Archive | February 2019

இதழ்: 634 ஏன் இந்தக் கோபம்!

1 சாமுவேல் 25: 10-13  நாபால் தாவீதின் ஊழியக்காரருக்கு பிரதியுத்தமாக, தாவிது என்பவன் யார்? ஈசாயின் குமாரன் யார்?….  நான் என் அப்பத்தையும், தண்ணீரையும் என் ஆடுகளை மயிர்க்கத்தரிக்கிறவர்களுக்காக நான் அடித்து சமையல் பண்ணுவித்ததையும் எடுத்து, இன்ன இடத்தார் என்று நான் அறியாத மனுஷருக்குக் கொடுப்பேனோ என்றான். தாவீதின் வாலிபர் தங்கள் வழியேத் திரும்பி, மறுபடியும் தாவீதினிடத்தில் வந்து, இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது தாவீது தன் மனுஷரைப்பார்த்து: நீங்கள் அவரவர் உங்கள் பட்டயத்தைக் கட்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றான்…. தாவீதும் தன் பட்டயத்தைக் கட்டிக்கொண்டான். ஏறக்குறைய நானூறுபேர் தாவீதுக்குப் பின்சென்று புறப்பட்டுப் போனார்கள்.

நாபால் ஒரு முட்டாள்த்தனமான பொல்லாத மனிதன் என்று நாம் பார்த்தோம். தாவீது அவனுடைய வேலைக்காரருக்குக் காட்டிய கருணையை அவன் மதிக்கவில்லை என்று இன்றைய வேதாகமப்பகுதி கூறுகிறது.

நாபால்   தாவீதுக்கு அளித்த பதிலைக் கேட்டவுடன் இவன் ஒரு புத்திகெட்டவன், இவனிடமிருந்து என்ன பதிலை எதிர்பார்க்க முடியும் என்ற எண்ணம்தான் நமக்கு வந்திருக்கும். புத்திசாலியான தாவீதும் அப்படி நினைத்து அவனைப் பொருட்படுத்தாமல் விட்டிருக்கலாம். தாவீது ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு இவன் ஒரு ஆளா, இவனைப்போல முட்டாளிடம் நான் தவறாக, என் உதவிக்கு பதிலை எதிர்பார்த்துவிட்டேன் என்று நினைக்காமல் போனதுதான் எனக்குமட்டுமல்ல, உங்களுக்கும்கூட இன்றைய பாடமாக அமைகிறது.

எத்தனையோ முறை நானும்கூட இப்படி நடந்து கொள்வதுண்டு! ஒருவருடைய பொல்லாத குணத்தை நான் நன்கு அறிந்தபின்னும், அவர்கள் என்னைப்பற்றி ஏதாவதுகூறிவிட்டார்கள் என்று கேள்விப்படும்போது உடனே கோபம் வந்துவிடுகிறது.  இந்தக் கோபம் நமக்கு எவ்வளவு கெடுதி தெரியுமா? நமக்கு கோபத்தை வர வைத்ததே அந்த சம்பவத்தைவிட நம்முடைய கோபம் நம்மை கடுமையாக பாதிக்கும்.

தாவீது தன்னுடைய ஊழியக்காரர் தன்னிடம் நாபால் கூறியதைச் சொன்னபோது சற்று அமைதியாக இருந்து, தன்னுடைய ஊழியரையும் அமைதிப்படுத்தியிருக்கலாம். எல்லோருடைய நாவையும் அடக்கியிருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட சூழலில் கர்த்தர் தன்னிடம் எதை விரும்புவார் என்று சற்று எண்ணியிருக்கலாம். அவனுடன்  இருந்த ஊழியரை சமாதானப்படுத்துவற்குப் பதிலாக தாவீது, பட்டயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கட்டளைக் கொடுத்தான்.

இதைப்படிக்கும்போது இன்னொரு சம்பவமும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. கர்த்தராகிய இயேசுவைப் பிடிக்கவந்தவர்களைப் பார்த்ததும் பேதுரு பட்டயத்தை உருவினாரே அது தான். ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் பேதுருவை நோக்கி உன் பட்டயத்தை உறையிலே போடு என்றார் என்பது நமக்குத் தெரியும்.

