Tag Archive | 2 சாமுவேல் 12:7

இதழ்: 749 இன்னும் உனக்கு வேண்டியதைத் தருவேன்!

2 சாமுவேல் 12:7  ….இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நான் உன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம்பண்ணி, உன்னை சவுலின் கைக்கு தப்புவித்து, உன் ஆண்டவனுடைய வீட்டை உனக்குக் கொடுத்து, உன் ஆண்டவனுடைய ஸ்திரீகளையும் உன் மடியிலே தந்து, இஸ்ரவேல் வம்சத்தையும், யூதா வம்சத்தையும் உனக்குக் கையளித்தேன். இது போதாதிருந்தால் இன்னும் உனக்கு வேண்டியதைத் தருவேன்.

நாத்தான் தீர்க்கதரிசி தாவீதின் முன்னால் நின்று  ஒரு ஐசுவரியவான் ஒரு ஏழையினுடைய ஆட்டுக்குட்டியைத் திருடி சமைத்த கதையைக் கூறியது மட்டுமல்லாமல், தாவீது கோபத்தால் கொதித்தவுடன், நீயே அந்த மனுஷன் என்று கூறியதையும் பார்த்தோம்.

உண்மையில் பார்த்தால் ராஜாவாகிய தாவீதைப் பார்த்து நாத்தான் கூறிய அந்த இரண்டு வார்த்தைகள் போதும் அவன் நாத்தானின் தலையை வாங்கும்படி உத்தரவு கொடுக்க! அங்கு நாத்தான் சிறு பயமும் இல்லாமல் கர்த்தர் தனக்கு கொடுத்த செய்தியைத் தொடருவதைப் பார்க்கிறோம்.

நாத்தான் தாவீதுக்கு தேவனாகிய கர்த்தரே அவனை இஸ்ரவேலுக்கும் யூதாவுக்கும் ராஜாவாக்கியதை நினைவூட்டுகிறான். தாவீது ஒன்றும் தானாய் இந்த சிங்காசனத்துக்கு வரவில்லை. எங்கோ ஒரு இடத்தில் தன்னுடைய இளமையும், அழகும், வீரமும் தன்னை இந்தப் பதவிக்குக் கொண்டு வந்ததாக தாவீது ஒருவேளை தன் மனதில் நினைத்திருக்கலாம். ஆதலால் நாத்தான் அவனுக்கு சற்றும் தாமதிக்காமல் கர்த்தரே உன்னை ராஜாவாக உயர்த்தினார் என்று ஞாபகப்படுத்துகிறான்.

அதுமட்டுமல்ல தாவீதுக்கு சொந்தமான யாவும், அவனுடைய குடும்பம் கூட கர்த்தர் அவனுக்கு பரிசாக அளித்ததுதான்.

நாத்தான் இதைக் கூறிய பின்னர் என்னை உடம்பு ச்லிர்க்க வைத்த ஒரு வாக்கியத்தையும் கூறுகிறார்.  ஒருவேளை தாவீது தனக்குக் கர்த்தர் கொடுத்ததுபோதாது, தனக்கு இன்னும் வேண்டும் நினைத்திருந்தால்  இன்னும் உனக்கு வேண்டியதைத் தருவேன் என்று கர்த்தர் கூறியதாகவும் நாத்தான் உரைக்கிறான்.

வேதத்தை வாசிக்கும்போது எத்தனைமுறை நாம் அதில் புதைந்திருக்கும் முத்துகளை கவனிக்காமல் விட்டு விடுகிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு முத்து தான் இந்த வரியும்  இது போதாதிருந்தால் இன்னும் உனக்கு வேண்டியதைத் தருவேன்.

தாவீதின் பரலோக தேவன் அவன் கேட்டதை அருள சித்தம் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவன் எப்படி தன்னுடைய ஊழியனின் மனிவியாகிய பத்சேபாளைக் கேட்டிருக்க முடியும்? அதனால் தான் தாவீது தன்னுடைய அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்தி பத்சேபாளை அடைந்து விட்டான். ஆனால் இந்தத் தருணத்தில் நாத்தான் அவன்முன்னால் வந்து கர்த்தருக்கு அவன் செய்த எல்லா செயலும் தெரியும் என்பதை வெட்ட வெளிச்சமாக்குகிறான். அவன் பெற்ற யாவுமே கர்த்தருடைய பரிசு என்பதையும், உனக்கு போதாதிருந்தால் என்னை ஏன் கேட்கவில்லை என்றும் கர்த்தர் கேட்பதாகக் கூறுகிறான்.

