Tag Archive | வனாந்தரம்

மலர் 6 இதழ் 388 – நம்பிக்கையை விழுங்கிய வனாந்தரம்!

எண்ணா:14:35 ”கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன்; எனக்கு விரோதமாய்க் கூட்டங்கூடின இந்த பொல்லாத சபையார் யாவருக்கும் இப்படியே செய்வேன்; இந்த வனாந்தரத்திலே அழிவார்கள், இங்கே சாவார்கள் என்று சொல் என்றார்.”

 

 

எப்பொழுதும் மரணத்தைப் பற்றி பேசுகிற சில நண்பர்களையும், உறவினர்களையும் பார்த்திருகிறேன். ”எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சின்னா!…… நான் செத்தால்தான் உங்களுக்கு என் அருமை தெரியும்! ……நான் செத்தாவது இந்த காரியத்தை செய்வேன்!…. இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அடிக்கடி உபயோகப்படுத்திய அவர்களின் ஆயிசு சிறியதாகவே இருந்தது.

இஸ்ரவேல் மக்களை கர்த்தராகிய தேவன் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி கானானுக்குள் பிரவேசிக்க வழிநடத்திய போது, அடிக்கடி தேவனுக்கு எதிராகவும், மோசேக்கு எதிராகவும் முறுமுறுத்து, “நாங்கள் எகிப்து தேசத்திலே செத்து போனாமானால் நலமாயிருக்கும்; இந்த வனாந்தரத்திலே நாங்கள் செத்தாலும் நலம்.” (எண்ணா: 14:1) என்று கூக்குரலிட்டனர்.

கர்த்தர் அவர்கள் சொன்ன காரியங்களைக் கேட்டார். கேட்டது மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய வேண்டுதலுக்கு பதிலும் கொடுக்க முடிவு செய்தார்.


 வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் தேசத்தை சுற்றிப்பார்த்த நாற்பது நாள் இலக்கத்தின்படியே, ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வருஷமாக, நீங்கள் நாற்பது வருஷம் உங்கள் அக்கிரமங்களை சுமந்து, என் உடன்படிக்கைக்கு வந்த மாறுதலை உணர்வீர்கள்”  (எண்ணா: 14:34) என்றார்.

நீங்களும் நானும் அந்த இலட்சக்கணக்கான மக்களில் ஒருத்தராக இருப்பதாக நினைத்துக் கொள்வோம். கால்நடையாக எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தப்பித்து, நமக்கென்று ஒரு தேசம் வேண்டும், நமக்கென்று ஒரு வீடு வேண்டும் என்ற ஆவலோடும், எப்பொழுது இந்த நாடோடி வாழ்க்கை முடியும் என்ற ஆவலோடும் சென்று கொண்டிருப்போம் அல்லவா? யோர்தானின் கரையை அடைந்தவுடன்,நாம் போக வேண்டிய நாட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து விட்டோம் என்று அறிந்தவுடன் உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் நிரைந்திருக்கும்!

அப்படிப் பட்ட வேளையில், ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி எட்டுகிறது!  நாம் யோர்தானின் அக்கரைக்கு போய் கானானுக்குள் பிரவேசிக்கப் போவதில்லையாம், இன்னும் நாற்பது வருடங்கள் இந்த வனாந்தரத்திலேயே நாடோடிகளாக சுற்றித் திரிய வேண்டுமாம்! என்ன நாற்பது வருடங்களா? அதிர்ச்சியில் உரைந்து போய் நிற்கிறோம்!

வனாந்தரத்திலேயே அலைந்து திரிய, வனாந்தரத்திலேயே கஷ்டங்கள் அனுபவிக்க, வனாந்தரத்திலேயே மரிக்க……….வனாந்தரம்…வனாந்தரம்……வனாந்தரம்! நாற்பது வருடங்கள் வனாந்தரம்!

வனாந்தரம் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை விழுங்கியது! கண்ணீரில் மிதக்கவிட்டது! வனாந்தரம் அவர்களை மேற்க்கொண்டது!