நாபாலுக்கும் தாவீதுக்கும் நடுவே யாரும் வராதிருந்தால் எத்தனை உயிர்களின் இரத்தம் தரையிலே சிந்தியிருக்கும் என்று யோசித்துப் பாருங்கள். நாபால் செய்த காரியத்தை  நிச்சயமாக நான் சரியென்று சொல்லவில்லை!  ஆனால் அதைப்பழிவாங்க தாவீது ஆத்திரத்தில் எடுத்த முடிவுதான் எனக்கு சரியென்றுத் தோன்றவில்லை. நாபாலுக்கு நான் யாரென்று காட்டுகிறேன் என்று தாவீது நினைத்ததுதான் சரியென்றுத் தோன்றவில்லை.

அதேசமயம் தாவீது நாபாலை மன்னிக்க முடிவு எடுத்திருந்தால் எப்படியிருந்திருக்கும்! அதுதானே தாவீதின் குணம்!  கர்த்தரைக் கேட்காமல் முடிவு எடுக்கமாட்டானே! பட்டயத்தை எடுங்கள் என்று கூறுமுன் சற்று யோசித்திருக்கலாம்!

இந்த சம்பவம் பரலோக தேவன் நாம் தவறிவிடாமல் நம்மைப் பாதுகாக்க, வழிநடத்த நமக்கு அளிக்கும் இன்னொரு பாடம்! தாவீதைப்போல நாம் கோபத்தில் செயல் படாமல் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டுமென்பதே கர்த்தருடைய ஆவல்.

யாரோ ஒருவர் கூறியதைப் போல ‘கோபம்வந்தால் பத்துவரை எண்ணுங்கள்! மிகவும் கோபம் வந்துவிட்டால் நூறுவரை எண்ணுங்கள்!’

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

இதழ்: 633 நன்றியற்ற நாபால்!

1 சாமுவேல் 25: 5-8 தாவீது பத்து வாலிபரை அழைத்து: நீங்கள் கர்மேலுக்குப்போய், நாபாலிடத்தில் சென்று, என் பேரைச் சொல்லி, …. இப்பொழுது ஆடுகளை மயிர்க்கத்தரிக்கிறவர்கள் உம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். உம்முடைய மேய்ப்பர் எங்களோடேகூட இருந்தார்கள். அவர்கள் கர்மேலிலிருந்த நாளெல்லாம் நாங்கள் அவர்களை வருத்தப்படுத்தவில்லை.  அவர்களுடைய பொருள் ஒன்றும் காணாமற்போனதுமில்லை.  உம்முடைய வேலைக்காரரைக் கேளும் அவர்கள் உமக்குச் சொல்வார்கள்.

வேதம் இன்றைய வேதாகமப் பகுதியில் தெளிவாக ஒரு விளக்கத்தைக் கொடுக்கிறது. கர்மேலில் ஆடுகளுக்கு மயிர்க்கத்தரிக்கும் நேரம் அது. ஆடுகளுக்கு உணவைத்தேடி வனாந்திரங்களில் அலைந்த நாட்களின் பலனைஇப்பொழுது அனுபவித்துக்கொண்டிருந்தனர். ஆடுகளை மேய்த்த மேய்ப்பர்களும், ஆடுகளின் சொந்தக்காரர்களும் ஒன்றாய்க் கூடியிருக்கும்  காலம் அது,  விருந்தும் கூட இருந்தது.

அதுமட்டுமல்ல அந்த சமயத்தில் நாபாலின் ஆடுகளைத் திருடர்களிடமிருந்து காப்பாற்றிய தாவீதுக்கும், அவனோடு சேர்ந்த வாலிபருக்கும் கைமாறு செய்திருக்கவேண்டிய வேண்டும். ஆனால் நாபால் அப்படி செய்யவில்லை. ஆதலால் தாவீது தன்னோடிருந்த பத்து வாலிபரை நாபாலிடம் அனுப்பி தாங்கள் நாபாலின் ஆடுகளைப் பாதுகாத்ததை அவனுக்கு நினைவு படுத்துகிறான்.

