அப்னேர் சவுலின் குமாரனாகிய இச்போசேத்துக்கு எதிராக எழும்பி தாவீது பக்கம் நிற்பதாக செய்தி அனுப்புகிறான். நானாக இருந்தால் அப்னேர் மாதிரி ஒரு எதிரியுடன் கை கோர்க்க பயந்திருப்பேன். ஆனால் தாவீது அவனை மிரட்டுகிற மாதிரி ஒரு காரியத்தைக் கேட்கிறான்.

சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளை அழைத்து வர சொல்லுகிறான். தாவீது மீகாளை மறக்கவே இல்லை. சவுல் அவளை இன்னொருவனுக்குக் கொடுத்தபின்னரும் தாவீதால் அவளை மறக்கவே முடியவில்லை. அதனால் தாவீது அப்னேரை மிரட்டி  மீகாளை திரும்பக் கேட்பதைப் பார்க்கிறோம்.

நம்முடைய உலகத்தில் அடிக்கடி நாம் கேள்விப்படுகிறது இதுதானே! எனக்கு வேண்டியதை நான் மிரட்டியாவது பெற்றுக்கொள்வேன் என்பது! என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் என்றுமே இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கும் ஒரு குணம் இந்த மிரட்டி காரியத்தை சாதிக்கும் குணம்தான்!

நாம் எத்தனைமுறை தாவீதைப் போல நடந்து கொள்கிறோம். நம்முடைய குடும்பத்தையோ அல்லது மற்றவரையோ மிரட்டி, பயமுறுத்தி எத்தனை காரியங்களை சாதித்துக் கொள்கிறோம்.

தாவீது அப்னேரை மிரட்டி மீகாளைக் கேட்காமலிருந்தால் எவ்வளவு நலமாயிருந்திருக்கும்! இன்னொருவனுக்கு மனைவியான அவளை அப்படியே விட்டிருக்கலாமல்லவா? கர்த்தருடைய இருதயத்திற்கேற்றவனாய் கருதப்பட்ட அவன் பின்னர் பத்சேபாளுடன்  நடந்த பாவம் தற்செயலாய் நடந்ததா? இல்லவே இல்லை! இந்த எப்ரோனில் விதைத்த விதை தாவீதின் நகரத்தில் கனிகொடுத்தது.

இதை நினைத்துதான் சங்கீதக்காரன் இப்படி எழுதினான் போலும்

என் இருதயம் பொருளாசையை சாராமல் உமது சாட்சிகளைச் சாரும்படி செய்யும். மாயையை பாராதபடிக்கு நீர் என் கண்களை விலக்கி உமது வழிகளில் என்னை உயிர்ப்பியும்  ( சங் 119:36,37)

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

Advertisements

இதழ்: 665 விழித்திருந்து காத்துக்கொள்!

2 சாமுவேல் 2:2 , 11 அப்படியே தாவீது தன் இரண்டு மனைவிகளாகிய யெஸ்ரயேல் ஊராளான அகினோவாவோடும், நாபாலின் மனைவியாயிருந்த கர்மேல் ஊராளான அபிகாயிலோடும்கூட அவ்விடத்துக்குப் போனான்.  தாவீது எப்ரோனிலெ யூதா கோத்திரத்தின்மேல் ராஜாவாயிருந்த நாட்களின் இலக்கம் ஏழு வருஷமும் ஆறு மாதமுமாம்.

இன்றைய வேதாகமப் பகுதியில், தாவீது எப்ரோனில் தன் மனைவிமாரோடு சென்று ஏழுவருடம் யூதாவின் மேல் மட்டும்  ராஜாவாயிருந்தான் என்று பார்க்கிறோம். முழு இஸ்ரவேலின் மேலும்  ராஜாவாக அவன் இந்த ஏழு வருடங்களும் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.

காத்திருத்தல் என்பது நமக்கு பிடித்த ஒன்றா என்ன? எங்கேயாவது காத்திருக்க வேண்டுமானால் அந்த நேரத்தில் படிக்க புத்தகத்தையோ அல்லது வேறே ஏதாவதையோ எடுத்து சென்று நேரத்தைக் கழிக்க மாட்டோமா?

