Tag Archive | 2 சாமுவேல் 11:11

இதழ்: 725 உறுதியான கொள்கைவாதி!

2 சாமுவேல் 11:11 …….நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றான்.

கொள்கைரீதியாக வாழாத எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த உலகில் வாழத் தகுதியில்லாதவர்க்ள் என்று எங்கோ படித்திருக்கிறேன்.

இதை ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து பாருங்கள்!  மார்ட்டின் லூதர் கிங் அவர்கள், ‘ ஒரு மனிதனை அளக்கும் அளவுகோலால்,  அவன் வசதியாக வாழும்போது அல்ல, அவன் கடினமான சோதனைக்குள் செல்லும்போதுதான் அளக்க முடியும்’ என்று  கூறிய கூறியது எத்தனை உணமை!

உரியாவின் கொள்கைகள் அவன் கடினமான சோதனையின் மத்தியில் சென்றபோதும் அசைக்கப் படவே இல்லை.

உரியா யுத்தத்தில் இருந்தபோது தாவீது ராஜா அவனுடைய மனைவியான பத்சேபாளோடு உல்லாசமாய் உறவு கொண்டது மட்டுமல்லாமல், அவள் கர்ப்பவதியான செய்தி வந்தவுடன், அந்த செய்தி வெளியே தெரிந்துவிட்டால் ஏற்படுத்தப்போகும் விளைவுகளை நினைத்து, தாவீது அதற்கு முடிவு கட்ட முடிவு செய்தான்.அதனால் யுத்தத்தில் நம்பகமான வீரனான உரியாவை அழைத்து,அவனைத் தன் வீட்டுக்குள் அனுப்ப முடிவு செய்தான். அப்படி உரியா சென்றிருந்தால் அவளுடைய குழந்தைக்கு தகப்பன் உரியா என்றுதானே உலகம் நினைக்கும்.

தாவீது போட்ட இந்தத் திட்டம், கர்த்தராகிய தேவனுக்கும், ராஜாவுக்கும், தன்னோடு யுத்தத்தில் உள்ள மற்ற வீரருக்கும் வாழ்க்கையில் முக்கிய இடம் கொடுக்காத ஒருவனிடம் செல்லுபடியாயிருக்கும்.

இங்கு பிரச்சனை என்னவென்றால் தாவீது தம்முடைய கொள்கையில் விடாப்பிடியாக உள்ள ஒருவனிடம் மாட்டிக்கொண்டான். அவனை வீட்டிற்குள் அனுப்ப முயற்சி செய்த தாவீதிடம் இந்த கொள்கைவாதி, நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றான்.

கொள்கைகளை உரியா தான் உடுத்தும் ஆடை போல உபயோகப்படுத்தவில்லை! ஆடைகள் என்றால் களைந்து விடலாமே!

நேர்மையானதையே  செய்வேன் ஏனெனில் அதுவே நேர்மையானது! இது எப்படி! அவன் வாழ்ந்த காலம் என்னமோ குறுகியதுதான் ஆனால் அவன் தன்னை வழிநடத்திய தேவனின் பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிருந்தான் என்பதுதான் உண்மை.

ஏத்தியனான உரியா ஒரு வேறு மதத்திலிருந்து மனம் மாறியவன், கர்த்தரை தன் வாழ்க்கையில் முதலிடமாகக் கொண்டவன், தன்னுடைய வாழ்வின் முடிவு பரியந்தம் கர்த்தருக்கும், ராஜாவுக்கும், தன்னோடு ஊழியம் செய்த சக போர் வீரருக்கும் உண்மையாக வாழ்ந்த ஒரு கொள்கைவாதி!

நம்முடைய சோதனைகளுக்கு மத்தியில், நம்முடைய ஆசாபாசங்களுக்கு மத்தியில் நாம் கிறிஸ்துவுக்காக எடுத்த முடிவில் உறுதியாக உள்ளோமா? ஏத்தியனான உரியாவை எதுவுமே அசைக்க முடியவில்லை! நீயும் நானும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உறுதியான கொள்கைவாதியாக இருக்க ஜெபிப்போம்!