நாபால் தான் அவனுக்கு செய்த உதவியை நினைக்காமல் தன்னை உதறியபோது தாவீதின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட வலியை நான்கூட என் வாழ்க்கையில் அனுபவித்து இருக்கிறேன்.  நான் செய்த உதவிக்கு பதில் செய்யவேண்டும் என்று ஒருநாளும் நான் யாரிடமும்  எதிர்பார்த்ததில்லை, ஆனால் அதற்கு  நன்றியுள்ள இருதயத்தைத்தான் எதிர்பார்த்தேன்.

நாபால் எவ்வளவு முட்டாள், துராகிதன் என்று அறிந்திருந்தால் ஒருவேளை தாவீது தன் உதவிக்குப் பதிலை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டான் என்று ஒரு எண்ணம் எனக்குள் வந்தது. ஆனால் தாவீது அவனிடம் தான் செய்த உதவிக்கு கைமாறு எதிர்பார்த்தான்.

ஒரு நிமிஷம்! நாம் நமக்கு உதவி செய்தவர்களை எப்படி நடத்துகிறோம்? அவர்கள் செய்த தயவுக்கு பதிலாக அவர்களுக்கு தயவு செய்கிறோமா அல்லது மறந்தே போய்விட்டோமா? அப்படி மறந்து போயிருப்போமானால் நாமும்கூட நாபாலைப் போல முட்டாள்தான் தான்!

நாளைக்குத் தொடர்ந்து படிப்போம்!  நன்றியை எதிர்பார்த்த தாவீதுக்கு நாபால் அளித்த  புத்தியற்ற  பதில் என்ன விளைவை ஏற்படுத்தியது என்று!  நிச்சயமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய ஒரு காரியம் இது. ஏனெனில் நாம் நம்முடைய ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நன்றிகெட்ட நாபாலைக் கண்டிப்பாக சந்திப்போம்!

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

இதழ்: 632 நாபால் என்னும் முட்டாள்!

1 சாமுவேல்: 25 2-3  மாகோனிலே ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவனுடைய தொழில்துறை கர்மேலில் இருந்தது. அந்த மனுஷன் மகாபாரிக் குடித்தனக்காரனாயிருந்தான். அவனுக்கு மூவாயிரம் ஆடும், ஆயிரம் வெள்ளாடும் இருந்தது….. அந்த மனுஷனுக்கு நாபால் என்றும், அவன் மனைவிக்கு அபிகாயில் என்றும் பெயர்.

வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்கத்தான் நாம் அது எத்தனை அருமையான பொக்கிஷம் என்பதை உணர முடியும்! அது இந்த வேதாகமப்பகுதியைப் படிக்கும்போது நான் மிகவும் உணர்ந்தேன். இதை ஒவ்வொருநாளும் நாம் வாசிப்போமானால் எத்தனையோ பொல்லாங்குகளிலிருந்து நம்மை நாம் காத்துக்கொள்ளலாம் என்பது சத்தியமான உண்மை!

இன்று இந்த 1 சாமுவேல் 25ம் அதிகாரத்தில் நாம் நாபால் என்ற மனிதனைப் பார்க்கிறோம். நாபாலின் பெயருக்கு முன்னால் அவனுடைய சொத்தின் மதிப்பீடு வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவன் பெரிய பணக்காரன். சமுதாயத்தில் மிகுந்த வல்லமை வாய்ந்தவன். அவனுடைய கால்நடைகளின் எண்ணிக்கைதான் அந்த காலத்தில் அவனுடைய செவத்தின் அறிகுறி.

நாம் யாராவது பணக்காரரைப் பார்த்தால் என்ன நினைப்போம்? ஒருவேளை பரம்பரையாக வந்த சொத்து போல என்று நினைப்போம் அல்லது ஒருவேளை அவர் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து சம்பாதித்ததுபோல என்று நினைப்போம். என்றைக்காவது ஒரு பெரிய பணக்காரரைப் பார்த்து நாம் இவன் ஒரு முட்டாள் என்று நினைத்தது உண்டா?

இந்த நாபாலின் பெயரோடு முட்டாள் என்ற அர்த்தமும் ஒட்டிக்கொண்டு வருகிறது. வேதாகம அகராதியில் நாபால் என்பதற்கு முட்டாள் என்று அர்த்தம்! அவனுக்கு உலக ஆஸ்திகள் எல்லாம் சொந்தமாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருந்தது!

