கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்: 1166 உன்னுடைய நட்பு உன்னைப் பிரதிபலிக்கும்!

நியா: 4:  18 யாகேல் வெளியே சிசெராவுக்கு எதிர்கொண்டு போய்; உள்ளே வாரும்: என் ஆண்டவனே,என்னண்டை உள்ளே வாரும், பயப்படாதேயும் என்று அவனோடே சொன்னாள்; 

யாகேல் என்னும் பெயருக்கு வரையாடு என்று அர்த்தம் என்று பார்த்தோம். அவள் ஒரு நாடோடிப் பின்னணியில் வளர்ந்திருக்கக் கூடும் என்றும் பார்த்தோம்.

யாகேல் முரட்டுப் பெண்ணாக வளர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் முட்டாள் பெண்ணாக அல்ல!

புத்திசாலி என்று எண்ணப்படுகிற எந்தப் பெண்ணும் தன்னுடைய கணவனையும், பிள்ளைகளையும் கூர்ந்து கவனிப்பாள். கணவனுடைய நட்பும், பிள்ளைகளுடைய நட்பும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையையே மாற்றி அமைக்கக்கூடும்.

நாம் நேசிக்கிற யாரையும் நட்பு என்ற பெயரில் யாரும் ஏமாற்றி விடக்கூடாது என்று நினைப்பது, இயற்கையாகவே குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் குணம் கொண்ட பெண்களின் இயல்புதான்! யாகேல் தன் கணவன் ஏபேரின் நண்பர்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள்.

ஏபேருக்கு கானானியரின் ராஜாவாகிய யாபீனுடனும், அவனுடைய சேனாதிபதியாகிய சிசெராவிடமும் சமாதானம் அல்லது நட்பு இருந்தது (நியா:4 : 17).ஒருவேளை தொழில் சம்பந்தமான நட்பாக இருந்திருக்கலாம். உலோகத்தில் பொருட்கள் செய்யும் ஆசாரியான அவன் யாபீனுடைய 900 இரும்பு ரதங்களை பராமரித்திருக்கக் கூடும்!  அதனால் நிச்சயமாக ஏபேருக்கு நல்ல வருமானம் இருந்திருக்கும்!

யாகேல் என்னும் வரையாடு சாதாரணப் பெண் இல்லை. தன் கணவன் ஏபேருக்கும், ராஜா யாபீனுக்கும், சேனாதிபதி சிசெராவுக்கும் இடையே உருவான நட்பு  அவளுக்குத் தெரியும்.  யாபீனும், சிசெராவும் இஸ்ரவேல் மக்களை அடக்கி, ஒடுக்கி ஆண்டு வந்ததும் அவளுக்குத் தெரியும். அவர்கள் இஸ்ரவேல் மக்களை சபித்ததையும்  கேட்டிருக்கக்கூடும். இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரையும், அவருடைய பிள்ளைகளையும் மதிக்காத அவர்களுடைய நட்பு நீடிக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு இல்லை!

சரி! என்ன நடக்கிறது? கர்த்தர் சிசெராவின் சேனைகளைக் கலங்கப் பண்ணியதால், பாராக் சிசெராவின் சேனைகளை முறியடித்தான். சிசெரா தப்பித்து ஓடி, ஏபேரும் யாகேலும் வாழ்ந்த கூடாரத்தைத் தேடிப் போகிறான்.

அப்பொழுது யாகேல் தன் கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வந்து, நாவில் தேன் சொட்ட சொட்ட, முகத்தில் புன்னகையோடு சிசெராவை தன் கூடாரத்துக்குள்ளே அழைத்தாள். தலைக்கு வரும் ஆபத்திலிருந்து தப்பிக் கொள்ள, யாகேலுடைய அழைப்பை ஏற்று அவள் கூடாரத்துக்குள்ளெ நுழைந்தான் சிசெரா! உண்மையான நட்பு என்பது ஒருவர் மேல் ஒருவர் காட்டும் அன்பும் ஆதரவும் ஆகும்!  ஆனால் இந்தக் குள்ள நரி சிசெராவிடம் உண்மையான அன்பும், பரிவும் இல்லை என்று யாகேல் என்னும் வரையாடு அறிவாள்!

உன் நண்பனைக் காண்பி! உன்னைக் காண்பிக்கிறேன்!’ என்ற ஸ்பானிஷ் பழமொழி நமக்கு நன்கு தெரிந்ததுதானே!  ஏபேருடைய நண்பர்களாகிய யாபீனையும், சிசெராவையும் பார்த்து,  யாகேலின் கணவனாகிய ஏபேர் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்திருப்பான் என்று என்னால் ஊகிக்க முடிகிறது. ஏபேருடைய நண்பர்களின் கொடிய செயல்களை பல வருடங்களாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் இந்த யாகேல். இது அவளுடைய குடும்பத்திலும் பிரதிபலித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.

ஆதலால்  யாகேல் தன்னுடைய கணவனின் நட்பைப் பொருட்படுத்தாமல், அதனால் வீட்டுக்குள்ளே வரும் எந்தப் பிரச்சனையையும் பொருட்படுத்தாமல், பெரிய இடத்து சம்பந்தமாயிற்றே பகைத்துக்கொண்டால் நம் நிலைமை என்ன ஆகும் என்று எண்ணாமல், நம் கணவனின் தொழில், வருமானம் எல்லாம் போய்விடுமே என்றெல்லாம் எண்ணாமல், வானத்தையும், பூமியையும் படைத்த தேவாதி தேவன் அவளுடைய மனதில் ஏவிய காரியத்தையே செய்து முடிக்க முடிவு செய்தாள்.

இன்று நாம் எந்த நட்பைப் பெரிதாகக் கருதுகிறோம்? உலகப்பிரகாரமான, தொழில் சம்பந்தமான, வருமானம் சம்பந்தமான, கவுரவம் சம்பந்தமான நட்பையா? அல்லது நம்மை நேசிக்கிற, நம்மேல் அன்பும் பரிவும் காட்டுகிற, நமக்காக தம் ஜீவனையே கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நட்பையா? யாருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற நாம் முடிவு செய்கிறோம்? 

யாருடன் நட்பு?  சிந்தித்து முடிவு செய்!

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s