 

உங்கள்  சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 724 சோதனைகளைக் கடந்த உண்மையான விசுவாசம்!

2 சாமுவேல் 11:11  உரியா தாவீதை நோக்கி: பெட்டியும், இஸ்ரவேலும், யூதாவும் கூடாரங்களிலே தங்கி, என் ஆண்டவனாகிய யோவாபும், என் ஆண்டவனின் சேவகரும் வெளியே பாளயமிறங்கியிருக்கையில் நான் புசிக்கிறதற்கும், குடிக்கிறதற்கும் என் மனைவியோடே சயனிக்கிறதற்கும் என் வீட்டிற்குள் பிரவேசிப்பேனா? நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றான்.

இன்றைய வேதாகம வசனத்தில் பார்க்கும் சம்பவத்தில்  உரியா ராஜாவகிய தாவீதுக்கு முன்னால் நின்றது என் கற்பனையில் வந்தது. நான் அவ்விடத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் வந்தது. உரியா தன்னுடைய சுத்தமான குரலில் ராஜாவிடம் தைரியமாக, தெளிவாகத் தன்னுடைய வாழ்வில் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதே தன் தலையாய நோக்கம் என்று விளக்கிக் கூறுகிறான்.

உறுதியான கற்பாறை மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்ட அவனுடைய விசுவாசமும் சாட்சியும் கேட்க அருமையாக இருந்திருக்கும்!

தேவனாகிய கர்த்தரே தன்னுடைய வாழ்வில் முதலிடம் என்று தெரியப்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், யோவாபும், அனைத்து இஸ்ரவேலும் யுத்த களத்தில் உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் போது தானும் அங்குதான் இருக்கவேண்டும் என்றும் கூறுகிறான்.

இப்படிப்பட்ட விசுவாசமுள்ள ஒருவனைக் காண்பது அபூர்வம். அதிகாரமுள்ள ராஜாவுக்கு விசுவாசமுள்ளவனாய் இருந்தால்  அதில் ஆச்சரியமேயில்லை.  ஏனெனில் உரியாவின் உயிரை எடுக்கக்கூடிய அதிகாரமும் ராஜாவுக்கு இருந்தது.  ஆனால் இங்குதான் உரியா மற்றவரைவிட ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனாக உயர்ந்து நிற்கிறான். அவனுடைய விசுவாசம்  வெளியில் பாளயமிறங்கியிருந்த யோவாபிடமும், இஸ்ரவேலின் சேவகருடனும்  இருந்தது. உரியாவின் விசுவாசம் ராஜாவோடு போகவில்லை, ராஜாவின் சேவகரோடும் இருந்தது அவனுடைய அருமையான ஜொலிக்கும் குணத்தைக் காட்டுகிறது. அவன் உண்மையிலேயே ஜொலிக்கும் ஒரு விசேஷமான கல் தான்.

உரியாவைப்பற்றி நாம் படிக்கும்போது அவன் நம்பகமான போர் வீரர்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றதைப் பார்த்தோம். இந்த உயர்ந்த ஸ்தானம் அவனுக்கு பெருமையைக் கொண்டு வந்திருக்கலாம். நம்முடைய இந்திய ஆர்மியில் உள்ள ஒரு மேஜர் போல. அவனுக்கு கீழ்ப்பட்டசாதாரண சேவகர்களை அவன் தனக்கு சமமாக நடத்தவேண்டிய அவசியமே இல்லை! அப்படித்தான் மற்றவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள். ஆனால் இந்த மனிதன் தன்னுடைய விசுவாசத்தை தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முதலிலும், அதிகாரம் உள்ள ராஜாவுக்கு இரண்டாவதும், தன்னோடு யுத்தத்தில் போராடும் சக ஊழியருக்கு மூன்றாவதும் காண்பிக்கிறான். எந்த சோதனையும் அதற்கு அணை கட்டவே முடியவில்லை!