இங்கே தாவீது ஏழு வருடங்கள் காத்திருந்தான்! அந்த நாட்களில் என்னசெய்திருப்பான்? 3ம் அதிகாரம் கூறுகிறது அவன் ஆறு பெண்களை மணந்தான் என்று.  அதுமட்டுமல்ல! அந்த வருடங்களில் அவனுக்கு குறைந்தது ஆறு குமாரர் பிறந்தனர். பெண் குழந்தைகள் கணக்கில் எடுபடாவிட்டாலும், நிச்சயமாக சில பெண் குழந்தைகளும் பிறந்திருக்கக்கூடும்.

இன்னும் சில மாதங்கள் நாம் தாவீதைப் பற்றிப் படிக்கும்போது இந்த எப்ரோனில் ஏற்பட்ட சம்பந்த்தால் அவன் குடும்பத்தில் அடிக்கடி பிரச்ச்னைகள் ஏற்பட்டதைப் பார்க்கலாம்!

எப்ரோனில் இந்தக் காத்திருப்பின் காலத்தில் தாவீது  தன்னுடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கிக் காத்திருந்திருக்க வேண்டும்! அதற்கு பதிலாக அவன் கண்கள் அந்த தேசத்தின் பெண்கள் மேல் சென்றன! அவனுடைய இருதயம் தேவனிடமிருந்து விலகி, இந்த உலகத்தின் ஆசைகளால் நிரம்பியது. அவன் விழித்திருந்து தன்னைக் காத்துக் கொள்ளாமல் தனக்கு பிடித்த பல பெண்களோடு வாழ ஆரம்பித்தான்.

நம்முடைய வாழ்விலும் இது நடக்கலாமல்லவா? நாம் நினைத்ததை அடைய முடியாமல் வருடங்கள் கழிந்து செல்லும்போது, நம்முடைய வழியில் வரும் எல்லாவற்றையும் நாம் அனுபவிக்கத் துடிக்கிறோம். அப்படிப் பட்டவைகள் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்குள்ளானவைகளா அல்லது மாறுபட்டவைகளா என்பதை நாம் கவனிப்பதேயில்லை.

அதனால்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விழித்திருந்து ஜெபிக்கும்படி கூறினார்.  இருதயத்தை அலையவிடாமல் ஜெபத்தால் காக்கவேண்டியது அவசியம்! தாவீதின் எப்ரோன் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு பாடமாக அமைகிறது அல்லவா!

விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 664 தடைகள் யாவும் நீங்கும்!

2 சாமுவேல் 2:1 – 10 பின்பு தாவீது கர்த்தரை நோக்கி, நான் யூதாவின் பட்டணங்கள் ஒன்றிலே போய் இருக்கலாமா என்று விசாரித்தான். அதற்கு கர்த்தர்: போ என்றார்.  எவ்விடத்திற்கு போகலாம் என்று தாவீது கேட்டதற்கு அவர் எப்ரோனுக்குப் போ என்றார்….. அப்பொழுது யூதாவின் மனுஷர்வந்து, அங்கே தாவீதை யூதா வம்சத்தாரின்மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம்பண்ணினார்கள்….. சவுலின் படைத்தலவனான…. அப்னேர் சவுலின் குமாரனாகிய இஸ்போசேத்தை…. இஸ்ரவேலனைத்தின்மேலும் ராஜாவாக்கினான்….யூதா கோத்திரத்தார் மாத்திரம் தாவீதைப் பின்பற்றினார்கள்.

சவுல் யுத்தத்தில் மரித்துப்போனான். அவனோடு அவனுடைய மூன்று குமாரரும் மரித்துப்போனார்கள். அதில் தாவீதின் நல்ல நண்பனான யோனாத்தானும் உண்டு. பல வருடங்களுக்கு முன்பே சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி, தாவீதை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணியிருந்தார்.

தாவீது உடனே ராஜாவாகிவிடுவான் என்று யாராகிலும் நினைத்திருந்தால் அது தவறு என்று இப்பொழுதாவது உணர்ந்திருப்பார்கள். சவுல் மரித்தபின்னரும் தாவீதால் இஸ்ரவேலை ஆள முடியவில்லை. சவுலின் படைத்தலைவனான அப்னேர் வேறொரு திட்டம் தீட்டியிருந்தான். சவுலின் குமாரர்களில் மிஞ்சியிருந்த இஸ்போசேத்தை இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக்கினான்.

கர்த்தர் தாவீதை தெரிந்து கொண்டிருப்பாரானால் அப்னேருக்கு என்ன வந்தது? அவன் இஸ்போசேத்தை தெரிந்தெடுத்தான்.  இஸ்போசேத் ஒருபக்கமும், தாவீது யூதா கோத்திரத்தையும் ஆண்டார்கள்.