அவனுடைய முட்டாள்த்தனத்தினால் அவன் நீதிக்குப் பதிலாக அநீதியைத் தெரிந்து கொண்டான். ஏனெனில் வேதம் அவன் முரடனும், துராகிருதனுமாயிருந்தான் என்று 3 ம் வசனத்தில் கூறுகிறது. இதே அதிகாரம் 25 ம் வசனத்தில் நாபாலின் மனைவியாகிய அபிகாயில் அவனை பேலியாளின் மகன் என்கிறாள்.

சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது, ‘தேவன் இல்லையென்று மதிகெட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக்கொள்ளுகிறான்’ (சங்:14:1) என்று சொல்வதைப் பார்க்கிறோம்.

நாபால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் கடவுள் இல்லையென்று அல்லது தனக்குக் கடவுள் வேண்டாம் பணம் மட்டும் போதும், பணத்தைக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் சாதிக்க முடியும்  என்று மதிகேடான முடிவு செய்தான்.

எத்தனையோமுறை நானும் என்னால் இதை சாதிக்கமுடியும், யாருடைய துணையும் வேண்டாம் என்று முடிவு எடுத்ததுண்டு என்று ஆவியானவர் இன்று என்னுடன் பேசினார். அந்த முடிவு நாபாலைப்போல என்னையும் முட்டாள் ஆக்கி விட்டது.

நீங்கள் எப்படி?

யாரோ ஒருவர் நீ எதை செய்தாலும் ‘தேவனோடு ஆரம்பி ‘என்று கூறியதைப் படித்திருக்கிறேன். அதோடு சற்று கூடுதலாக எந்தக் காரியத்தையும்  ‘தேவனோடு ஆரம்பி, தேவனோடு நிலைத்திரு, தேவனோடு முடிவு செய்’  என்று என் உள்ளம் இன்று கூறியது!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

இதழ்: 631 வனாந்திரம் ஒரு பயிற்சி முகாம்!

1 சாமுவேல் 25:1,2    சாமுவேல் மரணமடைந்தான். இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கூடிவந்து, அவனுக்காகத் துக்கங்கொண்டாடி, ராமாவிலிருக்கிற அவனுடைய வளவிலே அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள். தாவீது எழுந்து பாரான் வனாந்திரத்துக்குப் புறப்பட்டுப் போனான்.

மாகோனிலே ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவனுடையத் தொழில்துறை கர்மேலில் இருந்தது.அந்த மனுஷன் மகாபாரிக் குடித்தனக்காரனாயிருந்தான். அவனுக்கு மூவாயிரம் ஆடும், ஆயிரம் வெள்ளாடும், இருந்தது. அவன் அப்பொழுது கர்மேலில் தன் ஆடுகளை மயிர் கத்தரித்துக்கொண்டிருந்தான்.

நாம் 1 சாமுவேல் 25 ம் அதிகாரத்தைப் படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லாரும் கூடி சாமுவேலுடைய மரணத்துக்காக துக்கம் கொண்டாடியதைப் பார்க்கிறோம். இஸ்ரவேல் மக்களின் நேசத்துக்குரிய தீர்க்கதரிசி, ஆசாரியன், தன்னுடைய உலகப்பிரகாரமான பணியிலிருந்து விடுபெற்று பரலோகத்தில் ஓய்வளிக்கப்பட்டார்.

இஸ்ரவேல் மக்கள் மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகள் போலிருந்தனர். ராஜாவாகிய சவுலுக்கோ மக்களை சரியான வழியில் நடத்த  கடவுளின் கிருபையும் ஞானமும் இல்லை.

அதுமட்டுமல்ல!  எதிர்கால ராஜாவாக சாமுவேலால் அபிஷேகம்பண்ணப்பட்ட தாவீது இப்பொழுது எங்கேயிருக்கிறான்? அவன் பாரான் வனாந்திரத்தில் இருந்ததாக இன்றைய வசனம் கூறுகிறது. அவனுடைய திறமை மறக்கப்பட்டது! அவனுடைய தாலந்துகள் உபயோகப்படுத்தப்படவில்லை! அவன் நாட்டிலே இல்லை! காட்டிலே இருந்தான்.