இன்று உன் வாழ்க்கையின் வனாந்தரம் உன்னை நம்பிக்கையிழக்க செய்து, வேதனையில் மூழ்க செய்துள்ளதா? இதை வாசிக்கிற உங்களில் அநேகர் இன்று வலி, வேதனை, நோய், மரணம், தனிமை, குடும்பத்தில் நிம்மதியின்மை,  என்ற வனாந்தரத்தில் நம்பிக்கையின்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். அநேக வருடங்களாக இந்த வேதனை என்கிற வனாந்தரத்தில் தவித்துக்கொண்டிருக்கலாம். உங்களில் அநேகர் யாருக்கும் தெரியாத வேதனையை, வனாந்தரத்தை உள்ளே சுமந்து கொண்டிருக்கலாம். வனாந்தரமின்றி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லை!

அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே! சில நாட்கள் நாம் இஸ்ரவேல் மக்களோடு சேர்ந்து வனாந்தரத்தில் அலைந்து திரிவோம்! அவர்கள் முறுமுறுத்ததால், கீழ்ப்படியாததால், தேவனை மகிமைப் படுத்தாதலால் அவர்களுக்கு இந்த வனாந்தரம் கொடுக்கப் பட்டாலும், கர்த்தர் இந்த நாற்பது வருட காலமும் அவர்களை விட்டு விலகவில்லை, அவர்களைக் கைவிடவில்லை! அவர்களைப் பாதுகாத்தார், அவர்களைப் போஷித்தார், அவர்களோடு தங்கியிருந்தார், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர்களை நேசித்தார்!

இதை படிக்கும்போது உன்னுடைய வனாந்தர வாழ்க்கையில் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறதை உன்னால் உணர முடியும்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

premasunderraj@gmail.com

 

மலர் 6 இதழ் 358 அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் உபத்திரவம்!

 யாத்தி:14: 1-3   கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி: நீங்கள் திரும்பி மித்தோலுக்கும், சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே……  சமுத்திரக்கரையிலே பாளயமிறங்குவீர்களாக.

அப்பொழுது பார்வோன் இஸ்ரவேல் புத்திரரைக் குறித்து:அவர்கள் தேசத்திலே திகைத்து  திரிகிறார்கள், வனாந்திரம் அவர்களை அடைத்துப் போட்டது என்று சொல்லுவான்.

 
சில நாட்களுக்கு முன்னர் என்னுடைய எம்பிராய்டரி நூல்கள் வைத்திருக்கும் டப்பா என் இரண்டரை வயது பேரன் Zac கையில் சிக்கிக் கொண்டது.அவன் அழகாக red .. yellow .. pink..purple என்று சொல்லிக்கொண்டு அத்தனையையும் பிரித்துப் போட்டு விட்டான். ஆனால் அவைகளை சிக்கு விழாமல் பிரித்து எடுத்து வைப்பது எனக்கு பெரிய வேலையாயிற்று!

ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து  சிக்கி இருக்கும் நுல்களை பிரிப்பது சாதாரணமான வேலை இல்லை என்று அனுபவப்பட்டவர்களுக்கு தான் தெரியும். தெரியாமல் ஒரு முனைக்கு பதிலாக வேறொரு முனையை இழுத்துவிட்டால் சிக்கு அதிகமாகி விடும். அந்த நூல் உபயோகப்படுத்தப் பட வேண்டுமானால் மிகப் பொறுமையாகவே அதை பிரித்து எடுக்க வேண்டும்.

சில நேரங்களில் நம் வாழ்க்கையும் கூட இவ்வாறு சிக்குகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது என்பது உண்மை அல்லவா? உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்விதமான சிக்கு காணப்படுகிறது என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இதை வாசிக்கிற பல பேர்களின் வாழ்க்கையில் வெளியே சொல்ல முடியாத பல இன்னல்கள் உள்ளன என்று மாத்திரம் எனக்கு தெரியும். எதிர்பார்க்காத நோய், வேலை இழப்பு, குடும்ப பிரச்சனைகள், பணத்தட்டுப்பாடு, நம் குடும்பத்தில் ஒருவரை இழந்து போனது, கடன் பிரச்சனைகள் இப்படி எத்தனையோ எண்ணிலடங்காத பிரச்சனைகள்!  சீக்கிரம் என் வாழ்க்கையில் உள்ள சிக்கல்கள் நீங்கி விடாதா என்ற பெருமூச்சு ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் உண்டு.