அதன் முடிவை 2 சாமுவேல் 3:1  நமக்கு இந்த கசப்பான சூழ்நிலையை விளக்குகிறது. தாவீதை சார்ந்தவர்களுக்கும், இஸ்போசேத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் இடையே வெகு காலமாக யுத்தம் இருந்தது,

தாவீது நினைத்தமாதிரி எதுவுமே நடக்கவில்லை. அவனை மலர்கள் தூவி யாரும் சிங்காசனத்தில் உட்காரவைக்கவில்லை! பெண்கள் ஆரத்தியெடுத்து வரவேற்கவுமில்லை! ஒரு கசப்பான சூழல் நிலவியது.

ஆனால் 2 சாமுவேல் 3 ல் நாம் படிக்கிறோம், தாவீது வரவரப்பலத்தான். சவுலின் குடும்பத்தாரோ வரவரப்பலவீனப்பட்டுப் போனார்கள் என்று.

வெகுகாலமாக யுத்தம் நிலவியது ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல தாவீதின் கரம் ஓங்கியது!

இதை வாசித்த நான் தாவீதின் வாழ்க்கையைப் பற்றி சிந்தித்தேன். கர்த்தரால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட பின்னரும் எதுவுமே சுலபமாக முடியவில்லை! உயிருக்குத் தப்பி ஓடினான். சவுலால் விரட்டியடிக்கப்பட்டான். எதிரியின் நாட்டில் தஞ்சம் கொண்டான். சவுல் மரித்தபின்னரும் போட்டிக்கு இன்னொரு ராஜா வந்துவிட்டான்.

நான் மட்டும் அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் இன்னும் எத்தனை நாட்கள் நான் காத்திருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தரிடம் புலம்பியிருப்பேன். கர்த்தரை பின்பற்றிய தாவீதின் வாழ்வில்தான் எத்தனை தடைகள்!

நாம் சிலநேரம் இப்படிப்பட்ட தடைகளை பார்ப்பது இல்லையா? எல்லாம் சரியாகப்போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்று நினைக்கும் வேளையில் எங்கிருந்தோ ஒரு தடை வந்துவிடும்.

தாவீதுடைய இந்த வனாந்திர வாழ்க்கை அவனுடைய சிங்காசன வாழ்க்கைக்கு அவனைத் தகுதிப்படுத்திற்று.

ஒருவேளை இன்று நீ நினைப்பதெல்லாம் தடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம்! தாவீது இன்று நீ இருக்கும் சூழலில்தான் இருந்தான்.ஆனால் அவன் சோர்ந்துபோகவில்லை! தொடர்ந்து முன்னேறினான். கர்த்தரின் வழிநடத்துதலை கவனித்து, அவர் சத்தத்தைக்கேட்டு நடந்தான். கடைசியில் அவன் கரம் ஓங்கிற்று!

தாவீதைப்போல பொறுமையோடுக் காத்திரு! தடைகள் யாவும் நீங்கும்!

இன்று நீ உன் பாதையை அறியாமலிருக்கலாம் ஆனால் உன் பாதைகாட்டியை அறிவாய் அல்லவா? அவரை நம்பு! இளைப்பாறு!

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

இதழ்: 658 இழந்ததை திருப்பிக்கொள்!

1 சாமுவேல்: 30 : 8,18  தாவீது கர்த்தரை நோக்கி: நான் அந்தத் தண்டைப் பின் தொடரவேண்டுமா? அதைப் பிடிப்பேனா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்: அதைப் பின் தொடர். அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார்.

அமலேக்கியர் பிடித்துக்கொண்டுபோன எல்லாவற்றையும், தன்னுடைய இரண்டு மனைவிகளையும், தாவீது விடுவித்தான்.

போன வாரம் நான் ஒரு வெப்சைட்பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். அதில் நம் வீட்டில் நாம் வேண்டாம் என்று தூக்கி எறிகிற நிலையில் இருக்கும் மேஜை, நாற்காலி  போன்ற மரச்சாமான்களை அவர்கள் எடுத்து அதற்கு புது ஜீவனைக்கொடுத்து, புதுப்பொலிவுடன், நாம் விரும்பி நம்முடைய வீட்டில் அழகாக வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மாற்றி விடுகிறார்கள். அப்படித் திறமையாக உருவாக்கப்பட்ட சிலவற்றைப் பார்த்தபோது, எதற்கும் பிரயோஜனப்படாத நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தரிடம் ஒப்புவித்தால், நம்மை அவர் எப்படி உருவாக்க வல்லவர் என்று நினைத்தேன்.