ஆனால் இதுவரை விளங்காத ஒரு புதிரைக் கர்த்தர் நான் இதைப் படிக்கும்போது விளக்கினார். தாவீது இந்த வனாந்திர வாழ்க்கையில் இருந்தபோதுதான் கர்த்தர் அவனுடைய நாட்டைக் காக்க வேண்டியத் திறமைகளை அவனுக்குள் வளர்த்தார். வனாந்திரத்தில் அவன் ஒரு சேனைக்கு எப்படி உத்தரவு கொடுப்பதைக் கற்றுக்கொண்டான், அதுமட்டுமல்ல இஸ்ரவேலை சுற்றியுள்ள நாடுகளின் பலத்தையும் பலவீனத்தையும் கூட அறிந்துகொண்டான்!

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தாவீது தன்னுடைய நாட்டின் மக்களைக் காப்பாற்றும் ஒரு கருவிபோல இருந்தான். இஸ்ரவேல் நாட்டின் பூகோள அமைப்பு எப்படிப்பட்டதென்றால், அவர்கள் கொஞ்சம் கவனக் குறைவாக இருந்தாலும் எதிரிகள் தாக்கிவிடுவார்கள். அந்த சமயத்தில் தாவீதும் அவனோடு இருந்தக் கூட்டமும் ஒருமனதோடு திட்டம்போட்டு எதிரிகளை ஒடுக்கி அவர்களுடைய ஆடுமாடுகளையும், நிலங்களையும் கைப்பற்றி விடுவார்கள். அதுமாத்திரமல்ல இந்த தாவீதின் சேனை அவர்களுக்கு சொந்தமல்லாத எதையும் தொட மாட்டார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு ஜனங்களின் மத்தியில் மதிப்பு பெருகிற்று. சொன்னதை சரிவர செய்து முடிக்கும் தாவீதின் புத்திசாலித்தனம் ஜனங்களை அவன்பால் இழுத்தது.

தாவீதைப் பொறுத்தவரை வனாந்திர வாழ்க்கை வீணான நேரமல்ல!  கர்த்தர் அவனோடு இருந்ததால் அது அவனுக்கு வேலைசெய்யும் நேரமாயிற்று!

நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்?

ஐயோ நான் தனியாக இருக்கிறேன். எல்லாமே எனக்கு எதிராக இருக்கிறது.என் தாலந்துகள் வீணாய் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. எனக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை! நான் சும்மா பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறேன் என்று பதில் சொல்லாதே!

நம்மால் முடிந்ததை நாம் செய்துகொண்டிருப்பதுதான் வாழ்க்கையில் வெற்றி தரும். வனாந்திர வாழ்க்கையைக் கண்டு சோர்ந்து போகாதே! அதை உனக்கு சாதகமாக்கிக்கொள்!

கர்த்தர் தாவீதோடு இருந்து, அவனுடைய வனாந்திரத்தை ஒரு பயிற்சி முகாமாக்கியதைப் போல உன்னோடும் இருந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகள் அரித்துப் போட்ட நாட்களை உனக்கு ஆசீர்வாதமாக்குவார்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 630 சத்துருவை சிநேகிப்பதால் என்ன நன்மை?

1 சாமுவேல் 24:19  ஒருவன் தன் மாற்றானைக் கண்டுபிடித்தால், அவனைச் சுகமே போகவிடுவானோ? இன்று நீ எனக்குச் செய்த நன்மைக்காக கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்வாராக.

நாம் ஒவ்வொருநாளும் தாவீது வனாந்திரத்தில் சவுலினால் வேட்டையாடப் பட்டதைப் படித்துக் கொண்டு வந்தோம்.

தாவீதின் இந்த வனாந்திர வாழ்க்கையில் அவனுடைய இன்னொமொரு அற்புத குணாதிசயம் வெளிப்படுகிறது. கர்த்தர் அவனைத் தன் இருதயத்திற்கேற்ற ஒருவன் என்று அழைத்தது இதனால்தானோ என்னவோ!   அவனைத்  துன்பப்படுத்தினவர்களை நேசிக்கும் குணம்! கர்த்தராகிய இயேசுவின் குணமல்லவா அது!

