Tag Archive | நேர்மை

இதழ்: 725 உறுதியான கொள்கைவாதி!

2 சாமுவேல் 11:11 …….நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றான்.

கொள்கைரீதியாக வாழாத எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த உலகில் வாழத் தகுதியில்லாதவர்க்ள் என்று எங்கோ படித்திருக்கிறேன்.

இதை ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து பாருங்கள்!  மார்ட்டின் லூதர் கிங் அவர்கள், ‘ ஒரு மனிதனை அளக்கும் அளவுகோலால்,  அவன் வசதியாக வாழும்போது அல்ல, அவன் கடினமான சோதனைக்குள் செல்லும்போதுதான் அளக்க முடியும்’ என்று  கூறிய கூறியது எத்தனை உணமை!

உரியாவின் கொள்கைகள் அவன் கடினமான சோதனையின் மத்தியில் சென்றபோதும் அசைக்கப் படவே இல்லை.

உரியா யுத்தத்தில் இருந்தபோது தாவீது ராஜா அவனுடைய மனைவியான பத்சேபாளோடு உல்லாசமாய் உறவு கொண்டது மட்டுமல்லாமல், அவள் கர்ப்பவதியான செய்தி வந்தவுடன், அந்த செய்தி வெளியே தெரிந்துவிட்டால் ஏற்படுத்தப்போகும் விளைவுகளை நினைத்து, தாவீது அதற்கு முடிவு கட்ட முடிவு செய்தான்.அதனால் யுத்தத்தில் நம்பகமான வீரனான உரியாவை அழைத்து,அவனைத் தன் வீட்டுக்குள் அனுப்ப முடிவு செய்தான். அப்படி உரியா சென்றிருந்தால் அவளுடைய குழந்தைக்கு தகப்பன் உரியா என்றுதானே உலகம் நினைக்கும்.

தாவீது போட்ட இந்தத் திட்டம், கர்த்தராகிய தேவனுக்கும், ராஜாவுக்கும், தன்னோடு யுத்தத்தில் உள்ள மற்ற வீரருக்கும் வாழ்க்கையில் முக்கிய இடம் கொடுக்காத ஒருவனிடம் செல்லுபடியாயிருக்கும்.

இங்கு பிரச்சனை என்னவென்றால் தாவீது தம்முடைய கொள்கையில் விடாப்பிடியாக உள்ள ஒருவனிடம் மாட்டிக்கொண்டான். அவனை வீட்டிற்குள் அனுப்ப முயற்சி செய்த தாவீதிடம் இந்த கொள்கைவாதி, நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றான்.

கொள்கைகளை உரியா தான் உடுத்தும் ஆடை போல உபயோகப்படுத்தவில்லை! ஆடைகள் என்றால் களைந்து விடலாமே!

நேர்மையானதையே  செய்வேன் ஏனெனில் அதுவே நேர்மையானது! இது எப்படி! அவன் வாழ்ந்த காலம் என்னமோ குறுகியதுதான் ஆனால் அவன் தன்னை வழிநடத்திய தேவனின் பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிருந்தான் என்பதுதான் உண்மை.

ஏத்தியனான உரியா ஒரு வேறு மதத்திலிருந்து மனம் மாறியவன், கர்த்தரை தன் வாழ்க்கையில் முதலிடமாகக் கொண்டவன், தன்னுடைய வாழ்வின் முடிவு பரியந்தம் கர்த்தருக்கும், ராஜாவுக்கும், தன்னோடு ஊழியம் செய்த சக போர் வீரருக்கும் உண்மையாக வாழ்ந்த ஒரு கொள்கைவாதி!

நம்முடைய சோதனைகளுக்கு மத்தியில், நம்முடைய ஆசாபாசங்களுக்கு மத்தியில் நாம் கிறிஸ்துவுக்காக எடுத்த முடிவில் உறுதியாக உள்ளோமா? ஏத்தியனான உரியாவை எதுவுமே அசைக்க முடியவில்லை! நீயும் நானும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உறுதியான கொள்கைவாதியாக இருக்க ஜெபிப்போம்!

