Tag Archive | நண்பர்

இதழ் 766 நட்பு வாழ்க்கையையே மாற்றும்!

2 சாமுவேல் 13:3 அம்னோனுக்கு தாவீதுடைய தமையன் சிமியாவின் குமாரனாகிய யோனதாப் என்னும் பேருள்ள ஒரு சிநேகிதன் இருந்தான். அந்த யோனதாப் மகா தந்திரவாதி.

நாம் இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் படிக்கப்போகும் இந்த சம்பவம் தாமார் அவளுடைய சகோதரனால் கற்பழிக்கப்பட்ட சம்பவம். இது வேதத்தை சற்று படித்த எல்லோருமே அறிந்த ஒரு சம்பவம் தான்.  இந்த சம்பவம் தாவீதின் பிள்ளைகள் அத்தனைபேரையும் இதில் சம்பந்தப்படுத்தியது என்பதும் நமக்குத் தெரியும்.

ஆனால் இதை ஆழமாக படிக்கும்போதுதான் இந்த மனமுடைய வைக்கும் சம்பவத்துக்கு பின்னால் பல காரியங்கள் இருந்தது தெரியவரும்!

நான் முதலில் கூறிய மாதிரி இந்த சம்பவத்துக்கு முக்கிய காரணம் தாவீதுதான். அவனுடைய வாழ்க்கை தன்னுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் சாட்சியாக இல்லாததே குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட அவலத்துக்கு முதல் காரணம்!

இரண்டாவது தாவீதோடு வாழ்ந்து வந்த அவனுடைய உறவினர் ஒருசிலருடைய உறவு நன்மை பயக்கும் உறவாக இல்லை!

இன்றைய வேதாகமப்பகுதி கூறுகிறது அம்னோனுக்கு ஒரு நண்பன் இருந்தான். அந்த யோனதாப் நண்பன் மட்டுமல்ல தாவீதின் அண்ணன் மகன் கூட. அம்னோனுக்கு பெரியப்பா மகன்!  இங்கு பெரியப்பா மகன் அம்னோனுக்கு நெருங்கிய நண்பனாகவும் இருப்பதைப் பார்க்கிறோம்.

அம்னோனுக்கு அவனுடைய சகோதரியான தாமார் மேல் ஏற்பட்ட இச்சையைப் பார்க்கும்போது அவனுடைய நெருங்கிய சிநேகனாகிய யோனதாபைப்பற்றி சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஏனெனில் உன் நணபனைக் காட்டு உன்னைப்பற்றி சொல்லிவிடுகிறேன் என்று நாம் சொல்வது உண்டு அல்லவா? பாருங்கள்! இந்த யோனதாபை வேதம் மகா தந்திரவாதி என்று அழைக்கிறது!

இந்த ஒரு வார்த்தை நமக்கு யோனதாபும், அம்னோனும் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்திருப்பார்கள் என்று விளக்குகிறது அல்லவா?

தாவீதுடைய பெரிய குடும்பம் ஒன்றாய் வாழ்ந்ததால் வெவ்வேறு குணமுடைய அநேகம்பேர் அங்கு இருந்தனர். ஆனால் ஒரு கெட்டவனோடு நெருங்கிய  நட்பு கொள்ளவேண்டும் என்று யாருக்கும் கட்டளையில்லையே!

ஆனால் அங்கு தாவீதின் இல்லத்தில் நடந்த ஏமாற்றல், கற்பழிப்பு இவற்றின் பின்னால் ஓடிய இழைகளை நாம் பார்க்கும்போது அவை எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் ஒரு தவறான நட்பு என்று திட்டமாக சொல்ல முடியும்.

உறவினரை நண்பராகவோ, அல்லது அந்நியரை நண்பராகவோ தெரிந்து கொள்ளும்போது ஒன்றை மட்டும் மறந்து போக வேண்டாம்! நட்பு வாழ்க்கையையே மாற்றும்!

கெட்ட நட்பு ஒரு நோய் போன்றது!  அது நாய்களின் உடம்பில் ஒட்டிக்கொண்டு இரத்ததை உறியும் உன்னியைப் போன்றது!

நல்ல நட்பு நம்முடைய வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தவேண்டும்!  இன்னும் சொல்லப்போனால் நல்ல நட்பு தேவனுடைய அழகை பிரதிபலிக்க வேண்டும்!