அதே கர்த்தர் இன்று உன்னையும் என்னையும் பார்த்து கூறுகிறார்,

இது போதாதிருந்தால் இன்னும் உனக்கு வேண்டியதைத் தருவேன் என்று. நம்முடைய தேவன் நமக்கு சகலத்தையும் அருள வல்லவர்!

 நாம் வேண்டிக்கொள்வதற்கும், நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே, நமக்குச் செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு  (எபே 3:20)

என்று பவுல் எழுதுவது மறந்து விட்டதா?  கர்த்தருடைய சமுகத்தில் உங்களுடைய குறைகளை எடுத்துச் செல்லுங்கள். கர்த்தர் எல்லா குறைகளையும் தீர்க்க வல்லவர். நம்முடைய சுய முயற்சியில் எதையும் அடைய மட்டும் நினைக்க வேண்டாம்.

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

இதழ்: 748 நீ என்ன அவ்வளவு பெரியவனா?

2 சாமுவேல் 12:7  ….இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நான் உன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம்பண்ணி…..

நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும்  வெள்ள நீர் தலைமேல் போய் நாம் மூச்சுத்திணறுவது போன்ற காலம் வருவதுண்டு அல்லவா?  அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நான் இரவில் வெளியெ வெறித்துப் பார்ப்பதுண்டு! நட்சத்திரக் கூட்டங்கள் எனக்கு மிகவும் பிடித்தவை!  அவைகளைப் பார்க்கும்போது கர்த்தர் எவ்வளவு அழகான வடிவமைப்பாளர் என்று யோசிப்பேன்!

யோபு 38:31ல்   ஆறுமீன் நட்சத்திரத்தின் சுகிர்த சம்பத்தை நீ இணைக்கக்கூடுமோ? அல்லது மிருக சீரிஷத்தின் கட்டுகளை அவிழ்ப்பாயோ?  என்ற வார்த்தைகள் எனக்கு மிகவும் பிடித்தவை.   இத்தனை பெரிய மகத்துவமுள்ள தேவன் எனக்கு அருகாமையில் இருந்து என் கால்கள் வழுவாமல் காப்பது போலத் தோன்றும். என் வாழ்க்கை அமைதியாக சீராக இருக்கும்போது மட்டும் அல்ல, நான் அலையில் தத்தளிக்கும்போதும் கூட இந்த சர்வவல்லவரை  மீறி என்னை எதுவும் ஒன்றும் செய்து விட முடியாது என்று நினைப்பேன்.

இப்பொழுது தாவீதின் அரண்மனைக்குள் செல்லலாம்! நாத்தான் அவனிடம் நீ உன்னை மறந்து மிகவும் உயரத்தில் இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் நீ ஒன்றும் அவ்வளவு பெரியவனல்ல,  உன்னை இந்த உயரத்துக்குக் கொண்டு வந்ததே தேவனாகிய கர்த்தர் தான் என்று கூறுகிறான். சவுல் ராஜாவின் கையிலிருந்து தப்புவித்து இஸ்ரவேலையும், யூதாவையும் ஆளும்படி அவனை உயர்த்தியது கர்த்தரே என்று நாத்தான் நினைவு படுத்துகிறான்.

வானத்தின் நட்சத்திரங்களை அதினதின் இடத்தில் வைத்த தேவன் தானே தாவீதை இந்த சிங்காசனத்தில் உட்கார வைத்தது. அதை தாவீது எப்படி மறக்க முடியும்? அப்படியே மறந்து போயிருந்தால் அவனுக்கு இப்பொழுது பெரிய உதவி தேவை! யாராவது அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும்! பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தரே இதை யாவையும் அவனுக்கு செய்தார் அவன் அல்ல என்று அவனுக்கு சொல்ல வேண்டும்! அதைத்தான் நாத்தான் தீர்க்கதரிசி செய்வதைப் பார்க்கிறோம்.

இந்த உதவி உனக்கும் எனக்கும் இன்று தேவைப்படுகிறதா? நீ இன்று அமர்ந்திருக்கும் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் உன்னைக் கொண்டுவந்தது யார்? நீயே உயர்ந்து விட்டாயா? நீ என்ன அவ்வளவு பெரியவனா?  பரலோகத்தின் தேவன் உன்னை வடிவமைத்து, எல்லாத் தடைகளையும் தாண்டி நீ இருக்கும் இந்த இடத்திற்கு அழைத்து வந்ததை எப்படி மறப்பாய்? அப்படியானால் இன்றைய வேத வசனங்கள் உன்னோடு பேசட்டும்! உன்னுடைய பெருமையிலிருந்து இறங்கி வா!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 747 நீ சிக்கிய சிலந்தி வலை!