தாவீது கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியாமல் தன் சுய திட்டத்தினால், எதிரியின் நகரமான சிக்லாகில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். அதுமட்டுமல்ல சிக்லாகின் ராஜாவாகிய ஆகீஸை பொய் சொல்லி ஏமாற்றியும் வந்தான். அதன் விளைவாக அமலேக்கியர் அவன் வாழ்ந்த நகரத்தை சுட்டெரித்து அவனுடைய எல்லாவற்றையும் சிறையாக்கி சென்றனர் என்று பார்த்தோம்.

அந்த வேளையில் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையைத் தம்மை திறமையாக வழிநடத்த வல்ல கர்த்தரிடம் ஒப்புவிக்காததே இந்த நிலைக்குக் காரணம் என்று உணர்ந்து, கர்த்தரை நோக்கிப் பார்க்கிறான். அவன் கர்த்தரிடம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டபோது, கர்த்தர் அவனிடம் மூன்று காரியங்களை சொல்வதை இன்றைய வேதாகமப்பகுதியில் பார்க்கிறோம்.

அதைப்  (1) பின் தொடர். (2)அதை நீ பிடித்து (3)சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார்.

பின் தொடர் என்பதற்கு, துரத்து, சாதனை புரிய முயற்சி செய் என்ற அர்த்தம்.

அதை நீ பிடித்து என்பதற்கு நீ அதை முந்தி செல் என்று அர்த்தம்.

திருப்பிக்கொள் என்பதற்கு திரும்பப் பெறு, மீட்டுக்கொள் என்றும் அர்த்தம்.

தேவனுடைய சித்தம் என்னும் பாதையைவிட்டு தவறிப் போகும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த அறிவுரை பொருந்தும் அல்லவா?

நம்முடைய ஓட்டத்தில் நாம் விடாமல் ஓடி சாதனை செய்ய முயலவேண்டும், அதுமட்டுமல்ல நாம் நம்முடைய எதிரியை முறியடித்து முந்தி சென்று நாம் இழந்த ஆசிர்வாதங்களை நாம் மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்றுதானே அர்த்தம்.

நாம் பாதை தவறியதால் இழந்த ஆசிர்வாதங்கள் எத்தனை! நம்முடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் சீர் செய்து நம்முடைய ஒட்டத்தை கர்த்தரை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கும்போது, அவர் நமக்குள் புதைந்திருக்கும் வைரங்களை மீட்டெடுப்பார்.

தாவீது  இஸ்ரவேலின் ராஜாங்கத்தை சம்பாதிக்க தன்னால் முடியும் என்று நினைத்தான். கர்த்தரை விட்டுவிட்டு தன் வழியில் செல்ல ஆரம்பித்தான். ஆனால் எந்த குறுக்கு வழியும் கர்த்தருடைய வழி அல்ல என்று புரிந்து கொண்டான்.

தாவீதைப்போல கர்த்தரின் வழியை விட்டு அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறாயா? திரும்ப வா! உன்னுடைய வாழ்வை உனக்கு மீட்டுத்தருவார்! அவர் அழிந்து கொண்டிருக்கும் உன்னை புதுப்பிப்பார்! உருவாக்குவார். வெட்டுக்கிளிகள் அழித்த நாட்களை உனக்கு மீட்டுத் தருவார்! இன்றே வா!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

இதழ்: 657 கர்த்தரில் திடப்படு! பயம் வேண்டாம்!

1 சாமுவேல் 30:6 தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குளே தன்னைத் திடப்படுத்திக்கொண்டான்.

தாவீதுடைய  உண்மையான நண்பர்கள் அவனைக் கல்லெறியத் துணிந்த நேரத்தில்,  தன் குடும்பமே சிறைப்படுத்தப் பட்டு காணாமற்போன வேளையில்,  அவன் எப்படி இருந்திருப்பான்? மனம் தளர்ந்து, சோர்ந்து, வேதனையில் துடித்துக் கொண்டிருந்திருப்பான் அல்லவா? ஆம்! சிக்லாகில் தாவீதுக்கு அப்படித்தான் நடந்தது.