நானும் ஒவ்வொருநாளும் என்னை ஏமாற்றினவர்களை, தவறாகப் பேசியவர்களை மன்னிக்கவும், அவர்களுக்காக ஜெபிக்கவும் எவ்வளவோ முயற்சி செய்கிறேன் ஆனால் அது எவ்வளவு கஷ்டமானக் காரியம் என்று நான் அடிக்கடி உணருவதுண்டு.

மறுபடியும் இரண்டாவது முறையாக சவுலும் தாவீதும் சந்திக்கின்றனர். இங்கும் தாவீதின் கரம் ஓங்கியிருக்கிறது. ஏனெனில் அவன் சவுலைநெருங்கியபோது அவனைக் கொல்லாமல், அவன் எவ்வளவு நெருங்கியிருந்தான் என்று காண்பிப்பதற்காக சவுலின் சால்வையின் நுனியை கத்தரித்துக்கொண்டு அவனைப் போகவிட்டிருந்தான். ஆதலால் சவுல் அவனைப் பார்த்து, இன்று நீ எனக்குச் செய்த நன்மைக்காக கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்வாராக என்றான்.

மத்தேயு 5: 43 -45 ல் கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு இதைதான் ஞாபகப்படுத்தினார்.

உனக்கடுத்தவனைச் சிநேகித்து, உன் சத்துருவை பகைப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள், உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள், உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும், உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள்.

ஒரே ஒரு கேள்வி உங்களிடம்!! நாம் நம்முடைய சத்துருக்களை சிநேகிக்கும்போது அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்போது சவுல் கூறியதுபோல நமக்குக் கர்த்தர் நன்மை செய்வார் என்று எண்ணியா செய்கிறோம்?

கர்த்தராகிய இயேசு தொடர்ந்து கூறுவதைப் பாருங்கள்!

இப்படிச் செய்வதினால் பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்குப் புத்திரராயிருப்பீர்கள். அவர் தீயோர்மேலும் நல்லோர்மேலும் தமது சூரியனை உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளவர்கள்மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள்மேலும் மழையைப் பெய்யப்பண்ணுகிறார்.

நம்முடையப் பரலோகப்பிதாவின் உலகத்தில் நம்முடைய சத்துருக்களை நேசிப்பதுதான் சரியான காரியம்!  நாம் நம்மை துன்புறுத்துவோரை மன்னிக்கும்போது கர்த்தருடைய கிருபையைப் பெறுகிறோம். ஏனெனில் நாம் செய்யும் இந்த காரியத்தினால் கர்த்தர் மகிமைப்படுவார். நம்மை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு நாம் பரலோக தேவனின் புத்திரர் என்று வெளிப்படும்.

இயேசுவானவர் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் என்று கூறியது உன் வாழ்வில் என்ன அர்த்தத்தைக் கொடுக்கிறது? சிந்தித்துப் பார்!

இன்று நீ யாரையாவது மன்னிக்கவேண்டியிருக்கிறதா? உனக்கு தீமை செய்த யாருக்காவது நன்மை செய்யவேண்டியதிருக்கிறதா?

நீ இன்று கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து அதை செய்யும்போது இந்த உலகம் நீ தேவனாகிய கர்த்தரின் பிள்ளை என்பதைப் புரிந்துகொள்ளூம்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

இதழ்: 629 வதந்தி என்ற விஷமுள்ள செடி!

1 சாமுவேல் 24:9 சவுலை நோக்கி: தாவீது உமக்குப் பொல்லாப்பு செய்யப்பார்க்கிறான் என்று சொல்லுகிற மனுஷருடைய வார்த்தைகளை ஏன் கேட்கிறீர்?

பொய்யான வதந்திகளைக் கேட்டிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் உண்மை என்று ஆணித்தரமாக  நம்பிய ஒரு காரியம் வெறும் வதந்திதான் என்று தெரியவரும்போது எப்படியிருந்தது?

சவுல்  தாவீதை விரட்டி விரட்டி வேட்டையாடியதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துக்கொண்டு வந்தோம். அவன் சவுலுக்கு பயந்து மலைகளிலும், கெபிகளிலும், வனாந்திரங்களிலும் ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்தான்.