2 சாமுவேல்: 12:7 அப்பொழுது நாத்தான் தாவீதை நோக்கி: நீயே அந்த மனுஷன்

தாவீது சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறான்! இஸ்ரவேலை ஆளும்படி தேவனாகிய கர்த்தரால் நியமிக்கப்பட்ட ராஜா அவன்!

அரண்மனைக்கு அன்று ஒரு விருந்தாளி வந்திருக்கிறார். இந்தமுறை அந்த விருந்தாளி ஒன்றும் தேநீர் குடிக்க வரவில்லை! தேவனுடைய செய்தியோடு வந்திருக்கிறார் அவர்! முதலில் அவர் ஏதோ ஒரு பணக்காரனால் திருடப்பட்ட ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் கதையோடு வந்த மாதிரி இருந்தாலும், சீக்கிரமே அவர் வந்த காரியத்தின் நோக்கம் வெளிப்பட்டுவிட்டது.

தாவீது உச்சகட்ட கோபத்தில் இரக்கமே இல்லாமல் ஏழையின் ஆசைக்கு சொந்தமான ஆட்டுக்குட்டியைத் திருடி சமைத்து விட்ட அந்த பணக்காரன் மேல் மரண தண்டனையை வீசிக் கொண்டிருக்கும்போது அவன் செவிகளில்  தாவீதே நீயே அந்த மனுஷன் என்ற தெளிவான இன்னொரு குரல் கேட்டது,

வேதத்தில் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை அணுகப் பலவிதமான வழிமுறைகளை உபயோகப்படுத்துகிறார். இன்று கூட கர்த்தர் என்னிடமும் உங்களிடமும் பேசத்தான் முயற்சி செய்கிறார்.  நாம் வழி விலகிப் போகும்போது நம்மைத் தம்மிடமாய் இழுத்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்.

இந்தப் பகுதியை வாசிக்குக்போது என்னை நான் தாவீதின் இடத்தில் வைத்துப் பார்த்தேன். கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசி என்னைப் பார்த்து உரத்த சத்தமாய், நீயே அந்த மனுஷி , இந்தக் கதை உன்னைப்பற்றியது தான் என்று சொன்னால் நான் எப்படி இருந்திருப்பேன். வெட்கத்தாலும், அவமானத்தாலும் கூனிக் குறுகி எங்காவது ஓளிந்து கொண்டிருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன்.ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனுடைய சத்தத்தைக் கேட்டு ஒளிந்து கொண்டதைப் போல!

அதுமட்டுமல்ல! என் முன்னால் தவறு செய்பவர்களை நான் எப்படி நடத்துவேனோ அப்படியே கர்த்தரும் என்னை நடத்துவார் என்றுதான் நினைத்திருப்பேன்.  என்னைத் தண்டனையோடு ஒதுக்கிவிட்டு, நான் மறுபடியும் அந்தத் தவறை செய்கிறேனா என்று கவனிப்பார் என்றும் நினைத்திருப்பேன்.

நாம் இன்று நடந்து கொள்வதுபோல தான் அன்று தாவீதும் நடந்தான். தன்னுடைய பணத்தாலும், புகழாலும், பதவியாலும் தனக்குத் தானே நன்மை செய்து கொள்ளமுடியும் என்று நினைத்தான். அதன்விளைவாக சிலந்தி வலையில் சிக்கிய பூச்சி போல மாட்டிக்கொண்டான்.

நம்முடைய ஆசைகளும், இச்சைகளும், ஒரு நிமிடத்தில் நாம் அனுபவிக்கத் துடிக்கும் சிற்றின்பங்களும் நம்மை தாவீதைப் போல சிலந்தி வலையில் சிக்கச் செய்கின்றன!  ஆனால் நம்மை அதிலிருந்து தப்புவிக்க நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை ஒரு நண்பனின் குரலிலோ, ஒரு போதகரின் குரலிலோ, அல்லது நம்மை நேசிக்கும் யார் மூலமாகவோ அழைக்கிறார்.

நாத்தான் தாவீதை அழைத்த சத்தம் தாவீதின் வாழ்வில் ஒரு மாறுதலைத் தந்தது! அவன் மறுபடியும் கர்த்தரின் அன்பை உணரச் செய்தது!

உங்களால் இன்று கர்த்தரின் குரலைக் கேட்க முடிகிறதா? எல்லாம் நன்மைக்கே! அவருக்குக் கீழ்ப்படி! சிக்கிய வலையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்! உன் வாழ்க்கை மாறும்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்