தாவீது அமலேக்கியரை கொள்ளையடித்தபோது அங்கு ஒரு ஆணையும், ஒரு பெண்ணையும் விட்டு வைக்கவில்லை. எல்லோரையும் கொன்றான். இன்று அவனுடைய குடும்பம் அமலேக்கியரால் சிறைப்பிடிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அவன் மனதில் என்ன எண்ணம் ஓடும்? அமலேக்கியர் சிறைப்பிடித்த யாரையும் விட்டு வைக்க மாட்டார்கள், இன்னேரம் என் குடும்பத்தைக் கொன்றிருக்கலாம் என்றுதானே நினைப்பான்!

தாவீது கர்த்தரிடம் கேட்காமல் சுயமாய் முடிவு எடுத்து தான் பெலிஸ்தரின் பட்டணத்தில் குடியேறினான், கர்த்தரைக் கேட்காமல் தான் அமலேக்கியரை கொள்ளையடித்தான், கர்த்தரைக் கேட்காமல் தான் பெலிஸ்திய ராஜாவிடம் தாம் இஸ்ரவேலைக் கொள்ளையிடுவதாக பொய் சொன்னான். ஆனாலும் அவனுடைய வேதனையான இந்த வேளையில் கர்த்தர் அவனைக் கைவிடவில்லை! தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குளே தன்னைத் திடப்படுத்திக்கொண்டான்.

வேதாகம வல்லுநரின் கணிப்புப்படி, சங்கீதம் 56 தாவீது சிக்லாகில் வாழ்ந்த சமயத்தில் எழுதப்பட்டது.

தேவனை நம்பியிருக்கிறேன் நான் பயப்படேன். மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் (11)  என்ற வார்த்தைகள் தாவீதின் மனதைப் பிரதிபலிக்கின்றன அல்லவா! சிக்லாகில்தான் தாவீது, கர்த்தர் தன்னை பயத்திலிருந்தும், மனவேதனையிலிருந்தும் விடுவிக்க வல்லவர் என்று புரிந்து கொண்டான்.

தாவீதைப் போல பயத்தோடும், மன வேதனையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? தாவீதைப் போல உன்னுடைய வாழ்வில் நீ கடந்து வரும் பிரச்சனைகளுக்கு நீயே காரணமாக இருக்கலாம்! ஆனாலும் கர்த்தரில் திடப்படு! அவர் உன்னோடிருப்பார்! ஒருகணம் கூட தாமதிக்காதே!

இந்த மன சோர்பு ஒருவேளை உன்னுடைய வேலையால் ஏற்பட்டிருக்கலாம், உன்னுடைய திருமண வாழ்வில் ஏற்பட்ட மன சோர்பாக இருக்கலாம், ஒருவேளை உன்னுடைய பிள்ளைகளால் ஏற்பட்டதாயிருக்கலாம்!  பயப்படாதே! தேவனை நம்பு!

தாவீதைப்போல கர்த்தருக்குள்ளே உன்னைத் திடப்படுத்திக்கொள்! மனுஷன் உன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது!

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

இதழ்: 656 கர்த்தரை நோக்கிப் பார்! உதவி வரும்!

1 சாமுவேல் 30: 3, 6  தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்தப் பட்டணத்துக்கு வந்தபோது, இதோ அது அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது என்றும், தங்கள் மனைவிகளும், தங்கள் குமாரரும் தங்கள் குமாரத்திகளும் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டுபோகப்பட்டார்கள் என்றும் கண்டார்கள்.                    தாவீதும் மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளினிமித்தம் மனக்கிலேசமானதினால், அவனைக் கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள். தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னைத் திடப்படுத்திக்கொண்டான்.    

தாவீது பெலிஸ்திய நாட்டில் தன் மனைவிகளோடும், தன்னோடிருந்த 600 பேர்களோடும், அவர்களுடைய குடும்பங்களோடும் வந்து குடியேறினான். பெலிஸ்திய நாட்டின் எல்லைகளை ஒட்டியிருந்த கானானியரை கொள்ளையடித்து வந்தான். ஆனால் பெலிஸ்திய ராஜாவாகிய ஆகீஸிடம் தான் யூதாவைக் கொள்ளையடித்ததாக பொய் சொல்லி ஏமாற்றுகிறான் என்று பார்த்தோம்.