உங்களுடைய நட்பு இன்று யாருடன் உள்ளது? வேதம் காட்டும் வெளிச்சத்தில் சிந்தியுங்கள்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

இதழ்: 624 நல்லதொரு நட்பு!

1 சாமுவேல் 20:42 அப்பொழுது யோனத்தான் தாவீதை நோக்கி: நீர் சமாதானத்தோடே போம்.  கர்த்தர் என்றைக்கும் எனக்கும் உமக்கும், என் சந்ததிக்கும், உமது சந்ததிக்கும் நடு நிற்கும் சாட்சி என்று சொல்லி, கர்த்தருடைய் நாமத்தைக் கொண்டு நாம் இருவரும் ஆணையிட்டுக் கொண்டதை நினைத்துக் கொள்ளும் என்றான்.

நல்ல நண்பர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லாதது போலத்தான்! இன்பத்தையும் துக்கத்தையும் பகிர நல்ல நண்பர்கள் தேவை என்பது நம்மில் அனைவருக்குத் தெரியும்.

தாவீதின் மனைவியாகிய மீகாள் அவன் தன்னைக் கொல்ல வந்ததாக அவளுடைய தகப்பனிடம் சொல்ல, இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய சவுல் தாவீதைக் கொல்லும்படி எல்லா இடத்திலும் போஸ்டர் ஒட்டி விட்டான்! தாவீதின் நிலை மிகவும் பரிதாபமாய்ப் போய்விட்டது. அவன் தன் துக்கத்தைப் பகிரவும், அவனுடைய இருதயத்தின் பாரத்தை இறக்கவும் அவனுக்கு ஒரு நல்ல  நண்பன் தேவைப்பட்டான்.

இந்த அதிகாரத்தை வாசித்தால் அப்படிப்பட்ட நல்ல நண்பனாக  தாவீதுக்கு இருந்தது தாவீதைக் கொலை செய்யத் தேடிய சவுலின் மகனாகிய யோனத்தான் என்றுத் தெரியும்.

சவுலின் அரண்மனையிலிருந்து அதிக தூரம் இல்லாத ஒரு சமவெளியில் யோனத்தான் தாவீதைக்  கனிவுடன்  பார்த்து , அன்பின் வார்த்தைகளைக் கூறி, அவனுக்கு நம்பிக்கையூட்டி, அவனுடைய இருதயத்தின் பாரத்தை குறைத்தான். அவன் தாவீதை தன்னுடைய உடன்பிறப்பை விட அதிகமாக நேசித்தான் என்று பார்க்கிறோம்.

அவர்கள் இருவரும் தங்களுடைய நட்பு தங்களுடைய சந்ததிக்கும் தொடரும் என்று கர்த்தரை  சட்சியாகக் கூறி பிரிந்தனர். ஆனால்  சரீரத்தில் பிரிந்தாலும்  இருதயத்தில்  பிரியவில்லை!

யோனத்தானைப் போன்ற ஒரு நல்ல நண்பன்  தாவீதுக்கு கிடைத்த அரியப் பரிசுதான். அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் நமக்கு இருப்பார்களானால் நாமும் கொடுத்து வைத்தவர்கள்தான்.

ஒரு பறவைக்கு கூடு  எப்படியோ, ஒரு சிலந்திக்கு வலை எப்படியோ அப்படித்தான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்  நட்பு என்பது!

ஒருநொடி நம்முடைய வாழ்க்கையைத் திரும்பிப்பார்ப்போம்! நாம் கண்ணீர் விடும்போது நாம் சாய்ந்து கொள்ளத் தோள் கொடுக்கும் நட்பு,  நம்முடைய இருதயத்தின் பாரத்தை இறக்கி வைக்கும் சுமைதாங்கி  யாராவது நம் வாழ்க்கையில் உண்டா? அல்லது நீ யாருக்காவது நல்ல நண்பராக உள்ளாயா?

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், ‘ ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காகத் தன் ஜீவனைக்கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலுமில்லை’  ( யோவான் 15:13)

அவருடைய நட்பு விலையேறப்பெற்றது! எந்த நேரத்திலும் உன்னுடைய பாரத்தை அவர்மேல் இறக்கலாம்! அவர் மார்பில் சாய்ந்து உன்னுடைய சுக துக்கங்களை அவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்! அவரை உன் நண்பராக ஏற்றுக்கொள்! உன் பாரம் இலகுவாகும்!

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்