Tag Archive | தாவீது

இதழ்: 796 குற்றமுள்ள மனசாட்சியா?

சங்: 51:3 என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன், என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது.

ஏன் கர்த்தர் தாவீதை நேசித்தார் என்று படித்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இன்று நான்காவது  நாள். ஒருவேளை நீங்கள் புதிதாக இந்த ராஜாவின் மலர்த் தோட்டத்துக்கு வந்திருப்பீர்களானால் தயவுசெய்து கடந்த நாட்களுக்குரிய தியானத்தையும் படியுங்கள்!

என்றாவது குற்ற உணர்ச்சியால் அவதிப் பட்ட அனுபவம் உண்டா? ஐயோ இதை இப்படி செய்திருக்கலாமே! இந்த இடத்தில் இப்படி பேசியிருக்கலாமே! தவறு செய்துவிட்டோமே என்று நாம் எத்தனை காரியங்களைக் குறித்து கவலைப்படுகிறோம்.

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவமகிமை அற்றவர்களானார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார். அப்படியானால் பாவம் செய்யும்போது நமக்கு குற்ற மனப்பான்மை வருமா? அல்லது இது எல்லோரும் செய்வது தானே என்று நினைப்போமா?

இன்றைய வேதாகமப் பகுதியில் தாவீது தன்னுடைய பாவத்தினால் என்நேரமும் குற்ற மனப்பான்மையோடு வாடுகிறதை பார்க்கிறோம். என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன், என்ற வாசகத்துக்கு எபிரெய மொழியாக்கத்தில், என்னுடைய தவறுதல்களை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் என்று அர்த்தம். என்னுடைய மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதனால் நான் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் என்று தாவீது கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கூறுவதைப் பார்க்கிறோம்.

கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாமல் வாழ்வது நம்மை குற்றத்துக்குள்ளாக்கும். இது தாவீதுக்கு மட்டும் அல்ல நமக்கும் நடக்கக் கூடியது தான். தாவீது இச்சித்தது கிடைத்து விட்ட பின் மிச்சமானது வெறும் குற்ற உணர்ச்சியும், வெட்கமும், அவமானமும் தான். இதைத்தான் தாவீது ,  என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்று தெளிவாக சொல்கிறான்.

அநேகருடைய வாழ்வில் இந்தக் குற்ற மனப்பான்மை தேவனை விட்டு தூரமாக விலக்கி விடும்! ஆனால் தாவீது குற்றத்தால் வெட்கி, நாணி, மனதுடைந்து தேவனாகிய கர்த்தரிடம் நெருங்கி சேருகிறான்.

தாவீதைப் பற்றி எழுதும்படியாக நான் வேதாகமத்தை ஆழமாக படித்துக் கொண்டிருந்தபோது, 2 சாமுவேல் 23 ம் அதிகாரத்தில் தாவீது தன்னுடைய வாழ்வின் கடைசி தருவாயில் அநேக காரியங்களை நினைவு கூறுவதைப் பார்த்தேன். 24 -39 வசனங்களிள் அவனோடு இருந்த 37 முக்கிய சேனை வீரர்களை நினைவு கூறுகிறான். அதில் யோவாபின் தம்பி ஆசகேலில் தொடங்கி முப்பத்தேழு பேர் இடம் பெறுகின்றனர். அவற்றில் என்னுடைய கவனத்தை ஈர்ந்த பெயர் 39 ம் வசனத்தில் ஏத்தியனான உரியா என்பது. இவை தாவீதுடைய கடைசி வார்த்தைகள் என்று அந்த அதிகாரம் முதலாம் வசனம் சொல்கிறது. அப்படியானால் தாவீது தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நல்ல நம்பகமான சேனை வீரனான உரியாவைக் கொலை செய்ததை ஒரு நாளும் மறக்கவேயில்லை! அதனால் தான் அவன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்கிறான்.

ஆதலால் ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தபின் கர்த்தருக்கு பயந்து ஓடி ஒளிந்து கொண்டது போல அல்லாமல் தாவீது கர்த்தரை நோக்கி ஓடி அவரிடம் தன்னை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு கெஞ்சுகிறான்.

இன்று இந்த மாடர்ன் உலகத்தில் நம்முடைய குற்றங்களை மறைக்க நமக்கு பல வழிகள் உள்ளன! குற்ற உணர்ச்சியை மறைக்க அதிகமாக செலவு செய்து நம்மை திருப்தி படுத்திக் கொள்வதும் அதில் ஒன்றுதான். நாம் தவறு செய்து விட்டு, ஏதோ கர்த்தர் தவறு செய்துவிட்டதுபோல அவரைவிட்டு விலகியிருக்கிறோம்.