ஆனால் தாவீது சிக்லாகை விட்டு வெளியே இருக்கும்போது, அமலேக்கியர் வந்து சிக்லாகை சுட்டெரித்து, அங்கிருந்த எல்லோரையும் சிறை பிடித்துக்கொண்டு போயினர்.

தாவீதின் மனைவிமாரான அபிகாயிலும், அகினோவாமும், தாவீதொடு இருந்த மனிதரின் குடும்பங்களும் சிறைப்பிடிக்கப் பட்டனர்.

தாவீது  ஏமாற்றியது எப்படி பிரதிபலிக்கிறது பாருங்கள்! 29 ம் அதிகாரத்தில் தாவீதை, பெலிஸ்தியரின் ராஜாவாகிய ஆகீஸ், இஸ்ரவேலருக்கு விரோதமான யுத்தத்துக்கு அழைத்து செல்வதைப் பார்க்கலாம். கடைசி நிமிஷத்தில், பெலிஸ்திய பிரபுக்கள் அதை ஏற்றுக் கொள்ளாததால், அவன் தன் அந்தக் கொடிய காரியத்திலிருந்து தப்பித்து வீட்டுக்குத் திரும்புகிறான். வீட்டுக்கு வந்தால் தலையில் இடி விழுந்தாற்போல் அவன் வாழ்ந்த சிக்லாக் கொள்ளையிடப்பட்டு  அக்கினிக்கு இரையாயிருந்தது.

தாவீது கர்த்தரை நம்பாமல் எதிரிகளின் பட்டணத்தில் அடைக்கலம் புகுந்ததும் தவறு! அடைக்கலம் கொடுத்த ஆகீஸை பொய் சொல்லி ஏமாற்றியதும் தவறு. அவன் கர்த்தரை விசுவாசிக்காதின் அடையாளம் இது. அவிசுவாசம் கீழ்ப்படியாமையை பிறப்பிக்கும்!

தாவீது எப்பக்கமும் ஓட முடியாமல் மாட்டிக்கொண்டு, தேவன் பக்கம் திரும்புகிறான்.  நம்முடைய அவிசுவாசத்தாலும், கீழ்ப்படியாமையாலும் நாம் துக்கமான பாதையில் செல்லும்போது, தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையை நம்மிடமிருந்து விலக்குவதில்லை!   அவர்   நமக்கு உதவி செய்ய நம்மண்டை வருகிறார்.

இந்த  மா பெரிய கிருபையைத்தான் கர்த்தர் தாவீதுக்கு சிக்லாக்கில் அருளினார். பொய் சொல்லி, ஏமாற்றி, கர்த்தரை விட்டு விலகிய அவனுக்கு கர்த்தர் கிருபையாய் இரங்கினார்.

உன்னுடைய கீழ்ப்படியாமையால் சிக்லாகில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாயா? தாவீதைப்போல கிருபையின் தேவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்பு! உதவி உடனே வரும்!

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

இதழ்: 655 ஏமாற்றுதல் என்னும் புற்றுநோய்!

1 சாமுவேல் 27: 8 – 12 அங்கேயிருந்து தாவீதும் அவன் மனுஷரும் கெசூரியர் மேலும் கெஸ்ரியர் மேலும், அமலேக்கியர் மேலும் படையெடுத்துப்போனார்கள்……. இன்ன இன்னபடி தாவீது செய்தான் என்று தங்களுக்கு விரோதமான செய்தியை அறிவிக்கத்தக்க ….ஒரு புருஷனையாகிலும்,ஸ்திரீயையாகிலும் உயிரோடே வைக்காதிருப்பான். ஆகீஸ் தாவீதை நம்பி: அவன் இஸ்ரவேலராகிய தன்னுடைய ஜனங்கள் தன்னை வெறுக்கும்படி செய்கிறான். என்றைக்கும் அவன் என் ஊழியக்காரனாயிருப்பான் என்பான்.

நான் என்றுமே தாவீதின் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு நல்ல பாடமான வாழ்க்கை என்று நம்புவேன். இன்று 21ம் நூற்றாண்டில் வாழும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள அநேக காரியங்கள் உள்ளன.

நேற்று நாம் தாவீதோடும் அவனோடிருந்த 600 பேரோடும், கர்மேலிலிருந்து, சிக்லாக் என்ற பெலிஸ்தியரின் பட்டணத்துக்குத் தொடர்ந்தோம். தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் புகாமல், பெலிஸ்தியரிடம் அடைக்கலம் புகுந்தான் என்று பார்த்தோம்.

