Tag Archive | ராமா

இதழ்: 623 ராமாவிலே நடந்த கதை!

1 சாமுவேல் 19: 19,20 தாவீது ராமாவுக்கடுத்த நாயோதிலே இருக்கிறான் என்று சவுலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது சவுல் தாவீதைக் கொண்டுவரச் சேவகரை அனுப்பினான். அப்பொழுது அவரகள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிற தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டத்தையும், சாமுவேல் அவர்களின் தலைவனாக நிற்கிறதையும் கண்டார்கள். அப்பொழுது சவுலினுடைய சேவகரின்மேல்; தேவனுடைய ஆவி இறங்கினதினால் அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார்கள்.

வேதத்தில் உள்ள சில கதைகள் நம் எல்லோருடைய மனதிலும் நின்றுவிடுகிறது. தானியேல் சிங்கத்தின் கெபியில் இருந்ததை மறப்போமா? அல்லது எஸ்தர் ராஜாத்தியின் கதையை மறப்போமா? ஆனால் இன்றைய வசனத்தில் உள்ள அருமையான கதை நம் நினைவில் தங்குவதேயில்லை!

தாவீதைக் காப்பாற்ற அவன் மனைவி மீகாள் ஜன்னல் வழியே இறக்கிவிட்டதைப் பார்த்தோம். ஆவேசமாக இருந்த தன் தகப்பனிடம் அவர் என்னைக் கொன்றுவிடுவேன் என்று பயமுறுத்தினார் என்று பொய்யும் சொன்னாள். அது சவுலின் மூர்க்கத்தை அதிகரித்தது என்று பார்த்தோம். தாவீது எங்கேயிருக்கிறான் என்று உடனே கண்டுபிடிக்கக் கட்டளை கொடுத்தான்.

சவுலுக்கு பதில் கொண்டுவந்தனர் அவனுடைய சேவகர்கள்! தாவீது ராமாவுக்கடுத்த நாயோதிலே இருக்கிறான் என்று.

இந்த வேத பகுதியை பல தடவை நான் வாசித்திருந்தும் நான் ஒரு அருமையான காரியத்தை உணராதிருந்தேன்.  ஆம்! ராமாவிலே சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி இருந்தார் என்பதுதான் அது. சாமுவேல் வாழ்ந்த ராமா தீர்க்கதரிசிகளின் பட்டணமாகவே மாறியிருந்தது! தாவீது சவுலின் கோபத்துக்குத் தப்பி ஓடி கர்த்தருடைய பிரசன்னம் குடிகொண்டிருந்த ராமாவிலே அடைக்கலம் புகுந்தான்.

தேவனுடைய வல்லமையை விசுவாசித்த கர்த்தருடைய மனிதர் வாசம்பண்ணிய ராமாவில் தன்னுடைய ஆவிக்குரியத் தகப்பன் சாமுவேலிடம் தங்க ஆரம்பித்தான்.

அதனால் என்ன நடந்தது பாருங்கள்! சவுலுடைய சேவகர்கள் அங்கு வந்தபோது  அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்!  பாலாம் என்ற தீர்க்கதரிசி இஸ்ரவேலரை சபிக்கத் தன் வாயைத் திறந்தபோது அவர்களை சபிக்காமல் ஆசீர்வதித்தது போல தாவீதை சிறைபிடிக்க வந்தவர்கள் தீர்க்கதரிசிகளானார்கள். இது ஒருமுறை மட்டுமல்ல, இரண்டுமுறையல்ல, மூன்றுமுறை நடந்தது!

கடைசியில் தானே வேலையை முடிக்க எண்ணி ராமாவை நோக்கிப் புறப்பட்டான் சவுல். என்ன நடக்கிறது? அவனும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நிரம்பியிருந்த இடத்தில் தாவீது என்ற கர்த்தருடைய பிள்ளைக்கு தீமை செய்ய நினைத்த சவுல் வல்லமையை இழந்துபோனான்!

இன்று உலகமே உனக்கு எதிராக இருப்பதாக நீ நினைக்கலாம். ஒருவேளை பணப்பிரச்சனையாகவோ, குடும்ப பிரச்ச்னையாகவோ, நோய்வாய்ப் பிரச்சனையாகவோ இருக்கலாம்! எனக்குத் தெரியாது! நீ எங்கேயும் போகமுடியாமல் ஒரு மூலையில் ஒதுங்கியிருக்கலாம்.

இன்று உனக்கு நான் ஒரே ஒரு ஆலோசனை சொல்லட்டுமா? தாவீது ராமாவுக்கு ஓடியதுபோல தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள் அடைக்கலம் புகுந்து அங்கேயே தரித்திரு!

உன்னை அழிக்கவும், உன்னை சிறைப்பிடிக்கவும், நெருங்கும்  எல்லா பிரச்சனைகளும் உன்னை நெருங்க விடாமல் விழுந்துபோவதை உன் கண்கள் காணும்! தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் சர்வ வல்லவரின்  வல்லமையினால் மூடப்பட்ட உன்னை உன் சத்துரு நெருங்கவே முடியாது.