ஆனால் தாவீது தேவனைத் தேடி வந்தபோது அவர் அவனைத் தன்னுடைய குமாரனாக பார்த்து, அவனைப் பரிசுத்தப்படுத்தி, அவனுடைய குற்ற உணர்ச்சிக்கு பதிலாக சமாதனத்தைக் கொடுத்தார்.

கர்த்தர் தாவீதை எவ்வளவாய் நேசித்தார்! அவர் உன்னையும் என்னையும் நேசிக்கிறார்! அவர் கல்வாரிக்கு சென்றதே உன்னையும் என்னையும் நேசித்ததால் தானே!

குற்ற உணர்ச்சிக்கு பதிலாக சமாதானத்தைத் தருவார்! தாவீதைப் போல அவரிடம் நெருங்கு!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

இதழ்: 795 களை நீக்கி என்னை சுத்திகரியும்!

சங்:51:2 என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி, என் பாவமற என்னைச் சுத்திகரியும்.

கர்த்தர் ஏன் தாவீதை நேசித்தார்? இதுதான் நம்முடைய மூன்றாவது நாளான இன்றைய தியானம்!

நாத்தான் தாவீதின் பாவத்தை சுட்டிக் காட்டியவுடன் தாவீது தேவனாகிய கர்த்தருடைய இரக்கத்தை நாடினான் என்று பார்த்தோம். அவரோ அவனை பாதைத் தவறிப் போன ஒரு குழந்தையாகப் பார்த்தார்!

தாவீது தான் செய்த மகா பயங்கர செயலை உணர்ந்தவுடன் தன்னுடைய அரண்மனையில் அவனுக்கு ஆலோசனை சொல்ல இருந்த அநேக ஞானிகளைத் தேடாமல் தன்னுடைய முகத்தை தேவனாகிய கர்த்தரிடமாக நோக்கினான். தேவனுடைய மிகுந்த இரக்கத்தை நாடியபின் அவரிடம் தன்னை சுத்திகரிக்க வேண்டுமாறு கெஞ்சுகிறான்.

தாவீது கர்த்தரிடம் கூறிய என்னை முற்றிலும் கழுவி என்ற வார்த்தைக்கு எபிரேய மொழியில் வேரோடு அறுத்து எறிதல், அழித்துவிடுதல், அல்லது அறுத்து எடுத்தல் என்று பல அர்த்தங்கள் உண்டு!

கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்! இந்த வார்த்தைகள் எனக்கு இன்று  புது அர்த்தத்தைக் கொடுத்தன!  முதலில் தாவீது தன்னை எந்த சூழ்நிலையிலும் தள்ளிவிடாத ஒரே ஒருவர் உண்டு என்று அறிந்து அவரிடம் செல்கிறான். அங்கு கர்த்தர் அவனை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏனெனில் அவர் தாவீதை தன்னுடைய பிள்ளையாகப் பார்த்தார்.

பின்னர் தாவீது தேவனை நோக்கி தானோ அல்லது யாருமோ செய்ய முடியாத இன்னொன்றையும் கேட்கிறான். கர்த்தரிடம் தன்னை சுத்திகரிக்கும்படி வேண்டுகிறான். தன்னுடைய உள்ளத்தில் வேர் கொண்டிருந்த பாவத்தை வேரோடு அறுத்து எறியும்படி கேட்டான்!

எங்களது காப்பி தோட்டத்தில் மிகப்பெரிய வேலையே களை எடுப்பதுதான். மழை காலத்தில் மிக வேகமாக பாறைக்குள் வளர்ந்து விடும்! ஏதாவது காரணத்தால் கொஞ்சம் களை எடுக்க தவறி விட்டால் காப்பி செடிகளை நெருக்கிவிடும்.

தாவீது தன்னுடைய பரம தகப்பனை நோக்கி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வளர்ந்திருக்கும் களைகளை முற்றிலும் வேரோடு நீக்கி தன்னை சுத்திகரிக்கும்படி வேண்டுகிறான்!

தாவீது இப்படியாக ஜெபித்த போது கர்த்தர் அவனை எப்படி பார்த்திருப்பார் என்று சற்று யோசித்தேன்!

கர்த்தர் தாவீதை ஏன் நேசித்தார்?  1. அவன் கர்த்தருடைய பிள்ளை

2. அவன் கர்த்தரிடம் தன்னுடைய இருதயத்தை முற்றிலும் சுத்திகரிக்க வேண்டுகிறான். அவன் கர்த்தரிடம் கண் கட்டி விளையாடவில்லை. தன்னுடைய நடத்தைக்கு சுண்ணாம்பு அடித்து மறைக்கவில்லை. தன்னுடைய உள்ளத்தைத் திறந்து அதில் முளைத்திருக்கும் களைகளை அறுத்து எறிய சொல்கிறான்.

