Tag Archive | யோனத்தான்

இதழ் 729 நல்ல நண்பர்கள் நமக்கு அவசியம்!

2 சாமுவேல் 11:16  அப்படியே யோவாப் அந்தப்பட்டணத்தைச் சூழக் காவல்போட்டிருக்கையில் பராக்கிரமசாலிகள் இருக்கிறார்கள் என்று தான் அறிந்த இடத்தில் உரியாவை நிறுத்தினான்.

தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு அல்லவா? உன் நண்பனைக் காட்டு உன்னைப்பற்றி சொல்லுகிறேன் என்று. நம்முடைய நட்பை வைத்து நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று உலகம் கணித்து விடும். ஒரு நல்ல நட்பு கிடைப்பது அரிது தானே!

இன்றைய வேதாகம வசனம் எனக்கு தாவீது கொண்டிருந்த நட்பைத்தான் சிந்திக்க வைத்தது.

1 சாமுவேல் 18:1 ல் ஒரு நல்ல நட்புக்கு அடையாளமாக தாவீதும், சவுலின் குமாரனாகிய யோனத்தானும் விளங்கினர். அவர்களுடைய நோக்கம் ஒன்றாயிருந்தது. அவர்கள் இருவரும் ஒரே அணியை சேர்ந்தவர்கள் போல இருந்தனர். பரலோகத் தகப்பனின் அணியை சேர்ந்தவர்கள்! யோனத்தான் தாவீதை தன்னை நேசிப்பதைப் போல நேசித்தான்.

யோனத்தானுக்குத் தெரியும் தாவீது தான் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட, சாமுவேலால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அடுத்த ராஜா என்று. ராஜகுமாரனான அவனுக்கு சிறிது கூட பொறாமை இல்லை! இப்படிப்பட்ட நட்பை பார்த்தது உண்டா! இன்றைய வாலிபர் மத்தியில் ஒருவரை விட ஒருவர் நல்ல மார்க்குகள் வாங்கி விட்டாலோ அல்லது நல்ல வேலை கிடைத்து விட்டாலோ எவ்வளவு பொறாமை வருகிறது!

யோனத்தான் ஒரு நல்ல போர் வீரனும்கூட. தாவீது நிச்சயமாக அவனைத்தான் தன் சேனையின் தளபதியாக வைத்திருப்பான். அவன் இந்த யோவாபை விட ஒரு சிறந்த தளபதியாக இருந்திருப்பான்.அதுமட்டுமல்ல அவன் தாவீதிடம் நேரிடையாக பேசுபவன். இப்படி உரியாவை போர்க்களத்தில் கொலை செய்ய நிச்சயமாக சம்மதித்திருக்கமாட்டான்.

ஆனால் ஒரு யுத்தத்தில் யோனத்தான் உயிரிழந்தான். யோனத்தான் மரித்தது இஸ்ரவேலுக்கு மட்டும் அல்ல, தாவீதுக்கும் பேரிழப்பு.

யோனத்தான் மரித்தபின்பு தாவீதுக்கு நல்ல நட்பு கிடைக்கவேயில்லை. யோவாபைப் போன்ற நண்பர்கள் பதவிக்காக அலைந்து கொண்டிருந்தனர். யோவாபைப் போன்றவர்கள் ராஜாவிடம் இது தவறு என்று சொல்லாமல் இரத்தக்கறையை சுமப்பவர்கள்.  ஒரு நல்ல நண்பனாக தாவீதுக்கு அறிவுறை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் யோவாப் அப்படி செய்யாமல் உரியாவின் கொலையில் தாவீதுக்கு எவ்வளவு பங்கு இருந்ததோ அவ்வளவு பங்கு பெற்றவன்.

இது நம் ஒவ்வொருவருடைய நண்பர்களையும் பற்றி சிந்திக்க வைக்கும் நேரம்! நாம் நண்பர்களை தெரிந்தெடுக்கும்போது நம்முடைய பெயருக்கு பின்னால் வரும் நல்லவன் கெட்டவன் என்ற பெயரையும் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்.

இன்று உங்களுடைய நட்பு யாருடன் இருக்கிறது?  உங்களை நல்ல வழியில் நடத்தும் நண்பர்களா அல்லது நீங்கள் தவறு செய்யும்போது கைகோர்ப்பவர்களா?

தாவீது தன்னுடைய வாழ்நாளில் அநேக நேரங்கள் யோனத்தானை நினைத்து கர்த்தருக்கு நன்றி சொன்னதுபோல நமக்கும் நல்ல நண்பர்கள் உள்ளனரா? இல்லாவிட்டால் கர்த்தர் நல்ல ஆவிக்குரிய நண்பர்களைக் கொடுக்குமாறு ஜெபியுங்கள்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

Advertisements

இதழ்: 624 நல்லதொரு நட்பு!