கடைசியில் ஒருநாள்  இரண்டு பேரும் சந்தித்தபோது தாவீது சவுலிடம்  என்னைப்பற்றிய உண்மையைப் பேசாதவர்களின் வார்த்தைகளை எப்படி நீர்  நம்பலாம் என்று கேட்கிறதை இன்றைய வேத வசனத்தில் பார்க்கிறோம்!

இந்தக் கேள்வியை நான் கூட எத்தனையோ முறை கேட்க நினைத்திருக்கிறேன்! ஒருவர் நம்பும்படியாய் தவறான காரியங்களை மற்றவரைப் பற்றி பரப்புவதில் என்னதான் ஆசை இருக்குமோ சிலருக்கு? ஏராளமானப் பொய்யை வாய் கூசாமல் பேசுவார்கள்! கலகமூட்டுவதே அவர்கள் வேலை!

இதில் என்ன சுவாரஸ்யம் என்றால் புறங்கூறுதலைப்  பற்றி நாம் பேசும்போது வதந்தியைக் கேன்ஸர் போலப் பரப்பும் பொல்லாத  நாவைப் பற்றிதான் சிந்திப்போம். ஆனால் அந்த வதந்தியைக் காதுகொடுத்துக் கேட்பவர்களைப் பற்றி சிந்திப்பதில்லை! நாம் ஏன் செவிகொடுக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் நிச்சயமாக நமக்கு வரவே வராது!

சவுல் தன்னிடம் தாவீதைப் பற்றி பொல்லாங்கான வார்த்தைகளைப் பேசின மனுஷருக்கு செவிகொடுத்ததால் தான் பிரச்சனை வந்தது! தாவீதைப் பொறுத்தவரை கர்த்தரால் அபிஷேகம் பெற்ற சவுலின் மேல் கைபோட அவன் மனதாயில்லை. ஆனால் சவுலோ திரும்பத் திரும்பத் தன் செவிகளை எட்டிய  வதந்திகளை நம்பித் தாவீதைத் தன் எதிரியாகவே பாவித்து அவனை அழித்துவிட நினைத்தான்.

அதனுடைய விளைவு  என்ன பாருங்கள்! ஜனங்கள் தங்களுக்குள் பிரிய ஆரம்பித்தார்கள். சவுல் பக்கத்தில் பாதியும் தாவீது பக்கத்தில் பாதியுமாகப் பிரிந்தனர்.

பொல்லாத நாவும், அதைக் கூர்ந்து கேட்கும் செவியும் எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது! அவை ராஜாக்களை எதிரிகளாக்கவல்லது! ராஜ்யத்தை பிரிக்க வல்லது! நண்பர்களை எதிரிகளாக்கவல்லது! சகோதரர்களை பிரிக்க வல்லது! குடும்பத்தை இரண்டாக்கவல்லது! திருமண பந்தத்தைக் குலைக்கவல்லது! வதந்தியால் ஏற்படும் வலியும், வேதனையும், பிரிவும் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல!

இன்று உன்னப்பற்றிய ஒரு தவறான காரியத்தை யாராவது வதந்தியாகப் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்களா?

அல்லது பிறரைப் பற்றிய வதந்திகளை நீ சுவாரஸ்யமாகக் காதுகொடுத்துக் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாயா? உன்னிடம் பிறரைப் பற்றிய  வதந்தியை பேசுபவர்கள், மற்றவர்களிடம் உன்னைப்பற்றி பேசமாட்டார்களா?

புறங்கூறுதலைக் கேட்கும் செவி இல்லாவிட்டால் புறங்கூறும் நாவு இருக்காது!  இவை இரண்டையும் உன் வாழ்க்கையை விட்டு அகற்று! வதந்தி என்பது ஒரு விஷச்செடி! அது விஷமுள்ள கனிகளைக் கொடுக்கும்! ஆதலால் உன்னுடைய நாவையும், செவியையும் காத்துக்கொள்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

இதழ்: 628 தாவீது அறிந்த முதியோர் மொழி!