கர்த்தர் ஏன் தாவீதை நேசித்தார் என்பதற்கு வேறு விளக்கம் வேண்டுமா?

இன்று நீ ஏன் தயங்குகிறாய்? கர்த்தரை நோக்கி தாவீதைப் போல

என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி, என் பாவமற என்னைச் சுத்திகரியும் என்று ஜெபி!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 794 மிகுந்த இரக்கங்கள் உடையவர்!

சங்:51: 1 தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும். உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும்.

தேவனாகிய கர்த்தர் ஏன் தாவீதை நேசித்தார்?  இந்தத் தலைப்பை தாவீது எழுதிய சங்கீதங்களின் மூலம்,  சில வாரங்கள் படிக்கப்போகிறோம் என்று சொல்லியிருந்தேன். இன்று இரண்டாவது நாள்!

சங்கீதம் 51 ஐ நாம் வரி வரியாகப் படிக்கும்போது அதின் பின்னணியை நாம் மறக்கக்கூடாது. இதை எழுதிய ராஜாவாகிய தாவீது, யூதாவுக்கும், இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜா. இந்த சங்கீதத்தில் தாவீது எழுதிய வரிகள் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனுடைய வாழ்வில் நேரிடையாக சந்தித்ததை அவன் உணர்ந்ததின் பிரதிபலிப்பு தான்.

தாவீது பத்சேபாளுடன் பாவம் செய்தபின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை சந்திக்க நாத்தான் தீர்க்கதரிசியை அனுப்பினார் என்று படித்தோம். அவர் தாவீதுக்கு நெருங்கியவர்,  தைரியமாக சிங்காசனத்தின் முன் நின்று ராஜாவிடம், தேவன் அவன் செய்த யாவையும் அறிவார் என்று சொன்னார். அவர் தாவீதிடம் நீயேதான் அந்த மனிதன் என்று குற்றம் சாட்டினார்.

ஒருநிமிஷம்! தாவீதுடைய போதகர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். உபசரணைக்கு பின்னர் போதகர் தாவீதை நோக்கி, தாவீதே நீ ஒரு விபசாரி, நீ ஒரு கொலை காரன், நீ ஒரு பொய்யன்! என்று சொல்வது போல் இல்லை!

தாவீது நினைத்திருந்தால் ஒரு நிமிடத்தில் நாத்தானுடைய உயிரை எடுத்து இருக்க முடியும்! ஆனால் தாவீது அதை செய்யவில்லை!  உண்மையை சுமந்து வந்த நாத்தானை அழித்து விடாமல், தாவீது தேவனிடம்,தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும் என்று அவரைப்பற்றி நன்கு அறிந்த அவருடைய கிருபையை நாடுகிறான்.

இது எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று! தான் செய்த தவறுக்கு காரணம் சொல்லவில்லை! குற்றத்தை வேறொருவர் மேல் சுமத்த முயலவில்லை!  அல்லது நான் கர்த்தருக்காக எவ்வளவு காரியங்களை செய்திருக்கிறேன் என்று வாதாடவில்லை! கர்த்தர் அவனுடைய பாவத்தை சுட்டிக்காட்டியவுடன், அவன் குற்றத்தை உடனே ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தருடைய தயவையும், கிருபையையும் நாடுகிறான்!

தாவீது தன்னைத் தாழ்த்தி, அவர் பாதத்தில் விழுந்து,  தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும். உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என்று கதறியவுடன் இரக்கமே உருவான தேவனாகிய கர்த்தர் அவனைத் தன் கரத்தில் தூக்கி ஏந்தியிருப்பார்!

கர்த்தர் மிகுந்த இரக்கங்கள் கொண்டவர் என்று அவன் அறிந்ததால், தோல்வியின் உச்சத்தில் வெட்கி, நாணி தன்னுடைய தகப்பன் தன்னைக் கைவிடமாட்டார் என்று அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தவுடன், கர்த்தர் அவனை தவறிப்போன  ஒரு மகனாகக் கண்டு தூக்கி எடுத்தார்.

ஆம்! கர்த்தர் தாவீதை நேசித்தார் ஏனெனில் அவன் தேவனாகிய கர்த்தரின் பிள்ளை!