1 சாமுவேல் 20:42 அப்பொழுது யோனத்தான் தாவீதை நோக்கி: நீர் சமாதானத்தோடே போம்.  கர்த்தர் என்றைக்கும் எனக்கும் உமக்கும், என் சந்ததிக்கும், உமது சந்ததிக்கும் நடு நிற்கும் சாட்சி என்று சொல்லி, கர்த்தருடைய் நாமத்தைக் கொண்டு நாம் இருவரும் ஆணையிட்டுக் கொண்டதை நினைத்துக் கொள்ளும் என்றான்.

நல்ல நண்பர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லாதது போலத்தான்! இன்பத்தையும் துக்கத்தையும் பகிர நல்ல நண்பர்கள் தேவை என்பது நம்மில் அனைவருக்குத் தெரியும்.

தாவீதின் மனைவியாகிய மீகாள் அவன் தன்னைக் கொல்ல வந்ததாக அவளுடைய தகப்பனிடம் சொல்ல, இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய சவுல் தாவீதைக் கொல்லும்படி எல்லா இடத்திலும் போஸ்டர் ஒட்டி விட்டான்! தாவீதின் நிலை மிகவும் பரிதாபமாய்ப் போய்விட்டது. அவன் தன் துக்கத்தைப் பகிரவும், அவனுடைய இருதயத்தின் பாரத்தை இறக்கவும் அவனுக்கு ஒரு நல்ல  நண்பன் தேவைப்பட்டான்.

இந்த அதிகாரத்தை வாசித்தால் அப்படிப்பட்ட நல்ல நண்பனாக  தாவீதுக்கு இருந்தது தாவீதைக் கொலை செய்யத் தேடிய சவுலின் மகனாகிய யோனத்தான் என்றுத் தெரியும்.

சவுலின் அரண்மனையிலிருந்து அதிக தூரம் இல்லாத ஒரு சமவெளியில் யோனத்தான் தாவீதைக்  கனிவுடன்  பார்த்து , அன்பின் வார்த்தைகளைக் கூறி, அவனுக்கு நம்பிக்கையூட்டி, அவனுடைய இருதயத்தின் பாரத்தை குறைத்தான். அவன் தாவீதை தன்னுடைய உடன்பிறப்பை விட அதிகமாக நேசித்தான் என்று பார்க்கிறோம்.

அவர்கள் இருவரும் தங்களுடைய நட்பு தங்களுடைய சந்ததிக்கும் தொடரும் என்று கர்த்தரை  சட்சியாகக் கூறி பிரிந்தனர். ஆனால்  சரீரத்தில் பிரிந்தாலும்  இருதயத்தில்  பிரியவில்லை!

யோனத்தானைப் போன்ற ஒரு நல்ல நண்பன்  தாவீதுக்கு கிடைத்த அரியப் பரிசுதான். அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் நமக்கு இருப்பார்களானால் நாமும் கொடுத்து வைத்தவர்கள்தான்.

ஒரு பறவைக்கு கூடு  எப்படியோ, ஒரு சிலந்திக்கு வலை எப்படியோ அப்படித்தான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்  நட்பு என்பது!

ஒருநொடி நம்முடைய வாழ்க்கையைத் திரும்பிப்பார்ப்போம்! நாம் கண்ணீர் விடும்போது நாம் சாய்ந்து கொள்ளத் தோள் கொடுக்கும் நட்பு,  நம்முடைய இருதயத்தின் பாரத்தை இறக்கி வைக்கும் சுமைதாங்கி  யாராவது நம் வாழ்க்கையில் உண்டா? அல்லது நீ யாருக்காவது நல்ல நண்பராக உள்ளாயா?

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், ‘ ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காகத் தன் ஜீவனைக்கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலுமில்லை’  ( யோவான் 15:13)

அவருடைய நட்பு விலையேறப்பெற்றது! எந்த நேரத்திலும் உன்னுடைய பாரத்தை அவர்மேல் இறக்கலாம்! அவர் மார்பில் சாய்ந்து உன்னுடைய சுக துக்கங்களை அவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்! அவரை உன் நண்பராக ஏற்றுக்கொள்! உன் பாரம் இலகுவாகும்!

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 619 நண்பனின் உயிர் காத்த சாந்தகுணம்!