உரியாவைப்போல விசுவாசமுள்ள வாழ்க்கையை நாமும் வாழ வேண்டும் அல்லவா? இதுவே என்னுடைய அன்றாட ஜெபமாகும்.

நம்முடைய தேசத்தில் ஊழியம் செய்த அன்னை தெரெசா அவர்கள் கூறியது என்னை மிகவும் கவர்ந்த ஒன்றாகும். அவர்கள், ‘கர்த்தர் நம்மை வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு அழைக்கவில்லை, விசுவாசமுள்ள வாழ்க்கைக்கே அழைத்திருக்கிறார் என்று கூறியிருக்கிறார்கள்.

விசுவாசம் ஒன்றையே கர்த்தர் இன்று நம்மிடம் விரும்புகிறார்! எந்த சோதனைகளையும் தாண்டும் விசுவாசம் நம்மில் காணப்பட இன்று ஜெபிப்போமா!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

இதழ்: 723 தலையான நோக்கம்!

2 சாமுவேல் 11: 11  ….. பெட்டியும், இஸ்ரவேலும், யூதாவும் கூடாரங்களிலே தங்கி,  என் ஆண்டவனாகிய யோவாபும், என் ஆண்டவனின் சேவகரும் வெளியிலே பாளயமிறங்கியிருக்கையில்…..நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன்

நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நோக்கத்தோடு வாழத்தானே ஆசைப்படுகிறோம்? சிலருக்கு வாழ்வில் உயருவதே நோக்கம், சிலருக்கு பிள்ளைகளைக் குறித்த நோக்கம். என் வாழ்க்கையில் நோக்கமே இல்லை, நான் எதையும் பற்றிக் கவலைப்படாமல் எனக்காகவே வாழ்கிறேன் என்று சொல்பவரை நான் இதுவரைப் பார்த்தது இல்லை.

வாழ்க்கையில் ஒரே நோக்கத்தைக் குறிக்கோளாக வைத்து வாழ்ந்த ஒரு மனிதனின் உதாரணம் நமக்கு வேண்டும் என்றால் அது உரியாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.  நாம் நேற்று பார்த்தவிதமாக உரியாவின் வாழ்க்கையில் தேவனுக்கும் அவருடைய உடன்படிக்கைப் பெட்டிக்கும் முதலிடம் இருந்தது. தாவீது அவனை பாதை மாறி வீட்டுக்குப் போய் களித்து இருக்கத் தூண்டிய போது அவன் மனதில் முதலில் பட்டது கர்த்தருடைய பெட்டிதான்.

அவன் சரியான ஒரு காரியத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்தவுடன், அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கம் கிடைத்தது. அது சுய நலனுக்கான நோக்கம் அல்ல! தனக்கு அப்பாற்பட்ட  ஒரு நோக்கம்!  இதைத்தான் இன்றைய வேதாகமப் பகுதியில் உரியா வெளிப்படுத்துகிறான்.

உரியா ஒரு கானானியன் என்றும், வேறு மதத்திலிருந்து மனம் மாறியவன் என்றும் நமக்கு நன்கு தெரியும்.  ஏத்தியனான அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனைத் தன்னுடைய தேவனாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தான். ஏதோ அறை குறை மனதோடோ அல்லது ஏதோ லாபத்துக்கோ அல்ல, முழுமனதோடு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தான்.

அதனால் தான் அவன் ராஜாவாகிய தாவீதிடம் தான் யுத்தகாலத்தில் தன் வீடு திரும்புவதில்லை என்று திடமாகக் கூறினான்.  அதனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமா? பெட்டியும், இஸ்ரவேலும், யூதாவும் கூடாரங்களிலே தங்கியிருக்கும்போது தான் எப்படி வீடு செல்ல முடியும் என்பதே.