தாவீதைப் போல கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்களை திருத்தும்போதும், அவர் மிகுந்த இரக்கம் உள்ளவராக நமக்குத் தம்முடைய இரக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். இன்று நீ அவரை விட்டு ஒடிக்  கொண்டிருக்கலாம், அவருக்குக் கீழ்ப்படியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உன்னைத் தம்முடைய மிகுந்த இரக்கங்களால் தம்முடைய பிள்ளையாகப் பார்க்கிறார். அவருடைய கிருபையை நீ காணும்படி செய்கிறார். உன்னைத் தம்முடைய மென்மையான கரத்தால் தொடுகிறார்!

கர்த்தர் தாவீதை நேசித்ததில் ஆச்சரியமே இல்லை! அவர் என்னையும் தம்முடைய மிகுந்த இரக்கங்களால் நேசிக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன்!

நீ அவரை அறிவாயா? அவர் மிகுந்த இரக்கம் உள்ளவர்! கிருபை உள்ளவர்! அவரண்டை நீ வரும்போது தம்முடைய மென்மையான கரத்தால் உன்னைத் தொடுவார்!

ஒரு சிறிய ஜெபம் உன் வாழ்க்கையை மாற்றும்! ஜெபிப்பாயா?

கள்ளனைப்போல கதறுகிறேன் என்னை மன்னியும்!

பேதுருவைப்போல கதறுகிறேன் என்னை மன்னியும்!

கல்லால் அடிக்கப்படவிருந்த பெண்ணைப்போல் புலம்புகிறேன் என்னை மன்னியும்!

உம்முடைய மிகுந்த இரக்கங்களால் என்னை மன்னியும்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 793 தாவீதை நேசித்த தேவன்!

சங்கீதம் 51:1  தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும், உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னைச் சுத்திகரியும்.

இன்றுமுதல் நாம் சில வாரங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் தாவீது ராஜாவை ஏன் நேசித்தார் என்று அலசிப் பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். நாம் இதை செய்யாவிட்டால் நாம் தாவீதின் வாழ்க்கையைப் பற்றி படித்து முடித்ததற்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போகும்!

தேவனாகிய கர்த்தர் ஏன் ஏன் ஏன் தாவீதை நேசித்தார்? உங்களுக்கு ஏதாவது பதில் தெரியுமானால் என்னோடு தயவு செய்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன்!

தாவீதின் வாழ்க்கையில் அவன் பெண்களை நடத்தியவிதம் கர்த்தரைப் பிரியப்படுத்தும் விதத்தில் இல்லவே இல்லை! அவன் சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளை எப்படி நடத்தினான் ஞாபகம் உள்ளதா?  அவளால் ஜன்னல் வழியாக இறக்கிவிட்டபின்னர் அவளைத் தேடவே இல்லை. பின்னர் அவள் இன்னொருவனுக்கு மனைவி என்று அறிந்தபின்னரும் அவள் கணவனை விட்டு விட்டு வரும்படி செய்தான். அபிகாயிலிடம் இனிப்பான வார்த்தைகளை பேசி திருமணம் செய்த அன்று இன்னொருத்தியையையும் விவாகம் பண்ணின செய்தியை அவளிடம் சொன்னான் என்றும் பார்த்தோம். அதுமட்டுமல்ல அவனுடைய பாதையில் அவன் அநேகப் பெண்களை விவாகம் செய்து மனைவி என்ற பட்டியலை விரிவாக்கியிருந்தான்.

கடைசியில் நமக்கு மறக்கவே முடியாத காரியம் அவன் அரண்மனையின் உப்பரிகையிலிருந்து உல்லாசமாக பார்த்த போது அவன் கண்களில் பட்ட அழகி பத்சேபாளை அடைய, அவளுடைய உத்தம புருஷனும், சேனை வீரனுமான உரியாவைக் கொலை செய்ததுதான்!

இப்படிப்பட்ட தவறான ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டிருந்த தாவீது எங்கோ ஒருநாள் தேவனாகிய கர்த்தரைத் தன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நோக்கி கதறியிருந்திருக்க வேண்டும்.

தாவீதை நியாயம் தீர்க்க நான் யார்? கர்த்தர் தாமே தம்முடைய அளவிடப்பட முடியாத ஞானத்தால் நம்முடைய எண்ணங்களையும் எண்ணங்களின் தோற்றங்களையும் அறிந்திருக்கிறார்!

தாவீது தன்னுடைய வார்த்தைகளால் அவரை

கர்த்தர் பெரியவரும் மிகவும் புகழப்படத்தக்கவருமாயிருக்கிறார்.அவருடைய மகத்துவம் ஆராய்ந்து முடியாது  ( சங்: 145;3)

என்று கூறுகிறான்.