1 சாமுவேல் 19: 1-6  தாவீதைக் கொன்றுப்போடும்படிக்கு, சவுல் தன் குமாரனாகிய யோனத்தானோடும் தன் ஊழியக்காரர் எல்லாரோடும் பேசினான். சவுலின் குமாரனாகிய யோனத்தானோ தாவீதின்மேல் மிகவும் பிரியமாயிருந்தான்….. யோனதான் தன் தகப்பனாகிய சவுலோடே தாவீதுக்காக நலமாய்ப் பேசி … தாவீதைக் கொல்லுகிறதினால் குற்றமில்லாத இரத்தத்திற்கு விரோதமாக நீர் பாவஞ் செய்வானேன் என்றான். சவுல் யோனத்தனுடைய சொல்லைக்கேட்டு அவன் கொலை செய்யப்படுவதில்லை என்று கர்த்தருடைய ஜீவனைக் கொண்டு ஆணையிட்டான்.

இன்னும் தாவீதைக் கொல்லும் வெறி சவுலுக்கு அடங்கவில்லை.  முதலில் தன் குமாரத்திகளை அடகு வைத்து கொல்ல நினைத்தான்! இப்பொழுது தன் குமாரன் யோனத்தானை ஏவுகிறான்.

சவுலின் குமாரன் யோனத்தான் அவன் தகப்பனைப் போல இல்லை. அவனுக்கு தாவீதின்மேல் பிரியம். அவன் தன் தகப்பனுடைய சதி திட்டத்தை தாவீதினிடம் எடுத்து சொல்லி ஒளிந்திருக்கும்படி கூறியது மட்டுமில்லாமல் தன் தந்தையிடம் தாம் இதைக்குறித்து பேசுவதாகவும் சொன்னான்.

யோனத்தானின் நடத்தை என்னை இங்கே மிகவும் கவர்ந்தது.

உன்னுடைய நல்ல நண்பனின் நட்பை விட்டுவிடும்படி  உன் தந்தை உன்னிடம் கூறினால் உனக்கு கோபம் வராதா? நீ கண்டமாதிரி வார்த்தைகளால் பேசிவிடுவாய் அல்லவா? இங்கே சவுல் தாவீதை கொன்றுவிடும்படியல்லவா கூறுகிறான். அவன் நண்பனாகிய யோனத்தானுக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்!

யோனத்தான் தன் தகப்பனாகிய சவுலிடம் ஆர்ப்பாட்டமாய் பேசாமல், ஆத்திரத்தில் வார்த்தைகளைக் கொட்டாமல் , யோசித்து அவன் புரியும்படி மிருதுவான வார்த்தைகளால் உண்மையை எடுத்துக் கூறுவதைப் பார்க்கிறோம். ஒரு இளவரசனான யோனத்தான் இப்படி நிதானமாய், பொறுமையாய்  செயல்பட்டது ஆச்சரியப்படுத்தும் ஒரு காரியம் அல்லவா? ஒருவேளை அவன் அப்படி அடக்கமாய் சற்றும் யோசிக்காமல் பேசியிருந்தால் பின் விளைவு கொடியதாயல்லவா இருந்திருக்கும்!

சாந்தமான,  மென்மையான வார்த்தைகள் என்ற ஆயுதத்தை தரித்ததால் யோனத்தானுக்கு வெற்றி கிடைத்தது! அவன் நண்பன் தாவீது காப்பாற்றப்பட்டான்.

சாந்தம்,  மென்மை என்ற வார்த்தைகள் கோழைத்தனத்தைக் குறிக்காது. அவை கர்த்தரால் உபயோகப்படுத்தப்படும் வல்லமையான ஆயுதங்கள். அவற்றைக் கையாட நமக்குள்ளே தைரியம் வேண்டும். நம்மை சுற்றி அலைகள் வீசும்போது  சாந்தமாய் செயல்படுவது  சுலபமல்ல!

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் குணநலன்களில் ஒன்றுதான் இந்த சாந்தமும், மென்மையும்.  இவற்றைதான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் வாழ்க்கையில் நாம் காண்கிறோம்.

உன்னுடைய வாயில் கடுமையான வார்த்தைகள் வரும்போது உன் குடும்பத்தில் உன் சாட்சி எப்படியிருக்கும் என்று யோசித்துப் பார்!

சற்றும் சிந்திக்காமல் பேசிய வார்த்தைகளின் பின்விளைவு எப்படியிருக்கும்?

யோனத்தானிடமிருந்து சாந்தமாய், பொறுமையாய், தாழ்மையாய், மென்மையாய் பேசக் கற்றுக் கொள்!

எத்தனைமுறை ஆத்திரத்தில் பேசிவிட்டு பின்னர் அதைக்குறித்து வருந்தியிருக்கிறாய்? ஆத்திரப்படுவதால் நாம் எதையும் அடையமுடியாது!

சாந்தகுணம் கிறிஸ்துவின் குணம்! அது இன்று உன்னில் பிரகாசிக்கிறதா?

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்