 

உங்கள்  சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 681 ஏமாற்றுதலுக்கு பதிலாய் நேர்மை!

1 சாமுவேல் 27:10 இன்று எத்திசையில் போய் கொள்ளையடித்தீர்கள் என்று ஆகீஸ் கேட்கும்போது தாவீது: யூதாவுடைய தென் திசையிலும்,….கேனியருடைய தென் திசையிலும் என்பான்.

2 சாமுவேல் 5:3 இஸ்ரவேலின் மூப்பர் எல்லாரும் எப்ரோனிலே ராஜாவினிடத்தில் வந்தார்கள். தாவீதுராஜா எப்ரோனிலே கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணினபின்பு அவர்கள் தாவீதை இஸ்ரவேலின்மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள்.

இன்றைய வேதாகமப்பகுதியில் நாம் தாவீதின் வாழ்க்கையைப் பார்க்கும்போது, ஒரு மனிதனுக்கு ஏமாற்றவும் தெரியும், அதே சமயம் நேர்மையாய் இருக்கவும் தெரியும் என்று தெரிகிறது.

சவுலுக்கு பயந்து ஓடிக் களைத்துப்போன தாவீது, பெலிஸ்தியரின் தேசத்தில் தஞ்சம் புகுந்தான். அங்கு பிழைக்க வழியில்லாமல் பெலிஸ்தியரை கொள்ளையடித்த  அவன், பெலிஸ்திய ராஜாவாகிய ஆகீஸிடம் தான் இஸ்ரவேலரைக் கொள்ளையடித்ததாக பொய் சொன்னான். அவன் அந்த நாட்களில் கர்த்தரின் வழிநடத்துதலின் படி வாழவில்லை. பெலிஸ்தியரை ஏமாற்ற முடிவு செய்தான். அது அவனுக்குத் தவறாகவே தெரியவில்லை!

ஆனால் கர்தருடைய கிருபையால் இஸ்ரவேலின் மூப்பர் தாவீதிடம் வந்து இஸ்ரவேலை ஆளும்படி கேட்டபோது அவன்  தன்னுடைய கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணினான் என்று பார்க்கிறோம். அவன் நேர்மையாய் இஸ்ரவேலை ஆளுவான் என்று மக்கள் அவனை நம்ப வேண்டும் என்று விரும்பினான். அவனுடைய வார்த்தையை  ஒரு தேவனுடைய மனிதனின் வார்த்தையாக  மக்கள் நம்ப வேண்டும் என்று விரும்பினான்.இப்படிப்பட்ட ஆசை நமக்கும் உண்டு அல்லவா? நம்மை சுற்றியுள்ளவர்கள், நம்முடைய குடும்பம், நண்பர்கள் யாவரும் நம்முடைய நேர்மையை  நம்ப வேண்டும் என்றுதானே நாமும் விரும்புவோம்!

நேர்மையைப் பற்றி நீங்கள் என்ன எண்ணுகிறீர்கள்?

ஒரு நல்ல காரியத்தை நடத்துவிக்க நாம் பொய் சொல்லலாமா? அது நேர்மையா? தாவீது தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களைக் காப்பாற்ற ஒரு பெலிஸ்தியன் என்ற எதிரியின் ராஜாவை ஏமாற்றியது தவறா? இல்லையா?

சரிக்கும் தவறுக்கும் இடையே உள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நேர்மை என்றுதான் நினைக்கிறேன். நேர்மை என்பது தான் நாம் கிறிஸ்துவின் சீஷர் என்பதின் மறுபெயர் என்றும் நினைக்கிறேன்.

நம்முடைய நேர்மையான நடத்தை மட்டுமே கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்குக் காட்டும் ஒளி! நாம் பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நேர்மையாக இல்லாமல் வாழ்வோமானால் நம்முடைய பிரசங்கத்தால் என்ன பிரயோஜனம்?

சிந்தித்து பாருங்கள்! தாவீதைப் போல தவறான வாழ்க்கையை உடனே திருத்திக் கொள்ளுங்கள்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ரா