சகலத்தையும் காணும் இந்த சர்வ வல்ல, மகத்துவமுள்ள தேவனிடம் தகுதியே இல்லாத இந்த பூமியில் வாழும் மனிதரை நேசிக்கும் உள்ளம் இருந்தது!  இந்த மகத்துவமான தேவனைப்பற்றி நான் அறிய அறிய, எனக்கு கர்த்தர் ஏன் தாவீதை நேசித்தார் என்று புரிகிறது!

அதுமட்டுமல்ல! இன்னொன்றும் புரிகிறது!  தவறான பாதையில் புள்ளி மான் போல ஓடிக்கொண்டிருந்த இந்தத் தாவீதை நேசித்த மிகவும் பெரிய மகத்துவமுள்ள கர்த்தரால் என்னையும் நேசிக்க முடியும் என்ற மகா பெரிய உண்மையும் கூட!

தாவீதை கர்த்தர் ஏன் நேசித்தார் என்று நான் ஆராய்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தபோது முதலில் என் நினைவுக்கு வந்தது இன்றைய வேதாகமப் பகுதி அடங்கிய சங்கீதம் 51 தான்! வேதாகமத்தில் நம் ஒவ்வொருவரையும் மிகவும் தொடும் சங்கீதம் இதுதான். இந்த சங்கீதத்தில் தான் நாம் தேவனாகிய கர்த்தர் தாவீதை ஏன் அதிகமாக நேசித்தார் என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது!  அதுமட்டுமல்ல! இங்குதான் நாம் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் ஏன் நம்மை அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்று புரிந்து கொள்ள உதவும் என்றும் நம்புகிறேன்.

தகுதியே இல்லாத என்னையும் தேவன் நேசிக்கிறார் என்ற எண்ணம் என்னை என்னுடைய வாழ்க்கைப்பாதையில் ஒவ்வொருநாளும் வழிநடத்துகிறது! நான் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைப்பதும் இந்த தேவன் என்னை நேசிக்கிறார் என்ற ஆணித்தரமான உண்மை!

இந்த மகாப்பெரிய தேவன் உன்னையும் என்னையும் எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்பதை இந்த வேதாகம தியானம் நமக்கு தெளிவாக்கி காட்ட வேண்டுமென்று ஜெபிக்கிறேன்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 792 விசுவாசத்தின் பலன் !

2 சாமுவேல் 14: 17, 21  ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுடைய வார்த்தை எனக்கு ஆறுதலாயிருக்கும் என்று உமது அடியாளாகிய நான் எண்ணினேன். நன்மையும் தீமையும் கேட்கும்படி ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தேவனுடைய தூதனைப்போல இருக்கிறார்….

அப்பொழுது ராஜா யோவாபைப் பார்த்து: இதோ இந்தக் காரியத்தைச் செய்கிறேன். நீ போய் அப்சலோம் என்னும் பிள்ளையாண்டானைத் திரும்ப அழைத்துக்கொண்டு வா என்றான்.

வேதத்தில் ஆபிரகாம் தேவனாகிய கர்த்தரால் , தான் இதுமுன் அறிந்திராத ஒரு தேசத்துக்கு புறப்படும்படி அழைக்கப்பட்டார். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு இணங்கி ஆபிரகாம் தன் குடும்பத்தை இடம் பெயர்த்துக் கொண்டு வாக்குத்தத்தத்தின் தேசத்தை நோக்கி புறப்படுகிறார். அங்கு அவருடைய குடும்பம் கடலின் மணலைப்போல பெருகுகிறார்கள்.

அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி

ஆபிராமே நீ பயப்படாதே. நான் உனக்குக் கேடகமும், உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார்.  ( ஆதி 15:1)

ஆபிரகாம் தன்னுடைய குடும்பத்தை தேவனாகிய கர்த்தரை நம்பி கானானை நோக்கி வழிநடத்திய போது, கர்த்தர்தாமே அவனுக்கு பாதுகாப்பின் கேடகமாயினார் என்ன மகத்துவம்!

கர்த்தர் நம்மிடம் வந்து அவரே நமக்கு கேடகம் நாம் எதற்கும் அஞ்சவேண்டாம் என்றால் எப்படியிருக்கும்!

உன்னை பாதித்துக்கொண்டிருக்கும் அந்த இருதயத்தை, அல்லது அந்த சிறுநீரகத்தை, அல்லது மூச்சுக்குழாயை,  அவரே பாதுகாப்பாக,  கேடகமாக அதை முற்றிலும் மூடி அதற்கு எந்தப்பழுதும் இல்லாமல் பாதுகாப்பேன் என்றால் எப்படியிருக்கும்!  ஆஹா!