இங்கு உரியா ஒரு அருமையான காரியத்தை பதிவு செய்கிறான். உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா? தாவீது ராஜாவானபோது யார் இஸ்ரவேலை ஆள்வது என்று 12 கோத்திரங்களுக்குள்ளும் சண்டை இருந்தது. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணியிருந்தாலும் சவுலின் குமாரன் ஒருவன் ஏழு வருடம் அரசாண்டதைப் பார்த்தோம். கோத்திரங்கள் பிரிந்து யூதாவும், இஸ்ரவேலும் கசப்பாக சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

இங்கு இப்பொழுது உரியா இஸ்ரவேலும், யூதாவும் இணைந்து கூடாரங்களில் தங்கியிருப்பதை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறான். வெளியே உள்ள எதிரியைத் தாக்க உள்ளே உள்ள கசப்பு எல்லாம் ஓடிவிட்டன! இப்பொழுது ஒரே நோக்கம் எதிரியை முறியடிப்பதுதான்.

நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த பரலோகத்துக்கடுத்த நோக்கம் உண்டா? அவருக்காக எந்த வேளையிலும் வேலை செய்ய நாம் ஆயத்தமா? நமக்குள்ளே உள்ள பிரிவினைகளையும், வேறுபாடுகளையும் ஒதுக்கி விட்டு, நாம் கிறிஸ்தவர் என்ற ஒரே நாமம் தரித்து அனைவரும் கைகோர்த்து செயல்பட்டால் எப்படியிருக்கும் என்று சற்று யோசித்து பாருங்கள். நம்மை சுற்றி பிரிவினை என்ற சுவரையல்லவா எழுப்பியுள்ளோம்!

இந்த ஒரே நோக்கம் தான் ஏத்தியனான உரியாவை, தன் சுய விருப்புகளை எல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு, யூதாவும், இஸ்ரவேலும் இணைந்து செய்த யுத்தத்தை மட்டும் நோக்க செய்தது.

நீயும் நானும் உரியாவைப் போல தேவனுடைய ஊழியத்தையே நம்முடைய தலையான நோக்கமாக வைத்து வாழ்கிறோமா? சிந்தித்து ஜெபியுங்கள்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

இதழ்:722 உரியா என்ற ஒரு மனிதன்!

2 சாமுவேல் 11:11  உரியா தாவீதை நோக்கி: பெட்டியும், இஸ்ரவேலும், யூதாவும் கூடாரங்களிலே தங்கி, என் ஆண்டவனாகிய யோவாபும், என் ஆண்டவனின் சேவகரும் வெளியே பாளயமிறங்கியிருக்கையில் நான் புசிக்கிறதற்கும், குடிக்கிறதற்கும் என் மனைவியோடே சயனிக்கிறதற்கும் என் வீட்டிற்குள் பிரவேசிப்பேனா? நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்றான்.

தாவீதைப் பற்றியே படித்துக் கொண்டிருக்கும் நாம் உரியாவைப் பற்றி ஏன் சற்று படிக்கக்கூடாது என்று நினைத்து ஆரம்பித்தேன். ஆனால் உரியா என்னை ஆச்சரியப்பட வைத்துவிட்டான்.

அவன் பெயர் உரியா! வேதத்தில் எழுதப்பட்ட விளக்கத்தின் படி பத்சேபாளின் கணவனாகிய அவன் ஏத்தியர் என்ற சிறுபான்மை இனத்தை சேர்ந்தவன்.

உரியா இஸ்ரவேலில் வாழ்ந்தாலும் அவனுடைய முன்னோராகிய ஏத்தியர்  கானானியர். ஆபிரகாம் காலத்திலேயே இஸ்ரவேலில் வாழ்ந்த மக்கள். இஸ்ரவேலர் கானானுக்குள் நுழைந்தவுடன் கானானை சுத்திகரிக்கும்படியாக உத்தரவிடப்பட்டது. ஆனாலும் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு உதவி செய்த சில பழங்குடியினர் அங்கேயே தங்கவைக்கப் பட்டனர்.

தாவீது இஸ்ரவேலின் ராஜாவானபோது அநேக கானானியர் அங்கு வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் சொல்கிறது. இந்தக் கானானியர் இஸ்ரவேலின் சம்பந்தம் பண்ணியது மட்டுமல்ல இஸ்ரவேலின் தேவனையும் வணங்கினர். அவர்கள் உண்மையான இஸ்ரவேலராகவே கருதப்பட்டனர்.