இப்படிப்பட்ட பெருமூச்சு தான் இஸ்ரவேல் மக்களிடமிருந்து வந்தது. 400 வருடங்கள் பார்வோனுக்கு அடிமைகளாய் எகிப்தில் வதை பட்ட அவர்களை மீட்க மோசே என்ற தலைவனை கர்த்தர் அனுப்பினார். எகிப்தை விட்டு வெளியேறிய அவர்கள், கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின கானானுக்குள் பிரவேசிக்க எவ்வளவு ஆவலோடு இருந்திருப்பார்கள்! இந்த லட்சக்கணக்கான மக்களும் அவர்கள் புறப்பட்டு வந்த எகிப்து தேசத்தின் வட கிழக்கில் உள்ள கானானை நோக்கி எத்தனை வேகவேகமாய் நடக்க ஆரம்பித்திருப்பார்கள்?

ஆனால் நடந்தது என்ன? அவர்கள் எகிப்தின் கிழக்கு எல்லைக்கு வந்தபோது கர்த்தர் மோசேயுடன்  பேசி அவர்களை வடகிழக்கில் அல்ல தென்மேற்கு திசையில் வழிநடத்தி அங்கே உள்ள வனாந்திரத்துக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாளயமிறங்கும் படி உத்தரவு அளித்தார்.

என்னைப் போல உங்களுக்கும் இந்த திசைகளைப் பற்றி ஞானம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரிகிறது, கர்த்தர் அவர்கள் போக வேண்டிய திசையில் அல்ல நேர எதிரான திசையில் நடத்தினார் என்று.

இஸ்ரவேல் மக்கள் இப்படி வனாந்திரத்தில் பாளயமிறங்கிய செய்தி பார்வோனை எட்டிய போது அவன், அவர்கள் வழி தப்பி குழப்பம் அடைந்து காடுகளில் திகைத்து அலைந்து திரிகிறார்கள் என்று எண்ணுவான் என்று கர்த்தர் மோசேயை எச்சரிக்கிறதை நாம் இன்றைய வேத பகுதியில் காண்கிறோம்.

முன் பின் தெரியாத வனாந்திரத்தில் இஸ்ரவேல் மக்கள் அலைந்து திரிந்தது கர்த்தரால் நடத்தப்பட்ட செயலா என்று எண்ணுகிறாயா? இது குழப்பங்கள் நிறைந்த உன் வாழ்க்கையை போல உள்ளதா? கர்த்தர் ஏன் என்னை இங்கு கொண்டு வந்தார்? என்னைக் கை விட்டு விட்டாரோ? என்றெல்லாம் எண்ணுகிறாய் அல்லவா?  

குழப்பங்களும், சிக்கல்களும் பின்னி பிணைந்து இருக்கும் உன் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை கர்த்தரின் பொறுமையான கரம் கிரியை செய்து சிக்கல்களை  நீக்கிக் கொண்டிருப்பதை நீ அறியாமலிருக்கலாம்! உன்னைத் தாக்கியிருக்கும் அந்த நோய்… உன்னுடைய இழப்பு…… உன்னுடைய தோல்வி…… குடும்ப பிரச்சனை….கடன் தொல்லை என்ற இந்த வனாந்திரம், இந்த இருண்ட சூழ்நிலை உன் வாழ்வில் இல்லாவிடில் கர்த்தர் உன்னோடு நெருங்கி உறவாட முடியாது!

ஒருபுறம் வனாந்திரம்! மறுபுறம் சமுத்திரம்! இங்கே தான் கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையை  இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்பியது மட்டும் அல்ல, அதன் மூலம் பார்வோனுக்கும் தன்னுடைய மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்த விரும்பினார்.

உன் வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையின் வல்லமையை வெளிப்படுத்துவார்!

  II  கொரி: 4: 17 மேலும் காணப்படுகிறவைகளையல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கியிருக்கிற நமக்கு, அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இலேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

premasuderraj@gmail.com