ஆபிரகாமுக்குக் கொடுத்த அதே வாக்குத்தத்தம் உனக்கும் எனக்கும் சொந்தம் என்பதை மட்டும் நாம் எப்படி மறந்து விடுகிறோம்?

அதுமட்டுமா கர்த்தர் ஆபிரகாமைப் பார்த்து நான் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன் என்றார் என்று பார்க்கிறோம். பலன் என்பது பெலன் என்று அர்த்தம் இல்லை. நாம் விளைவின் பலன் என்று சொல்வதைப்போன்றது! ஆபிரகாமுக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே பலனுமாயிருப்பார் என்று சொல்கிறார். அவரே ஆபிரகாமுக்கு கிடைத்த வெகுமதி! அவர் வெகுமதி அளிப்பவர் மட்டுமல்ல! அவரே நமது வெகுமதியுமாவார்! இதனால் தான் வேதம் அவரை நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் போதுமானவர் என்று சொல்கிறது! நமக்கு எல்லா பலனையும் தர வல்லவர்!

இன்று இந்தக் காரியத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதின் காரணம் இன்றைய வேதாகமப்பகுதியில் இந்த புத்தியுள்ள ஸ்திரீயின் தைரியமான செயலுக்கு ராஜா வெகுமதியளிக்கிறார்! அவர் யோவாபை அழைத்து அப்சலோமை அழைத்து வர சொல்கிறார்! யாருமே நெருங்க பயந்த ராஜாவிடம், ராஜாவின் நெருங்கிய ஊழியனான யோவாபே செய்யத்துணியாத செயலை செய்து முடித்த  இந்த தெக்கோவா ஊரிலிருந்து வந்த ஸ்திரீயின் பணிக்கு பலன் கிடைத்து விட்டது!

நேர்த்தியாக செயல்படு!  தேவன் உனக்கு இன்னும் நேர்த்தியாக செய்யத் திறன் தருவார்!  கொடு! அப்பொழுது இன்னும் கொடுக்கும்படியான திறன் கிடைக்கும்! அன்பு காட்டு! இன்னும் அதிகமாக நேசிக்கும் உள்ளத்தை தேவன் உனக்குத் தருவார்! ஏனெனில் அவரே நமக்கு பலன்! அவருடைய பிரசன்னம் நம்மை நிரப்பும்!

விசுவாசம் என்பது நாம் காணக்கூடாதவைகளை நம்புதல்!  விசுவாசத்தின் பலன் என்பது நாம் நம்பினவைகளைக் காணுதல்!

உன்னுடைய விசுவாசத்துக்கு ஒருநாள் பலன் வரும்! ஆபிரகாமைப்போல கர்த்தரையே நம்முடைய பலனாக அடைவோம்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ் 791 உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது!

2 சாமுவேல் 14: 15,16 இப்போதும் என் ஆண்டவனாகிய ராஜாவோடே இந்த வார்த்தையை பேச வந்த முகாந்தரம் என்னவென்றால்: ஜனங்கள் எனக்குப் பயமுண்டாகினதினால் நான் ராஜாவோடே பேசவந்தேன். ஒருவேளை ராஜா தமது அடியாளுடைய வார்த்தையின்படி  செய்வார் என்று உமது அடியாளாகிய நான் நினைத்ததினாலும் வந்தேனே ஒழிய வேறில்லை. என்னையும் என் குமாரனையும் ஏகமாய்த் தேவனுடைய சுதந்திரத்திற்கு புறம்பாக்கி அழிக்க நினைக்கிற மனுஷனுடைய கைக்குத் தமது அடியாளை நீங்லாக்கிவிடும்படிக்கு ராஜா கேட்பார்.

தெக்கோவாவிலிருந்து வந்த பெண் புத்திசாலியானவள் என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது. அதற்குரிய எல்லா குணங்களும் அவளுக்கு இருந்ததை நாம் பார்த்துக்கொண்டு வருகிறோம்.

தாவீதின் நெருங்கிய நண்பனும், இஸ்ரவேலின் சேனைத்தலைவனுமாகிய யோவாப் தெக்கோவா அருகில் வளர்ந்தவன். அவன் இந்த புத்திசாலியான பெண்ணைப் பற்றி கேள்விப்பட்டு இருந்தான். ஒருவேளை சந்தித்துகூட இருக்கலாம். பகுத்தறிந்து உண்மையை அறியும் இந்த பெண், இரக்க குணமும், தெளிவான வார்த்தைகளை பேசும் திறமையும், பொறுப்பும், தன்னலமற்ற பரிவும் கொண்டவளாகவும் விளங்கினாள்.

நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தமாதிரி ராஜாவின் சமுகத்தில் வேண்டுதலோடு நெருங்கும் தைரியமும் அவளுக்குத்தான் இருந்தது.

நாம் சில மாதங்களாக தாவீதைப் பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவனுடைய பாவத்தால் அவனுடைய குடும்பத்துக்குள் முளைத்த பாவ செயல்கள், குடும்பத்தின் பிரிவினைகள் இவைகள் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், மனந்திருந்தி, தேவனோடு நெருங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது  தாவீதின் வாழ்க்கையின் மறுபக்கம். அவன் கர்த்தரை நோக்கி மன்றாடி

உமது இரட்சண்யத்தின்  சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்சாகமான ஆவி என்னைத் தாங்கும்படி செய்யும் (சங் 51:12)

என்று ஜெபித்து கர்த்தரை மறுபடியும் திரும்பப் பற்றிக் கொண்டான்.

இந்த மனந்திருந்திய  தாவீது மறுபடியும் தன்னுடைய மக்களின் அன்பையும் நம்பிக்கையையும் பெற்றான்.  இதை நன்கு அறிந்த தெக்கோவா ஊராகிய புத்திசாலியான பெண்ணும் தாவீது மீது நம்பிக்கை வைத்து அவனுடைய சமுகத்தில் நின்றாள். அவளுடைய நம்பிக்கை வீண்போகாது என்று விசுவாசித்தாள்.

இன்று இதை வாசிக்கும் உங்களில் அநேகர் உங்களுடைய வேலையை இழந்து அடுத்தாற்போல் எங்கு செல்வது என்ன செய்வது என்று திகைத்து நிற்கலாம்! அல்லது சாதாரண மருத்துவ சோதனைக்கு போய் அங்கே புற்று நோய் என்ற மரண தண்டணை கொடுக்கப்பட்டு தவித்துக் கொண்டிருக்கலாம்! அல்லது உங்களில் ஒருவர் திருமண பந்தம் அறுபட்டு விடும் நிலையில் கண்ணீரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம்!

உங்களை வாழ்க்கையின் முனைக்கே தள்ளிவிட்ட எந்தப் பிரச்சனையானாலும் சரி, தெக்கோவாவூராளாகிய புத்தியுள்ள ஸ்திரீயை மறந்து போக வேண்டாம்.  அவள் தாவீது என்னும் உலகப்பிரகாரமான ராஜாவை நம்பி,

என்னையும் என் குமாரனையும் ஏகமாய்த் தேவனுடைய சுதந்திரத்திற்கு புறம்பாக்கி அழிக்க நினைக்கிற மனுஷனுடைய கைக்குத் தமது அடியாளை நீங்லாக்கிவிடும்படிக்கு ராஜா கேட்பார்

என்று  விசுவாசித்தாள். ஆனால் நம்முடைய ராஜா யாரென்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? அவர் ராஜாதி ராஜா! சர்வ வல்லவர்! அவர்மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்போது அவர் உன்னைக் கைவிடமாட்டார்.

ஹட்சன் டெய்லர் என்ற மிஷனரியைப் பற்றி தெரியுமா? அவருடைய வாழ்க்கையின் முனையில் உங்களைபோல வாடி நின்றபோது இவ்வாறு எழுதினார்,

என்னால் எழுதக்கூட முடியாதநிலையில் மிகவும் பெலவீனமாக உள்ளேன், என்னால் என்னுடைய வேதத்தை வாசிக்கவும் முடியவில்லை, ஜெபிக்கவும் முடியவில்லை, என்னால் கர்த்தருடைய அரவணைப்பான கரத்தில் ஒரு சிறு குழந்தையைப்போல் படுத்து அவரை முற்றிலும் நம்ப மட்டுமே முடிகிறது!

இன்று மட்டும் அல்ல என்றும் கர்த்தருடைய கரம் உன்னை அரவணைக்க காத்திருக்கிறது! அவரிடத்தில் நம்பிக்கையோடு வா! உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 790 கெர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல!

2 சாமுவேல் 14: 12, 13  அபொழுது அந்த ஸ்திரீ ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனோடே உமது அடியால் ஒரு வார்த்தைசொல்ல உத்தரவாக வேண்டும் என்றாள். அவன் சொல்லு என்றான். அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ: பின்னை ஏன் தேவனுடைய ஜனத்திற்கு விரோதமாய் இப்படிப்பட்ட நினைவை நீர் கொண்டிருக்கிறீர். துரத்துண்ட தம்முடையவனை ராஜா திரும்ப அழைக்காததினாலே ராஜா இப்பொழுது சொன்ன வார்த்தையினால் குற்றமுள்ளவரைப்போல இருக்கிறார்.