இங்கு தாவீதுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைத்து விட்டது. பெலிஸ்திய நாட்டை எல்லையாகக் கொண்டிருந்த கானானியரை தன்னுடைய 600 பேர் கொண்ட சேனையோடு போய் கொள்ளையிட  ஆரம்பித்தான். இந்த நாடுகளை அழித்துவிடும்படி தேவனாகிய கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டிருந்தார் என்பது அவனுக்குத் தெரியும். தான் செய்வது பெலிஸ்திய ராஜாவுக்கு தெரியாமல் இருக்க அவன் ஆண், பெண் எல்லோரையும் கொன்றுவிடுவான். ஒருவரையும் தப்பவிடவில்லை!

அநேக வருடங்களுக்கு பிறகு, தாவீது தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட விரும்பினபோது, கர்த்தர் அவனுக்கு அந்தத் தகுதியைக் கொடுக்காமல் சாலொமோனுக்குக் கொடுத்தார் என்பது நமக்குத் தெரியும் அல்லவா! ஒருவேளை தாவீதின் கரங்களில் இரத்தக்கறை இருந்ததால் தானோ என்னவோ!

பெலிஸ்திய ராஜாவாகிய ஆகீஸிடம் அவன் கொள்ளையடித்தவைகளை கொண்டு வந்த போது, அவன் இன்று நீர் எங்கே கொள்ளையடித்தீர் என்றால், அதற்கு தாவீது, இஸ்ரவேலைக் கொள்ளையிட்டதாகக் கூறுவான். அவன் உண்மையில் ஆகீஸை ஏமாற்றினான் என்று பார்க்கிறோம். அவன் ஆகீஸிடம் தன்னுடைய நாட்டு மக்களைத்தான் கொள்ளையிடுவதாகக் கூறினான்.  ஆகீஸ் தாவீதை நம்பி,  அவன் இஸ்ரவேலராகிய தன்னுடைய ஜனங்கள் தன்னை வெறுக்கும்படி செய்கிறான். என்றைக்கும் அவன் என் ஊழியக்காரனாயிருப்பான் என்பான்.

தாவீது ஏமாற்ற ஆரம்பித்ததின் முதல் கட்டம் இது என்று நான் நினைக்கிறேன். எதிரியிடம் அடைக்கலம் புகுந்தாயிற்று, இனி பிழைக்க வழி தேட வேண்டும். அதற்காக நான் பொய் சொல்லி ஏமாற்றினாலும் பரவாயில்லை என்ற எண்ணம் வந்துவிட்டது. ஏமாற்றுதல் என்ற புற்றுநோய் ஆரம்பித்துவிட்டது.

ஒரே ஒரு பொய் தானே என்று நாம் நினைக்கலாம்!  ஆனால் அந்த ஒரு பொய் தவளையைப் போல பல குட்டிப் பொய்களை முதுகில் ஏற்றிக்கொண்டு வந்துவிடும்.

அவன் ஒரு பெலிஸ்தியனிடம் தானே பொய் சொல்லி ஏமாற்றினான் என்று கூட நாம் நினைக்கலாம்! ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவராக, உண்மை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடிக்கல்லாக இருக்குபோது நாம் யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது என்பதே என் எண்ணம்.

தாவீது சிக்லாக் என்ற எதிரியின் எல்லைக்குள் போகாதிருந்தால் இந்த ஏமாற்றுத்தனத்துக்கே இடமில்லை! என்ன முட்டாள்தனமான முடிவு!

இன்று நாம் எங்கே வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம்? எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? நம்மிடம் ஏமாற்றுதல் என்ற புற்று நோய் உண்டா? பொய் சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டால் நிறுத்தவே முடியாது!

சிக்லாக் அவனுக்கு பரலோகமாக இல்லாமல்,  எப்படி தலைவேதனையாக மாறியது என்று அடுத்த வாரம் பார்ப்போம்! ஆனால் அந்த எதிரியின் எல்லைக்குள்ளும்  கர்த்தர் அவனுக்கு துணையாக நின்று அவனை விடுவித்ததையும் பார்ப்போம்!

பாவத்தின் கருவியே பொய்தான்! அதை உன் வாழ்க்கையிலிருந்து களைந்துவிடு! கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்