இப்படியாகத்தான் உரியாவின் குடும்பத்தினரும் உண்மையான இஸ்ரவேலராக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று நம்புகிறேன். நீங்களும் நானும் சொல்கிற வார்த்தையில் இவர்கள் வேறு மதத்திலிருந்து ‘மனம் மாறியவர்கள்’.

உரியா என்ற பெயருக்கு அர்த்தம் நமக்கு இதை இன்னும் விளக்குகிறது. உரியா என்றால் ‘ கர்த்தர் என் வெளிச்சம்’ என்று அர்த்தம். அந்தப் பெயரை அவனுக்கு அளித்த அவனுடைய பெற்றோரோ அல்லது மூதாதையரோ கர்த்தரை தேவனாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நான் அறிவேன் என்று பறைசாற்றிய இன்னொரு கானானியப் பெண்ணான ராகாப் தான் என் நினைவுக்கு இப்பொழுது வருகிறது!

இந்தப் பின்னணியில் நாம் பத்சேபாள் மணந்த உரியாவின் வாழ்க்கையைப் பற்றி படிக்கப் போகிறோம். இன்றைய வேதாகமப் பகுதி நமக்கு உரியாவின் வாழ்க்கையின் நான்கு அம்சங்களைக் காட்டுகிறது.

1. முதலாவது உரியா கர்த்தரின் உடன்படிக்கைப்  பெட்டிக்குத் தன் வாழ்வில் முதல் இடம் கொடுத்திருந்தான். அவனைப் பொறுத்தவரை ராஜாவும், அவன் தேசமும் கர்த்தரின் பெட்டிக்கு பின்னர்தான் இடம் பெற்றனர்.

2. இரண்டாவது அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சித்தத்தை பரிபூரணமாக ஏற்றுக்கொண்டவன். அவன் தாவீதை நோக்கி, இஸ்ரவேலும், யூதாவும் கூடாரங்களில் தங்கியிருக்கும்போது தனக்கும் அதுதான் சரி என்று நினைத்தான்.

3. உரியா தன்னுடைய வேலையில் உண்மையும் உத்தமுமானவன். யோவாபின் நம்பிக்கையைப் பெற்ற போர்வீரன். மற்ற வீரர்களுக்கு அவனுடைய உதவி தேவைப்பட்ட போது அங்கு இருப்பான்.

4. உரியா அசைக்க முடியாத கொள்கைசாலி. அவன் தாவீதிடம்,நான் அப்படி செய்கிறதில்லை என்று உம்முடைய பேரிலும், உம்முடைய ஆத்துமாவின் பேரிலும் ஆணையிட்டுச் சொல்கிறேன் என்று திட்டவட்டமாகச் சொல்கிறதைப் பார்க்கிறோம்.  ராஜாவே அவனை மாற்ற முயன்றாலும் உரியாவிடம் அது செல்லவில்லை.

இந்த ஒருவசனத்தில் இந்த கானானிய , வேறு மதத்திலிருந்து மனம் மாறிய உரியா , ஒரு வெளியாள் கர்த்தரின் நிழலில் வந்தவன், இஸ்ரவேலர் அல்லாத உங்களையும் என்னையும் போன்றவன், அவன் நம்பி வந்த வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவனுக்கும், தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு முதலிடம் கொடுப்பதைப் பார்க்கிறோம்.

உரியாவின் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு முன் மாதிரியாக இல்லையா!  தேவனுடைய ரூபமாக நாம் மாறும் நாள்வரை யாராலும், எதுவாகிலும் நம்முடைய விசுவாசத்தை அசைக்காமல் நாம் உரியாவைப் போல கர்த்தரையே முன்வைத்து, அவரையே நேசித்து  நம்முடைய வாழ்க்கைப் பயணத்தைத் தொடர வேண்டும் என்று ஜெபிப்போமா!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்