எனக்கு சின்ன வயதிலிருந்தே மிருக கண்காட்சிக்கு போவது மிகவும் பிடிக்கும். அங்கே உள்ள மிருகங்களில் நம்முடைய காட்டுக்கே ராஜாவாகிய சிங்கத்தை அதின் கம்பீரத்தோடு பார்ப்பது பிடிக்கும்.  அதனுடைய தங்க நிறமும், கெம்பீரக் குரலும் என்னை சிலிர்க்க வைக்கும்.

அதனால்தானோ ஏனோ வேதத்தில் தைரியசாலிகளை சிங்கத்துக்கு ஒப்பிட்டு கூறப்பட்டுள்ளது.

நீதிமான்களோ சிங்கத்தைப் போல தைரியமாயிருக்கிறார்கள்  ( நீதி: 28:1)

அதுமட்டுமல்ல தேவனுடைய கர்த்தருடைய பாதுகாப்பைப் பற்றி கூறும்போது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி

..சிங்கமும், பாலசிங்கமும் தங்கள் இரையைப் பிடித்திருக்கும்போது கெர்ச்சித்து, தங்களுக்கு விரோதமாய்க் கூப்பிடுகிற திரளான மேய்ப்பரின் சத்தத்தினாலே கலங்காமலும் அவர்கள் அமளியினாலே பணியாமலும் இருக்கிறதுபோல சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன்மலைக்காகவும் அதின் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம்பண்ண இறங்குவார். ( ஏசா:31:4)

சிங்கம் பயமே இல்லாமல் தன்னுடையதை தைரியமாக பாதுகாக்கும். இந்த மிருகத்தைத்தான் வேதம் நமக்கு தைரியத்தோடு ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியத்தைதான் நாம் தெக்கோவாவூராளாகிய புத்தியுள்ள ஸ்திரீயிடம் பார்க்கிறோம்.

இந்தப்பெண்ணைப்ப்ற்றி நாம் படிக்கும்போது அவள், பகுத்தறியும் ஞானம் உள்ளவள், இரக்க குணம் உள்ளவள், குரல் வளமும், தெளிவான வார்த்தைகள் கொண்டவள், தன்னுடைய அறிவால் தாவீதுடைய பரிவான குணத்தை தட்டி எழுப்புகிறாள் என்று பார்த்தோம்.

இன்று அவள் யாருமே போகத் துணியாத, ஏன், தாவீதுடைய நண்பனாகிய யோவாப் கூட செய்யத்துணியாத ஒரு பெரிய காரியத்தை தைரியமாக செய்கிறாள். பின்னை ஏன் தேவனுடைய ஜனத்திற்கு விரோதமாய் இப்படிப்பட்ட நினைவை நீர் கொண்டிருக்கிறீர்?  என்று அவள் துணிந்து கேட்டது வேறு யாரும் இல்லை! இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய தாவீது!

தாவீது தன்னுடைய குமாரனைக் குறித்த முடிவு எடுக்க தேவன் இந்த தையமான பெண்ணை உபயோகப்படுத்த வேண்டியிருந்தது.

இந்தப் பகுதியை நான் படிக்கும் போது, இந்தப்பெண் ராஜாவாகிய தாவீதிடம் பேசி, உறவாடிக்கொண்டிருக்கும்போது அவனை நன்கு அறிந்ததாலே, அவள் அவனுடைய சமூகத்தில் தைரியமாக ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறாள் என்று உணர்ந்தேன். எனக்கு இன்று

ஆதலால் நாம் இரக்கத்தைப் பெறவும், ஏற்ற சமயத்தில் சகாயஞ்செய்யுங் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய்க் கிருபாசனத்தண்டையிலே சேரக்கடவோம்.  ( எபிரேயர் 4: 16)

தான் நினைவுக்கு வந்தது. நம்முடைய தேவனாகியக் கர்த்தருடன் ஒவ்வொரு நாளும் அப்பா பிதாவே என்று உறவாடும் நாம் அவருடைய கிருபாசனத்தண்டையில் தைரியமாய் நெருங்கி அவருடைய கிருபையை பெற முடியும்!

ஒரு தைரியமான, சிங்கத்தைப் போன்ற ஒரு பெண், ராஜாவின் சமுகத்தில் வந்து வேண்டுகோளை வைத்தது போல நாமும் தேவனுடைய கிருபாசனத்தை அண்டுவோம்!  நமக்கும் இரக்கம் கிடைக்கும்!

தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகள் மூலம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்