1 சாமுவேல்  24: 12,13 கர்த்தர் எனக்கும் உமக்கும் நடுநின்று நியாயம் விசாரித்து, கர்த்தர்தாமே என் காரியத்தில் உமக்கு நீதியை சரிகட்டுவாராக. உம்முடையபேரில் நான் கைபோடுவதில்லை. முதியோர் மொழிப்படியே ஆகாதவர்களிடத்திலே ஆகாமியம் பிறக்கும். ஆகையால் உம்முடையபேரில் நான் கைபோடுவதில்லை.

தாவீது சவுலினால் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல என்று நாம் பார்த்து வருகிறோம். ஆனால் சவுலின்மேல் கைபோட தாவீதுக்குத் தருணம் கிடைத்தபோது உம்முடையபேரில் நான் கைபோடுவதில்லை என்று அவன் கூறுவதை இன்றைய வேதாகமப் பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம்.

அதுமட்டுமல்ல அவன் சவுலிடம் கர்த்தர்தாமே நீதியை சரிகட்டுவார் என்றும் கூறினான். தாவீதின் இந்த வார்த்தை நீங்களும் நானும் நம்மை அடிக்கடி நினைவுபடுத்திக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. நம்மை சுற்றி நடக்கும் காரியங்களைப் பார்த்து, நம்மை சுற்றியுள்ளவர்களைப் பார்த்து நாம் எத்தனைமுறை நியாயம் தீர்க்கிறோம். நமக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைத்து ஒருத்தரைப் ப்ற்றி  நியாயம் தீர்ப்பது எவ்வளவு குற்றம்!

இதை நன்கு அறிந்த தாவீது, அனைத்தையும் அறிந்த தேவனே நம்முடைய காரியத்தில் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று சவுலிடம் கூறினான்.

தாவீது மற்றுமொரு காரியத்தையும் கூறுவதைப் பார்க்கிறோம். ஆகாதவர்களிடத்திலே ஆகாமியம் பிறக்கும் அல்லது கெட்டவர்களிடத்தில் தான் கெட்ட செயல் பிறக்கும், அல்லது பழிவாங்குதல் பழிவாங்குகிறவர்களிடம் தான் பிறக்கும் என்று முதியோர் மொழி ஒன்றைக் கூறுகிறதைப் பார்க்கிறோம்.

இதைத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு மத்:7:20 ல் அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள் என்றார்.

நமக்கு தீங்கு இழைப்பவர்களுக்கு நாம் தீங்கு இழைப்பது இந்த உலகத்தில் நடக்கும் செயல்தானே. ஒருவேளை இன்று சவுல் நம்மைத் துரத்துவானானால், நமக்கு தீமை செய்வானானால்  நாம் அவனைப்பிடித்து அவனுக்கு சரிக்கு சரியாக தீமை செய்வோம்அல்லவா!  நமக்கு நியாயம் வேண்டமா! பழிவாங்கினால்தானே  நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்.

ஆனால் பழிவாங்குதலை நம்முடைய கையில் நாம் எடுத்துக்கொள்வோமானால், நாம் நம்மை மேலுக்கு மேல் புண்படுத்திக்கொண்டு தான் இருப்போம். நாம் மற்றவர்கள் மேல் எய்யும் அம்பு நம்மையும் காயப்படுத்தும்.

பழிவாங்குதல் கர்த்தருடையது! அதைப்புரிந்து கொள்ளாத  முட்டாள்தான் பழிவாங்கத்துடிப்பான்!

உனக்கோ அல்லது உன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கோ யாராவது பெரிய தீங்கு செய்திருக்கிறார்களா? அவர்களைப் பழிவாங்கும் எண்ணம் உனக்கு உண்டா? அப்படிப்பட்ட  ஒரு சிறிய  எண்ணம் கூட உன் ஆத்துமாவை அழித்துவிடும்! ஜாக்கிரதை!

தாவீதைப்பார்! தன் உயிரக்குடிக்க அலைந்தவனைப் பார்த்து உன்னைப் பழிவாங்கமாட்டேன் என்கிறான். இதைத்தான் கர்த்தர் உன்னிடமும் விரும்புகிறார். அவர் உனக்காக யுத்தம் செய்து உனக்கு நீதியை சரிக்கட்டுவார்! அவரிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு நிம்மதியாக இரு!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்