தாவீதைக் கொல்ல வந்தவர்கள்  தீர்க்கதரிசிகளாகிய கதையை ஒருக்காலும் மறந்து போகாதே!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

மலர் 5 இதழ் 310 வீட்டுக்குள் நுழையும் போது வரும் சுகமே தனி!

1 சாமுவேல் : 7: 15 – 17 சாமுவேல் உயிரோடிருந்த நாளெல்லாம் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தான்.
அவன் வருஷாவருஷம் புறப்பட்டு, பெத்தேலையும் கில்காலையும் மிஸ்பாவையும் சுற்றிப் போய், அவ்விடங்களிலெல்லாம் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்த பின்பு,
அவன் ராமாவுக்குத் திரும்பி வருவான். அவனுடைய வீடு அங்கே இருந்தது. அங்கே இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்து, அவ்விடத்தில் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டினான்.

நேற்று 11 மணி நேரம் காரில் பயணம் செய்து வால்பாறை என்ற மலைப்பகுதியிலிருந்து சென்னைக்குத் திரும்பி வந்தேன். வருகின்ற வழியில் காரில் உள்ள ஏசியில் சிறிது பழுது ஏற்பட்டதால் பிரயாணம் சுலபமாக இல்லை. மலையில் மழையிலும்,குளிரிலும் இருந்து விட்டு வந்த எங்கள் சரீரம் ஏசி இல்லாத காரில், வெளியில் அடித்த கடும் வெயிலின் உஷ்ணம் தாங்காமல் கஷ்டப்பட்டது. ஆனாலும் எங்கள் நோக்கம் வீட்டுக்கு போகும் வரை எங்கும் காரை நிறுத்தாமல் போய் விட வேண்டும் என்பதாகவே இருந்தது. வீட்டுக்குள் நுழையும் போது சரீரம் சோர்படைந்திருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து விட்டோம் என்ற எண்ணம் களைப்பைப் போக்கியது. நாங்கள் வீட்டுக்குள் வந்தவுடன் தூங்கி எழுந்து வந்த என் பேரன் Zac எங்கள் கழுத்தை இறுகப் பற்றிக் கொண்டபோது வந்த சுகமேத் தனி!

இதை வாசிக்கும் உங்களில் பலர் வெளி நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். வருடத்துக்கு ஒருமுறையோ அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறையோ வீட்டுக்குத் திரும்புவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். வீடு என்றவுடன் என்ன ஞாபகத்து வரும்? நீங்கள் வாழ்ந்த கட்டிடமா? உங்கள் படுக்கை அறையா? உங்களை நேசிக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினரா? ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருக்கும் உங்கள் மனைவி பிள்ளைகளா? வீடு என்ற வார்த்தையைக் கேட்டவுடன் நீங்கள் சிறு வயதில் அனுபவித்த இன்பங்கள் ஞாபகம் வரவில்லையா?

இன்றைய வேதாகமப் பகுதியில் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி வருஷாவருஷம் புறப்பட்டு, பெத்தேலையும் கில்காலையும் மிஸ்பாவையும் சுற்றிப் போய், அவ்விடங்களிலெல்லாம் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்த பின்பு,அவன் ராமாவுக்குத் திரும்பி வருவான். அவனுடைய வீடு அங்கே இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? ராமாவில் தான் சாமுவேலின் தாய் தகப்பனாகிய அன்னாளும், எல்க்கானாவும் வாழ்ந்தனர் (1 சாமுவேல் 2:11) அதுமட்டுமல்ல, சாமுவேலுக்கு பின்னர் அவர்களுக்கு பல குழந்தைகள் இருந்தனர், அப்படியானால் சாமுவேலுக்கு அங்குத் தம்பி, தங்கை மாரும், அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் கூட இருந்தனர்.

அது மட்டுமல்ல, அவ்விடத்தில் சாமுவேல் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டினான். சாமுவேலுக்கு அங்கே அவனுடைய தாய் தகப்பன் மட்டுமல்ல, தம்பி தங்கை மட்டுமல்ல, உற்றார் உறவினர் மட்டுமல்ல, கர்த்தருடைய பலிபீடமும் இருந்தது. இவை அனைத்தும் உள்ள இடமே சாமுவேலுக்கு வீடு என்ற சுகத்தைக் கொடுத்தது என்று பார்க்கிறோம். வீடு என்பது தேவனைத் துதித்து ஆராதிக்கும் ஒரு இடம் கூட!

வீடு என்பது நான்கு சுவர்கள் உள்ள வசிப்பிடம் மட்டும் அல்ல, நம்மை நேசிக்கும் அல்லது நாம் நேசிக்கும் நம் குடும்பும் வாழும் இடம்! சாமுவேல் அங்கு கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டித் தேவனை ஆராதித்தது போல நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கர்த்தருக்குத் துதியும், மகிமையும் செலுத்தப்படும் பலிபீடத்தைக் கட்டுங்கள்! பின்னர் வீட்டுக்குள் நுழையும் சுகமே தனி சுகமாக மாறும்!

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்